"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


24 marca 2017

Nabór wniosków nr 2 na rozszerzenie działalności gospodarczej

Najbliższy nabór na Premie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą odbędzie się  w dniach 14.04.2017 – 28.04.2017 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl. Podany na stronie link do generatora jest nie aktywny więc proszę się nim nie sugerować.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 2 2017

Wskaźniki do Ogłoszenia nr 2 2017

Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 2 2017

Załącznik 2 do Ogłoszenia nr 2 2017 – wersja edytowalna

Załącznik 3 doOgłoszenia nr 2 2017 – wersja edytowalna

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami przez beneficjentów:

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Planowane wskaźniki do osiągnięcia


23 marca 2017

Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” serdecznie zaprasza do Punktu Doradztwa w Wołominie, ul. Wileńska 36A (II piętro), na kolejne szkolenie dla organizacji pozarządowych.Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 28.03.2017r. o godz. 17.30. Szczegóły na plakacie.


23 marca 2017

Punkt poradnictwa rodzinnego w Radzyminie


15 marca 2017

Zgłoszenie na szkolenie dotyczące rozwoju działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”organizuje szkolenie dotyczące Rozwoju działalności gospodarczej. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy złożyć do piątku 24.03.2017 r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej przesyłając na adres: biuro@lgdrw.pl. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Fiszka – Zgłoszenie na szkolenie Rozwój w LSR


15 marca 2017

Zapraszamy na szkolenie z FIO

Szkolenie na temat konkursu z FIO odbędzie się 16.03.2017 o godzinie 17:00 w Punkcie doradztwa w Wołominie ul. Wileńska 36a


6 marca 2017

Mazowsze Lokalnie – FIO 2017

FIO – nabor wnioskow 2017


3 marca 2017

Ogłoszenie o szkoleniu: Premie dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”organizuje szkolenie dotyczące Premii na otwarcie działalności gospodarczej w dniu 14.03.2017 r.l w godzinach od 10:00 – 17:00 w budynku biblioteki w Sulejowie przy ul. Kościelnej 7. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy złożyć do środy 08.03.2017 r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej na adres: biuro@lgdrw.pl. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną do 10.03.2017 r.

Fiszka – zgłoszenie na szkolenie premie


2 marca 2017

Informacja dotycząca Naboru wniosków nr 1/2017

W związku z pomyłką matematyczną popełnioną w ogłoszeniu o naborze przy podliczaniu maksymalnej do uzyskania liczby punktów za wniosek na Premie informujemy, że obecnie ta liczba wynosi 59 punktów.

Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.


28 lutego 2017

Nabory

Nabór nr 1 – PREMIE

Najbliższy nabór na Premie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą odbędzie się  w dniach 15.03.2017 – 31.03.2017 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl Podany na stronie generatora jest nie aktywny więc proszę się nim nie sugerować.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 1

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 – wersja edytowalna

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami przez beneficjentów:

FAQ – Pytania i odpowiedzi

 

 


19 lutego 2017

Zimowisko 2017 – Powrót

W dniu 20.02.2017 kończy się Zimowisko. Planowany przyjazd autokarów do poszczególnych miejscowości przewiduje się następująco:

I autokar
Poświętne – 18.30
Strachówka – 19.00
Jadów – 19.10
Zabrodzie – 19.30

II autokar
Tłuszcz – 18.30
Wyszków – 19.00
Długosiodło – 19.30Partnerzy:Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: