"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2023-05-22
Walne Zebranie Członków
Kategoria: aktualnosci, leader
Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 31.05.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu
ul. Wł. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie.
I termin zaplanowana na 15:30,
II termin zaplanowano na 16:00.
Poniżej znajduje się skan Uchwały Zarządu z porządkiem obrad Zebrania
Uchwała Zaproszenie na WZC
Uchwała Zaproszenie na WZC
Uchwała ws. zwołania Zwyczajnego WZC
Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za 2022 rok
Sprawozdanie finansowe za 2022
Sprawozdanie merytoryczne za 2022
Regulamin Rady - Projekt 21.05.2023
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Statut LGD RW - projekt (23.05.2023)
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności LGD "Równiny Wołomińskiej" za okres 21.05.22-31.12.22
Zawiadomienie
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl