"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2018-09-24
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu, na spotkanie podsumowującetrwające od lipca 2018 r. konsultacje społeczne w sprawie „Programu współpracy PowiatuWołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2019”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września2018 r. (czwartek) o godz. 1700 w Punkcie Doradztwa –Dowiedz się Więcej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 36A (II piętro – poddasze – wejście naprzeciwkoKomendy Powiatowej Policji).

 

Poddanykonsultacjom projekt Programu współpracy zamieszczony zostanie w terminie do dnia 21 września 2018r. na stronie www.powiat-wolominski.pl w banerze MIESZKANIEC –Konsultacje społeczne podstrona ROK 2018.

UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTEM

 

Podczas spotkania omawiane będąponadto:

·      harmonogram działań planowanych w związku zogłaszaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2019,

·      zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych,

·      sprawozdania z wykonania zadań publicznych 2018.

copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl