Gminy LGD
>


Do pobrania

Wnioski:

Odnowa i Rozwój Wsi

 

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

 

Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej

 

Małe Projekty

 

Pozostałe

Wniosek o wpis do ewidencji producentów
(244,5 KiB, ilość pobrań: 555)

Wniosek o wpis do ewidencji producentów (edytowalny)
(455,6 KiB, ilość pobrań: 528)
Wniosek edytowalny - do wypełnienia elektronicznie. Wymagany program Adobe Reader

Instrukcja - wpis do ewidencji producentów
(233,5 KiB, ilość pobrań: 1 102)

Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem LGD "Równiny Wołomińskiej"
(302,5 KiB, ilość pobrań: 1 161)
dla 2013 r.

Zasady uzyskania patronatu LGD "Równiny Wołomińskiej"
(201,2 KiB, ilość pobrań: 1 048)
dla 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji patronatu
(26,0 KiB, ilość pobrań: 565)

Opis faktury dot. wydarzeń pod patronatem LGD "RW"
(13,0 KiB, ilość pobrań: 586)

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2009 r.
(282,9 KiB, ilość pobrań: 548)

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2010 r.
(316,0 KiB, ilość pobrań: 596)

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2011
(328,6 KiB, ilość pobrań: 442)

Ankieta monitorująca z realizacji operacji
(263,8 KiB, ilość pobrań: 846)

Lokalna Strategia Rozwoju (uchwalona 19 III 2013 r.)
(1,4 MiB, ilość pobrań: 1 387)
LSR uwzględniająca dodatkowe środki i przedsięwzięcia

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2012
(438,4 KiB, ilość pobrań: 507)

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2013
(401,0 KiB, ilość pobrań: 262)

LSR na lata 2014 - 2020 (wersja z dn. 31.12.2015)
(3,2 MiB, ilość pobrań: 55)


Kryteria:

Lokalne Kryteria Wyboru - Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty
(28,5 KiB, ilość pobrań: 1 446)

Lokalne Kryteria Wyboru - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(39,0 KiB, ilość pobrań: 950)

Karta oceny zgodności projektu z LSR
(25,0 KiB, ilość pobrań: 635)

Karta oceny projektu - Odnowa i rozwój wsi
(26,5 KiB, ilość pobrań: 558)

Karta oceny projektu - Małe projekty
(16,0 KiB, ilość pobrań: 677)

 

LGD „Równiny Wołominskiej”

Deklaracja członkowska Członka zwyczajnego (os. Prawna)
(74,9 KiB, ilość pobrań: 564)

Deklaracja członkowska Członka zwyczajnego (os. Fizyczna)
(75,6 KiB, ilość pobrań: 560)

Deklaracja członkowska Członka wspierającego (os. Prawna)
(74,9 KiB, ilość pobrań: 525)

Oświadczenie członka Rady
(22,0 KiB, ilość pobrań: 551)

Statut LGD Równiny Wołomińskiej (z dnia 31.VIII.2015 r.)
(303,5 KiB, ilość pobrań: 82)

 

Uchwały:

Uchwała nr 1/08 - w sprawie założenia Stowarzyszenia
(64,3 KiB, ilość pobrań: 634)

Uchwała nr 2/08 - w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia
(63,8 KiB, ilość pobrań: 638)

Uchwała nr 5/08 - w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej
(79,3 KiB, ilość pobrań: 809)

Uchwała Nr 6/2008 -w sprawie ustalenia wysokości rocznych składek członkowskich
(57,9 KiB, ilość pobrań: 655)

Uchwała Nr 7/2008 -w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2008 ... o wyborze władz stowarzyszenia
(58,7 KiB, ilość pobrań: 681)

Uchwała Nr 8/2008 -w sprawie przystąpienia na prawach członka-kandydata do KSGP
(56,6 KiB, ilość pobrań: 636)

Uchwała Nr 9/2008 - w sprawie zmian w statucie LGD
(64,2 KiB, ilość pobrań: 606)

Uchwała Nr 10/2008 - w sprawie zmian w statucie LGD
(62,4 KiB, ilość pobrań: 617)

Uchwała Nr IV/11/2009- w sprawie uchwalenia LSR dla obszaru LGD
(53,2 KiB, ilość pobrań: 639)

Uchwała Nr V/12/2009- w sprawie zmian LSR dla obszaru LGD
(54,2 KiB, ilość pobrań: 615)

Uchwała NrV/13/2009- w sprawie przystapienia do Związku Stowarzyszeń "Mazowiecki Leader"
(52,4 KiB, ilość pobrań: 613)

Uchwała Nr VI/14/2009- w sprawie zmian w statucie LGD
(80,5 KiB, ilość pobrań: 588)

Uchwała Nr VIII/15/2009-w sprawie zmian w statucie LGD
(54,7 KiB, ilość pobrań: 600)

Uchwała Nr VIII/16/2009 -wybór władz stowarzyszenia
(54,0 KiB, ilość pobrań: 630)

Uchwała Nr VIII/17/2009-w sprawie ustalenia rocznych składek członkowskich
(53,9 KiB, ilość pobrań: 662)

Uchwała Nr VIII/18/2009 -zmiany strategii rozwoju LGD "R.W."
(50,8 KiB, ilość pobrań: 625)

Uchwała Nr VIII/19/2009- w sprawie uszczegółowienia Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji
(51,4 KiB, ilość pobrań: 616)

Uchwała Nr VIII/20/2009- w sprawie zobowiązania członków Rady LGD do złożenia oświadczeń
(52,0 KiB, ilość pobrań: 641)

Uchwała Nr VIII/21/2009- w sprawie ustalenia wysokości diet dla czlonków Rady LGD
(53,1 KiB, ilość pobrań: 649)

Uchwala X.25.2010.w sprawie zmian w statucie z 29.11.2010r
(55,6 KiB, ilość pobrań: 650)

Uchwala X.26.2010. w sprawie zmian LSR z dnia 29.11.2010r
(53,7 KiB, ilość pobrań: 622)

Uchwała X.27.2010 w sprawie wyboru władz stowarzyszenia
(55,1 KiB, ilość pobrań: 621)

Uchwala X.28.2010.w sprawie ustalenia wysokosci diet z dnia 29.11.2010r
(53,8 KiB, ilość pobrań: 663)

Uchwala X.29.2010 w sprawie zmiany wysokosci skladki czlonkowskiej z dnia 29.11.2010r
(52,8 KiB, ilość pobrań: 645)

Uchwała nr XI.30.2011 w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia z dnia 19.04.2011r.
(56,1 KiB, ilość pobrań: 618)

Uchwala XI.31.2011 w sprawie zmian w statucie LGD z 19.04.2011r
(53,1 KiB, ilość pobrań: 617)

Uchwala XI.32.2011 w sprawie zmian LSR z dnia 19.04.2011r
(54,4 KiB, ilość pobrań: 617)

Uchwala XIII.34.2011 w sprawie zmian LSR z dnia 9.12.2011r
(53,8 KiB, ilość pobrań: 608)

Uchwała nr XIV/35/2012 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz udzielenia absolutorium zarządowi.
(122,2 KiB, ilość pobrań: 656)

Uchwała nr XIV/36/2012 W sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD „Równiny Wołomińskiej”
(56,4 KiB, ilość pobrań: 790)

Uchwała nr XIV/37/2012 W sprawie wyboru Rady LGD „Równiny Wołomińskiej”
(59,5 KiB, ilość pobrań: 765)

Uchwała nr XIV/38/2012 W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”
(124,6 KiB, ilość pobrań: 782)

Uchwała XIV/39/2012 w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
(126,1 KiB, ilość pobrań: 655)

Uchwała XIV/40/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Równiny Wołomińskiej"
(221,0 KiB, ilość pobrań: 652)

Uchwała nr XV/41/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Równiny Wołomińskiej"
(31,3 KiB, ilość pobrań: 635)

Uchwała nr XV/42/2012 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/21/2009 Walnego Zgromadzenia LGD z dnia 19.XI.2009 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla Rady LGD RW
(26,8 KiB, ilość pobrań: 661)

Uchwała nr XVI/43/2013 w sprawie zmian w statucie LGD
(54,4 KiB, ilość pobrań: 564)

Uchwała nr XVI/44/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”
(55,6 KiB, ilość pobrań: 569)

Uchwała nr XVI/45/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”
(52,9 KiB, ilość pobrań: 595)

Uchwała nr XVI/46/2013 w sprawie powołania fundacji pod nazwą Instytut Cypriana Kamila Norwida
(55,2 KiB, ilość pobrań: 591)

Uchwała nr XVIII/47/2014 w sprawie zmian w statucie LGD
(126,3 KiB, ilość pobrań: 469)

Uchwała nr XIX/48/2015 w sprawie zmian w statucie LGD
(36,6 KiB, ilość pobrań: 42)

Uchwała nr XX/50/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
(39,5 KiB, ilość pobrań: 43)

Uchwała nr XX/51/2015 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD RW
(70,0 KiB, ilość pobrań: 44)

Uchwała nr XX/53/2015 w sprawie powołania komisji rewizyjnej
(77,9 KiB, ilość pobrań: 39)

Uchwała nr XX/54/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
(79,2 KiB, ilość pobrań: 45)

Uchwała nr XXI/55/2015 w sprawie uchwalenia LSR na obszaruLGD "RW"
(40,1 KiB, ilość pobrań: 41)

Uchwała nr XXI/56/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady LGD "RW"
(44,5 KiB, ilość pobrań: 38)

Uchwała nr XXI/57/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
(42,0 KiB, ilość pobrań: 38)

Uchwała nr XXI/58/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnych wyborów kryteriów wyboru operacjigrantów
(97,6 KiB, ilość pobrań: 42)

 

Protokoły:

III Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 29 listopad 2008 r.
(31,0 KiB, ilość pobrań: 664)
Protokół z dnia 29 listopada 2008 r.

Protokół z dnia 28 września 2009 r.
(39,0 KiB, ilość pobrań: 668)

VII Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 10 listopad 2009 r.
(39,0 KiB, ilość pobrań: 625)
Protokół z dnia 10 listopada 2009 r.

VIII Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 19 listopad 2009 r.
(44,5 KiB, ilość pobrań: 829)
Protokół z dnia 19 listopada 2009 r.

Protokół z dnia 26.marca 2010 r.
(27,5 KiB, ilość pobrań: 725)

XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 6 marca 2012r.
(755,8 KiB, ilość pobrań: 1 133)
Protokół wraz z załącznikami.

Protokół z XVI Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 19.03.2013
(521,8 KiB, ilość pobrań: 43)

Protokół z XVII Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 15.05.2014
(532,6 KiB, ilość pobrań: 48)

Protokół z XVIII Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 25.06.2014
(151,3 KiB, ilość pobrań: 45)

Protokół z XIX Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej"W z 31.08.2015
(340,9 KiB, ilość pobrań: 45)

Protokół z XX Walnego Zgromadzenia Członków Lokalniej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" z dn. 21.12.2015
(546,8 KiB, ilość pobrań: 44)

Protokół z XXI Walnego Zgromadzenia Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej" z dn. 30.12.2015
(158,1 KiB, ilość pobrań: 45)

 

Logotypy:

Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
(117,4 KiB, ilość pobrań: 830)

Logo Programu Budowy i Promocji Produktu Lokalnego
(383,1 KiB, ilość pobrań: 629)

Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
(46,9 KiB, ilość pobrań: 642)
w formacie wektorowym - cdr

Proponowane rozmieszczenie logotypów przy patronacie LGD
(294,3 KiB, ilość pobrań: 799)
Format png (przezroczyste tło)
W razie możliwości należy pod logotypami umieścić informację: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007- 2013. Funkcjonowanie LGD „Równiny Wołomińskiej”- Nabywanie umiejętności i aktywizacja. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Programy:

http://get.adobe.com/reader/ Adobe Reader – strona producenta, do pobrania najnowsza wersja programu umożliwiająca wypełnianie edytowalnych formularzy pdf.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r.
(213,9 KiB, ilość pobrań: 698)
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 302

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
(404,8 KiB, ilość pobrań: 491)
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Inne

Mapa: LGD na Mazowszu
(4,0 MiB, ilość pobrań: 967)

Księga wizualizacji znaku PROW 2007-2013
(5,2 MiB, ilość pobrań: 557)
obowiązująca od 20 lipca 2011 r.

Prezentacja Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
(7,3 MiB, ilość pobrań: 683)
Wygłoszona 22.08.2014 r. w Wołominie na konferencji pt. "Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich". Zawiera informację o programie LEADER, działaniach realizowanych przez LGD "RW" oraz naszym budżecie

Mapa - Szlaki turystyczne w Powiecie Wołomińskim
(56,3 MiB, ilość pobrań: 290)

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
(11,9 MiB, ilość pobrań: 26)


Partnerzy:Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: