"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


PLAŻA  TŁUSZCZ  2017 | LGD „Równiny Wołomińskiej”

PLAŻA  TŁUSZCZ  2017


Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” po raz kolejny współfinansowała i objęła Patronatem rozgrywki siatkówki plażowej w Tłuszczu. Projekt pn. „Plaża Tłuszcz 2017” składał się z Cyklu Turniejów Grand Prix (w dwójkach) oraz Amatorskiego Turnieju w Siatkówce Plażowej (w trójkach) i został rozegrany  na dwóch boiskach do siatkówki plażowej zlokalizowanych przy ul. Długa oraz Przyzakładowa w Tłuszczu.
Wnioskodawcą i organizatorem rozgrywek był Uczniowski Klub Sportowy działający przy Zespole Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Koordynatorem rozgrywek od wielu lat jest Pan Waldemar Sitek i Artur Dzięcioł.

Ogółem w projekcie „Plaża Tłuszcz 2017” wzięło udział 108 zawodników i zawodniczek. Rozegrano 85 spotkań. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”  ufundowała medale, puchary oraz dyplomy i zapewniła piłki do siatkówki plażowej oraz wodę dla uczestników. Ze strony LGD nagrody wręczała Pani Wiceprezes – Beata Trojanek.

Oto klasyfikacja czołowych drużyn Grand Prix:

Mężczyźni:
1. Szymon Przybysz, Kacper Suchenek.
2. Dawid Mazurek, Damian Wójcik.
3. Dominik Sadowski, Damian Zaręba.
4. Daniel Krassowski, Patryk Reniewicz.

Kobiety:
1. Katarzyna Balcerak, Aleksandra Borczyńska.
2. Natalia Abramczyk, Weronika Balcerak.
3. Natalia Dmochowska, Paulina Marczak.
4. Julia Ołówka, Aleksandra Pióro.

Pary mieszane (Mixty):
1. Dawid Mazurek, Anna Czumaj.
2. Damian Wójcik, Aleksandra Pióro.
3. Szymon Przybysz , Natalia Dmochowska.
4. Dominik Sadowski, Ewelina Pękul.
Czołowe drużyny X Amatorskiego Turnieju Siatkówki Plażowej.

Mężczyźni:
1. Metin 2 – Damian Wójcik, Dawid Mazurek, Patryk Reniewicz.
2. Sunrise Beaver Skład – Maciej Oleksiak, Rafał Suchenek, Adam Krysik.
3. TWWD –  Damian Zglec, Wojciech Kaska, Fabian Dłuski.
4. Betonowe Dziki -Cezary Bereda Adrian Wardaszka Tomasz Pietrzyk.

Kobiety:
1. Emerytki –  Katarzyna Balcerak, Aleksandra Borczyńska, Małgorzata Krysik.
2. Nie wiemy – Aleksandra Wachel, Kamila Kruk, Natalia Strumińska.
3. Fala fele – Natalia Dmochowska ,Paulina Marczak, Daria Brodzik.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: