"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
25 września 2017

Szkolenia

W zawiązku z wolnymi miejscami można zgłaszać się jeszcze na następujące szkolenia:

  • dniu 27.09.2017 r. w Sulejowie ul. Kościelna 7 (Biblioteka Publiczna) o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020”, które adresowane jest do osób chcących założy własną działalność gospodarczą na terenie objętym LSR. W celu zapisania się na szkolenie należny przesłać na adres biuro@lgdrw.pl wypełnioną i podpisaną fiszkę lub dostarczyć ją osobiście do biura LGD „RW”.
  • W dniu 28.09.2017 r. w Jadwisinie nr 54 w świetlicy wiejskiej o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie dla NGO oraz grup nieformalnych z terenu objętego LSR. Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać maila na adres biuro@lgdrw.pl i w treści wpisać imię i nazwisko, telefon oraz kogo się reprezentuje.

22 września 2017

PLAŻA  TŁUSZCZ  2017

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” po raz kolejny współfinansowała i objęła Patronatem rozgrywki siatkówki plażowej w Tłuszczu. Projekt pn. „Plaża Tłuszcz 2017” składał się z Cyklu Turniejów Grand Prix (w dwójkach) oraz Amatorskiego Turnieju w Siatkówce Plażowej (w trójkach) i został rozegrany  na dwóch boiskach do siatkówki plażowej zlokalizowanych przy ul. Długa oraz Przyzakładowa w Tłuszczu.
Wnioskodawcą i organizatorem rozgrywek był Uczniowski Klub Sportowy działający przy Zespole Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Koordynatorem rozgrywek od wielu lat jest Pan Waldemar Sitek i Artur Dzięcioł.

Ogółem w projekcie „Plaża Tłuszcz 2017” wzięło udział 108 zawodników i zawodniczek. Rozegrano 85 spotkań. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”  ufundowała medale, puchary oraz dyplomy i zapewniła piłki do siatkówki plażowej oraz wodę dla uczestników. Ze strony LGD nagrody wręczała Pani Wiceprezes – Beata Trojanek.

Oto klasyfikacja czołowych drużyn Grand Prix:

Mężczyźni:
1. Szymon Przybysz, Kacper Suchenek.
2. Dawid Mazurek, Damian Wójcik.
3. Dominik Sadowski, Damian Zaręba.
4. Daniel Krassowski, Patryk Reniewicz.

Kobiety:
1. Katarzyna Balcerak, Aleksandra Borczyńska.
2. Natalia Abramczyk, Weronika Balcerak.
3. Natalia Dmochowska, Paulina Marczak.
4. Julia Ołówka, Aleksandra Pióro.

Pary mieszane (Mixty):
1. Dawid Mazurek, Anna Czumaj.
2. Damian Wójcik, Aleksandra Pióro.
3. Szymon Przybysz , Natalia Dmochowska.
4. Dominik Sadowski, Ewelina Pękul.
Czołowe drużyny X Amatorskiego Turnieju Siatkówki Plażowej.

Mężczyźni:
1. Metin 2 – Damian Wójcik, Dawid Mazurek, Patryk Reniewicz.
2. Sunrise Beaver Skład – Maciej Oleksiak, Rafał Suchenek, Adam Krysik.
3. TWWD –  Damian Zglec, Wojciech Kaska, Fabian Dłuski.
4. Betonowe Dziki -Cezary Bereda Adrian Wardaszka Tomasz Pietrzyk.

Kobiety:
1. Emerytki –  Katarzyna Balcerak, Aleksandra Borczyńska, Małgorzata Krysik.
2. Nie wiemy – Aleksandra Wachel, Kamila Kruk, Natalia Strumińska.
3. Fala fele – Natalia Dmochowska ,Paulina Marczak, Daria Brodzik.


18 września 2017

Zapraszamy


14 września 2017

Zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym


14 września 2017

Zapraszamy


13 września 2017

Szkolenie nt. Grantów dla organizacji pozarządowych

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. Grantów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać e-mailem imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz telefon kontaktowy na adres biuro@lgdrw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22.09.2017 r. Osoby które zakwalifikują się na szkolenie zostaną poinformowane telefoniczne i mailowo.


13 września 2017

Zapraszamy na Rajd Doliną Liwca


12 września 2017

Zgłoszenie na szkolenie dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej (Premie)

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. „Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014 – 2020”. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i złożyć do piątku 22.09.2017 r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej przesyłając skan na adres: biuro@lgdrw.pl. W przypadku przesłania fiszki drogą e-mailową oryginał należy dostarczyć lub dosłać pocztą. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Fiszka – Zgłoszenie na szkolenie Premie


12 września 2017

Zapraszamy na warsztaty dla NGO


12 września 2017

Zapraszamy na Dzień ziemniakaPartnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: