"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2022-08-04
LGD "Równiny Wołomińskiej" ogłasza nabory
Kategoria: aktualnosci, leader
Szanowni Państwo,
Zapraszamy osoby fizyczne chcące  lub planujące założyć własną działalność do wzięcia udziału w naborze wniosków nr 6/2022 (ogłoszony w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)) na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące naboru oraz wzory dokumentów, które należny złożyć podczas trwania naboru (22.08.2022r. - 06.09.2022r.) Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie: http://www.lgdrw.pl/Nabór_nr_6/2022
Osoby prowadzące działalność, chcące pozyskać środki na jej rozwój dedykowany jest nabór nr 5/2022 (ogłoszony w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej. Kwota dofinansowania może wynieść do 150 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące naboru oraz wzory dokumentów, które należny złożyć podczas trwania naboru (22.08.2022r. - 06.09.2022r.) Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie: http://www.lgdrw.pl/Nabór_nr_5/2022
Samorządy oraz organizacje NGO zapraszamy do udziału w konkursie w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura - ogłoszenie o naborze nr 4/2022 oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie: http://www.lgdrw.pl/Nabór_nr_4/2022
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl