"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


| LGD „Równiny Wołomińskiej”


Godziny pracy Punktu Doradztwa – Dowiedz się więcej

Wtorek – 16.00 – 20.00
Środa – 16.00 – 20.00
Czwartek – 16.00 – 20.00

 

Dyżury specjalistów:

Doradztwo prawne – Andrzej Melan:

Styczeń                                                    Luty                                                 Marzec
04.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 01.02.2018  – 18.00 – 19.00            08.03.2018 – 18.00 – 19.00
11.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 08.02.2018 – 18.00 – 19.00             15.03.2018 – 18.00 – 19.00
18.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 15.02.2018 – 18.00 – 19.00             22.03.2018 – 18.00 – 19.00
25.01.2018r. – 18.00 – 19.00                  22.02.2018 – 18.00 – 19.00             29.03.2018 – 18.00 – 19.00

Kwiecień                                                 Maj                                                  Czerwiec

05.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                10.05.2018 – 18:00 – 19:00              07.06.2018 – 18:00 – 19:00
12.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                17.05.2018 – 18:00 – 19:00              14.06.2018 – 18:00 – 19:00
19.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                24.05.2018 – 18:00 – 19:00              21.06.2018 – 18:00 – 19:00
26.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                31.05.2018 – 18:00 – 19:00              28.06.2018 – 18:00 – 19:00

 

Doradztwo Księgowe – Danuta Cholewa – Dom Prawno – Finansowy Sp.z o.o.
Środa 17.01.2018r. w godz. 16.00 – 18.00
Środa 21.02.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 21.03.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 18.04.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 16.05.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 20.06.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Doradztwo organizacyjne i podnoszące skuteczność NGO, Fundraising i Promocja lokalnych organizacji – Andrzej Rybus – Tołłoczko
              Styczeń                                                          Luty                                                 Marzec         
09.01.2018r. – 16.00 – 18.00                   13.02.2018  – 16:00 – 18:00              13.03.2018 – 16:00 – 18:00
23.01.2018r. – 17.30 – 19.30                    21.02.2018  – 16:00 – 18:00             20.03.2018 – 16:00 – 18:00

 

              Kwiecień                                                     Maj                                                   Czerwiec
03.04.2018 – 16:00 – 18:00                      23.05.2018 – 15:00 – 17:00              04.06.2018 – 16:00 – 18:00
17.04.2018 – 16:00 – 18:00                      24.05.2018 – 16:00 – 18:00              26.06.2018 – 16:00 – 18:00

Lipiec
10.07.2018 – 16:00 – 18:00
17.07.2018 – 16:00 – 18:00

Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: