"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2022-07-12
Rozstrzygnięcie naboru nr 1/2022 - wyniki
Kategoria: aktualnosci, leader
W trakcie trwania naboru (25.04.2022 - 16.05.2022) 1/2022 przedsięwzięcie 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura do biura Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" złożono 12 wniosków. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie, a wnioskodawcom których operacje zostały wybrane do dofinansowania gratulujemy. Poniżej znajduje się:
  •     Protokół z posiedzenia Rady
  •     Uchwała zatwierdzająca listę operacji wybranych do dofinansowania
  •     Lista operacji zgodnych z LSR, pozytywnie ocenionych mieszczących i nie mieszczących się w limicie środków zawartych w ogłoszeniu o naborze nr 1/2022.
Uchwała nr 141/2022 Rady LGD RW z 06.07.2022 ws. przyjęcia listy rankingowej w naborze nr 1/2022
Lista operacji zgodnych z LSR, pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w naborze 1/2022
Lista operacji zgodnych z LSR, pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w naborze 1/2022 str. 1
Lista operacji zgodnych z LSR, pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w naborze 1/2022 str. 2
Lista operacji zgodnych z LSR, pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w naborze 1/2022 str. 3
Lista operacji zgodnych z LSR, pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w naborze 1/2022 str. 4
Protokół z XXII posiedzenia Rady LGD RW z dnia 06.07.2022 str. 1-10
Protokół z XXII posiedzenia Rady LGD RW z dnia 06.07.2022 str. 11-20
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl