Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
21 czerwca 2016

Kino plenerowe w Jasienicy

PLAKAT KINO POD CHMURKA


13 czerwca 2016

Kolonie w Niedzicy

lgd wakacje 12


8 czerwca 2016

Powiatowy Rajd Rowerowy

W dniu 3 maja 2016r. odbył się Powiatowy rajd rowerowy na orientację pn. „Ruszaj z nami z naturą i kulturą”. Celem rajdu było poznanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz potencjału turystycznego terenu Powiatu Wołomińskiego. Trasa przebiegała przez teren Gminy Jadów i liczyła ok. 20km. Na trasie znajdowało się 5 punktów kontrolnych, na których uczestnicy odpowiadali na pytania oraz brali udział w konkurencjach sportowych. Na mecie czekały na uczestników atrakcyjne nagrody oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Główna nagrodę, czyli rower otrzymała p. Sylwia Miszczuk. Powiatowy rajd rowerowy na orientację współfinansowany był ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Kolejna edycja rajdu rowerowego odbędzie się 9 lipca 2016r. Serdecznie zapraszamy.

Poniżej galeria zdjęć z rajdu:

IMG_20160502_150553

 

 

 

 

 

 

 


7 czerwca 2016

Szkolenie z zakresu prawa dla NGO

Dowiedz się więcej Zaproszenie  na spotkanie prawne 14.06.2016r


6 czerwca 2016

Wnioski Działaj Lokalnie

Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

Lista wniosków dostępna jest pod linkiem http://dzialajlokalnie.waw.pl/?p=1079


1 czerwca 2016

Nabór wniosków Działaj Lokalnie IX 2016 ZAKOŃCZONY

Zakończono nabór wniosków do programu Działaj Lokalnie IX 2016.

Lista złożonych projektów dostępna jest pod linkiem: http://dzialajlokalnie.waw.pl/?p=1060


31 maja 2016

Stypendia pomostowe 2016/2017

Stypendia pomostowe LGD plakat 2016


18 maja 2016

Podpisanie Umowy Ramowej

W dniu 17.05.2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o godzinie 13:00 zostały podpisane Umowy Ramowe z Lokalnymi Grupami Działania na kolejne programowanie PROW 2014 – 2020. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” umowę podpisali: Prezes – Rafał Rozpara i Sekretarz – Jacek Szymański.

 

13217131_1718476351768731_588258128787773413_o


9 maja 2016

Punkt Doradztwa „Dowiedz się więcej” – zaproszenie na szkolenie z zakresu księgowości

Zaproszenie 19_05_2016_Wolomin

 

Program warsztatu w dniu 19 maja 2016 roku


6 maja 2016

Stypendia pomostowe 2016/17

Program Stypendiów Pomostowych

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,

  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,

  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący sposób:

– brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
– podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
– tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się

  • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. W tym celu do 22 lipca 2016r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2016/2017.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2016r.: …………………………..

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2016r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Na stronie

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Formularze będą aktywne od 1 lipca 2016r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 – Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2016r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu,w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.

Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

www.stypendia-pomostowe.plPartnerzy:Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: