"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


PROW 2014 - 2020 - AKTUALNOŚCI


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


28 września 2016

WAŻNE ! ! ! Szkolenie dla Grantobiorców

Zapraszamy wszystkich grantobiorców na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 05.11.2016 r. (sobota) o godzinie 10:00 w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Szkolenie będzie dotyczyć tworzenia krótkich filmów krótkometrażowych 2-3 minutowych oraz reportaży multimedialnych. Szkolenie jest skierowane do tegorocznych grantobiorców Programu Działaj Lokalnie IX 2016 dla osób odpowiedzialnych za stworzenie pracy na konkurs „Opowiedz…” 2016. Osoby na szkolenie należy zgłaszać do 31.10.2016 r. mailem t.olszewski@lgdrw.pl lub telefonicznie 22 649 18 31.

Udział konkursie „Opowiedz…” jest OBOWIĄZKOWY i dotyczy wszystkich grantobiorców DL IX 2016.


27 września 2016

KONKURS EKOLOGICZNY

konkurs ekologiczny skierowany jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna jest poniżej

konkur-ekologiczny-lgd-plakat

 


26 września 2016

Działaj Lokalnie: PKS WICI Zabraniec zaprasza wszystkich na październikowe spotkanie w ramach projektu „Odkrywamy świat”

plakat-09-09-2016


26 września 2016

Działaj Lokalnie: Zdjęcia z realizacji projektu „Odkrywamy świat”, który realizowany jest przez PKS WICI Zabraniec

Na ostatnim spotkaniu przeprowadzono doświadczenie chemiczne pokazujące ak działa Sympatyczny Atrament


22 września 2016

Szkolenie pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020”

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020” proszone są o zgłaszanie się poprzez wysłanie wypełnionego zgłoszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej, za pośrednictwem faksu lub osobiste dostarczenie formularza do biura LGD „RW”.

Na zgłoszenia czekamy do 05.10.2016 roku. Zgłoszenia dostarczone w formie elektronicznej lub za pomocą faxu należy również dostarczyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście przynieść do biura LGD „RW”.

Poniżej zamieszczono kartę zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie premie w lsr


22 września 2016

UWAGA ! ! ! Zapraszamy na spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące pozyskiwania środków w ramach PROW 2014 – 2020. Terminy i godziny spotkań podane są na plakacie

Szkolenia z PROW 2014-2020 - 2016


21 września 2016

Działaj Lokalnie: Zdjęcia z projektu „Nasza Wieś – Nasze bogactwo”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie „Potok Serc”


21 września 2016

Zapraszamy na IX Bieg Norwidowski

bieg-norwidowski-2016


21 września 2016

Informacje dla kolonistów i półkolonistów!

Zapraszamy wszystkich uczestników kolonii i półkolonii na spotkanie po kolonijne, które odbędzie się 01.10.2016 (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie o godzinie 11:00. Serdecznie zapraszamy


20 września 2016

Działaj Lokalnie: „Blaski i cienie Mazowsza” konkurs fotograficzno – filmowy edycja II realizowany przez Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie”

konkurs1Partnerzy:Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: