"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-03-05
Komunikat w sprawie programu Działaj Lokalnie
Kategoria: aktualnosci, fio

W związku z sytuacją, która zaistniała w Lokalnej Grupie Działania Równiny Wołomińskiej w 2020 roku, ujawnionym zadłużeniem, w tym nieuregulowanymi zobowiązaniami publicznoprawnymi, z uwagi na transparentność funkcjonowania, z troski o prawidłowe realizowanie programu „Działaj Lokalnie”, Zarządy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej postanowiły o czasowym zawieszeniu realizacji programu „Działaj Lokalnie” na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej.

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej pozostaje w Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, władze organizacji i jej pracownicy mogą liczyć na wsparcie ze strony Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Jednocześnie liczymy, że po skutecznej realizacji programu naprawczego, przez nowe władze Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, uregulowaniu zadłużenia, najszybciej jak to będzie możliwe wznowiona będzie realizacja programu „Działaj Lokalnie” na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, z korzyścią dla lokalnej społeczności i mieszkańców.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej

Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).

Celami Stowarzyszenia są (między innymi):

  1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
  2. polepszenie jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich,
  3. aktywizacja i edukacja mieszkańców poprzez budowanie kapitału ludzkiego i społecznego,
  4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  5. wspieranie działań zmierzających do stworzenia jednolitego systemu dostępu do informacji publicznej i obsługi mieszkańców,
  6. podejmowanie inicjatyw i wspieranie zintegrowanych działań służących ochronie środowiska naturalnego, w szczególności gospodarki odpadami,
  7. wspieranie rozwiązań zmierzających do powstania spójnej, publicznej komunikacji lokalnej,
  8. inicjowanie, tworzenie i wspieranie zintegrowanego systemu popularyzacji i rozwoju sportu,
  9. ochrona i promocja oraz waloryzacja i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi i turystycznymi,
  10. popularyzacja i wspieranie rozwoju produktów regionalnych,
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl