"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Gałgankowo, czyli tańcowała igła z nitką w Bibliotece!” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Gałgankowo, czyli tańcowała igła z nitką w Bibliotece!”


Realizator: Grupa nieformalna – „Animuję bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce.

Projekt „Gałgankowo…” to cykl zajęć dla dzieci będących propozycją na czas wolny, na twórcze i rozwojowe działania, umożliwiające rozwój kompetencji i naukę w najlepszej formie, bo przez zabawę. Miał na celu zorganizowanie i stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny i wartościowy, z naciskiem na wzrost aktywności społecznej i integrację społeczności lokalnej oraz na umacnianie więzi koleżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich.
Realizacja projektu spowodowała dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, pozwolił na możliwość wspólnego spędzania czasu i nauki poprzez zabawę, spowodował rozpowszechnianie „dobrych praktyk” i promował wizerunek Biblioteki.
Zrealizowano szereg działań o charakterze warsztatowym związanych z szyciem i malowaniem woskiem. Spotkania odbywały się przede wszystkim w lokalach zielonkowskich Bibliotek, położonych w czterech oddalonych od siebie punktach miasta, co wpłynęło na poszerzanie grona odbiorców projektu. Dodatkowo zajęcia z enkaustyki zrealizowano w siedzibach Szkół Podstawowych nr 2 i 3, Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”, natomiast salę na „Choinkę w Bibliotece” udostępnili seniorzy z Klubu Seniora „Babie Lato”.
W ramach projektu zrealizowano:

  • 2 warsztaty z podstaw szycia pn. „Szycie, co to takiego?”;
  • 2 tematyczne „Noce w Bibliotece” pn. „Noc w Bibliotece ze Skrzatami”;
  • 1 zajęcia „Choinka w Bibliotece”, podczas których połączono szycie i enkaustykę;
  • 1 „Ferie w Bibliotece”, w trakcie których odbyły się 1 warsztaty z szycia i 3 warsztaty z enkaustyki;
  • 10 warsztatów z enkaustyki (malowania woskiem) dla dzieci (w siedzibach Bibliotek, w przedszkolach i w szkołach) i Osób Niepełnosprawnych.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: