"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2018-08-01
Półkolonie 2018
Kategoria: aktualnosci
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapisywania się na półkolonie. Aby zapisać się na półkolonie należy poprawnie wypełnić kartę zgłoszeniową, a następnie przesłać w wersji elektronicznej na adres biuro@lgdrw.pl i najpóźniej do 10.08.2018 r. dostarczyć dokumenty w wersji papierowej:
  • oryginał karty zgłoszeniowej,
  • kserokopię książeczki zdrowia dziecka
  • potwierdzenie ubezpieczenia w KRUS (dla osób chcących skorzystać z dofinansowania FSUSR).
Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem poczty wysyłając je na adres biura LGD lub dostarczyć je osobiście do biura LGD. 

Program półkolonii zostanie zamieszczony w najbliższym czasie

Zapisy trwają do 10.08.2018 r.

Termin wypoczynku: 16.08 – 29.08.2018 r.

Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy Nadliwie

Koszt półkolonii:
dla osób ubezpieczonych w KRUS – 225 PLN
dla osób ubezpieczonych w ZUS – 600 PLN
Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku
Program Półkolonii 2018
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl