"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-03-11
Zgłoszenie na szkolenie - Fiszki
Kategoria: aktualnosci, leader
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" planuje w ogłosić następujące nabory:
  • Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE) – projekty konkursowe. 
  • Przedsięwzięcie 1.1.2 LSR LGD RW - STAWIAM NA ROZWÓJ NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ - projekty konkursowe 
Wszystkie osoby, które chciałby wziąć udział w ww. konkursach, zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w najbliższym czasie. Aby zgłosić się na szkolenie należy dostarczyć biura LGD "Równiny Wołomińskiej"  poprawnie wypełnioną i podpisaną fiszkę. Złożona fiszka nie gwarantuje zakwalifikowania się na szkolenie.O zakwalifikowaniu się na szkolenie będziemy informować telefonicznie. Dokładne informacje o terminie i miejscu szkoleń zostaną opublikowane w najbliższym czasie. 
Fiszki na rozpoczęcie działalności można składać do 19.03.2019r.

Poniżej znajdują się zgłoszenia na szkolenia:

Zgłoszenie na szkolenie PREMIA 2019
Zgłoszenie na szkolenie PREMIA 2019
Zgłoszenie na szkolenie Rozwój w LSR 2019
Zgłoszenie na szkolenie Rozwój w LSR 2019
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl