"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


DL VIII 2013 „Warsztaty artystyczne” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Teraz My” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

DL VIII 2013 „Warsztaty artystyczne” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Teraz My”


Głównym celem projektu była integracja mieszkańców, zmobilizowanie młodzieży do wspólnego działania i zagospodarowanie im czasu wolnego.Zorganizowano warsztaty artystyczne dla młodzieży z dwóch gmin – Długosiodło i Brańszczyk. Podczas zajęć uczestnicy poznali historię sztuki, nauczyli się podstawowych technik malarstwa różnymi metodami (pastele, akwarele, węgiel). Oprócz zajęć plastycznych odbyły się zajęcia muzyczne, na których dzieci i młodzież mogły poznać tajniki gry na różnych instrumentach, stworzyć własne, a także poznać najwspanialszy z nich – ludzki głos. Ponadto uczestnicy projektu mieli możliwość popracować nad emisją głosu oraz rozwijać swoje talenty aktorskie. Zwieńczeniem warsztatów była prezentacja prac uczestników w Gminnym Centrum Kultury w Długosiodle oraz przygotowanie i wystawienie Jasełek dla przedszkolaków z placówki w Długosiodle i Brańszczyku, a także mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: