"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności LEADER 2014-2020


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
Filtruj:
2018-01-30
Prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami oceny i wyboru grantobiorców.
Kategoria: aktualnosci, leader
2018-01-29
W dniu 5 stycznia br. w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Kategoria: aktualnosci, leader
2018-01-10
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018
Kategoria: aktualnosci, leader
2017-11-10
Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankiety należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub dostarczyć ankietę w wersji papierowej do biura LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu.
Kategoria: aktualnosci, leader
2017-09-29
Zapraszamy wszystkie osoby, które nie mogły być na szkoleniu w dniu 28.09.2017 r. oraz osoby zainteresowane udziałem w konkursach grantowych do udziału w szkoleniu informacyjnym, które odbędzie się 30.09.2017 r. o godzinie 10:00 w GOK-u w Jadowie ul. Jana Pawła II 17.
Kategoria: aktualnosci, leader
2017-09-13
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. Grantów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać e-mailem imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz telefon kontaktowy na adres biuro@lgdrw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22.09.2017 r. Osoby które zakwalifikują się na szkolenie zostaną poinformowane telefoniczne i mailowo.
Kategoria: aktualnosci, leader
2017-09-12
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. „Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014 – 2020”. 
Kategoria: aktualnosci, leader
2017-06-12
Nabór nr 2 dotyczący refundacji dla operacji rozwijających działalność gospodarczą cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony firm chcących rozwijać swoje działalności na obszarze działania LGD „Równiny Wołomińskiej” . 
Kategoria: aktualnosci, leader
2017-05-16
W załączeniu zamieszczone zostały listy rankingowe wniosków pozytywnie i negatywnie ocenionych. Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego (etap 2). Urząd Marszałkowski na ocenę ww. wniosków ma 90 dni.
Kategoria: aktualnosci, leader
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl