"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


DL VIII 2013 „Lokalne warsztaty przybliżające tematy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony życia i zdrowia” – Ochotnicza Straż Pożarna w Sokółce | LGD „Równiny Wołomińskiej”

DL VIII 2013 „Lokalne warsztaty przybliżające tematy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony życia i zdrowia” – Ochotnicza Straż Pożarna w Sokółce


Głównym celem projektu była integracja lokalnej społeczności, poprzez naukę wielu ważnych rzeczy związanych z bezpieczeństwem publicznym. W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć praktyczno – teoretycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Uczestnicy spotkań mogli nie tylko zobaczyć jak przebiega akcja ratownicza ze strony strażaka, lecz także nauczyć się jak postępować podczas wypadku komunikacyjnego bądź pożaru budynku.
Ważnym elementem projektu, był remont sali spotkań OSP, dzięki czemu strażacy oraz lokalna społeczność wzbogaciła się w miejsce do aktywnych spotkań integracyjnych. Zakupiono rzutnik mutimedialny, który znacznie wzbogacił atrakcyjność prowadzonych zajęć.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: