"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Giełda Partnerów NGO | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDGiełda Partnerów NGO

„Punkt Doradztwa – Dowiedz się więcej” został otwarty w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej”. Zadaniem punktu jest świadczenie bezpłatnego doradztwa dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z zakresu:

 • pozyskiwania środków zewnętrznych z UE
 • doradztwa prawnego
 • doradztwa księgowego
 • fundraisingu i promocji
 • doradztwa organizacyjnego podnoszącego skuteczność NGO

Punkt Doradztwa oprócz prowadzonego poradnictwa będzie organizował również spotkania warsztatowe dla NGO’s ze specjalistami z danej dziedziny tzn. księgowymi, prawnikami itp., którzy będą zapoznawali uczestników z obecnie obowiązującymi przepisami i następującymi w nich zmianami. Będą również podpowiadali jak założyć i poprowadzić stowarzyszenie czy też fundację oraz pomogą w nawiązywaniu kontaktów z działającymi na obszarze Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej organizacjami pozarządowymi. Spotkania ułatwią również pozyskiwanie partnerów do projektów, które będą mogły być realizowane w nowej perspektywie PROW 2014 – 2020.

 

Partnerzy z sektora społecznego

 

 • Zespół Teatralny „ZYGZAK”

www.teatrzygzak.pl

  e-mail: teatrzygzak@gmail.com
 • Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO

www.miodziowioska.pl

  e-mail: abovo2013@wp.pl
 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie”

www.niedajsienudzie.pl

  e-mail: niedajsienudzie14@gmail.com
 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka

www.tpmk.pl

  e-mail: andrzej04@gmail.com
 • Spółdzielnia Socjalna Akademia Kreatywności Zielonka
  tel: 537 449 039
  e-mail: sonda.ii@onet.eu
 • BAJKU – MAJSZ

www.bajku-majsz.pl

  tel: 539 940 183
  e-mail: fundacja@bajku-majsz.pl
 • Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury

www.mazowieckieforum.pl

  tel: 698 655 256
 • UKS TSZ Zieloni Zielonka

www.zielonizielonka.info

 • Fundacja Ogarnij Emocje
  e-mail: ogarnij-emocje@wp.pl
 • Stowarzyszenie Diabetyków
  e-mail: grazyna.radomska@o2.pl
 • Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze ECHO
  e-mail: h.wojakowska@op.pl
 • Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach
  e-mail: publiczne.przedszkole.w.duczkach@neostrada.pl
  e-mail: jagoda.b12@gmail.com
  tel: 22 787 72 69
 • Fundacja Dzieło Samarytańskie
  e-mail: fund.dzielo.samarytanskie@o2.pl
 • Maria Michalska Gabinet Pedagogiczno – Logopedyczny
  tel: 509 993 736
  e-mail: maria.michalska5@gmail.com
 • OSP Majdan
  e-mail: ospmajdan:@vp.pl
 • Spółdzielnia Socjalna Akademia Kreatywności
  e-mail: sonda.ii@onet.eu
 • UKS przy ZS w Tłuszczu
  e-mail: elzold@wp.pl
 • KSW Kyokushin
  tel: 505 598 876
 • Stowarzyszenie „Potok Serc”
  Halina Maciejczuk- Jabłecka tel: 883 689 4858, e-mail: halina-jabłecka@wp.pl
 • Fundacja Kamyk
  tel: 501 034 056

 

Partnerzy z sektora gospodarczego

 

 • PRO EDUCADO

www.proeducado.pl

  sekretariat@proeducado.pl
 • Rubikon

www.szafy.net.pl

  e-mail: rubikon@onet.eu
 • Nela – art studio
  tel: 606 403 944
  e-mail: agnieszkazochowska7@tlen.pl
 • Instan
  tel: 604 264 162
  e-mail: katarzyna.n@instan.pl
 • Dom Prawno – Finansowy sp. z o.o.
  e-mail: kot.gaj@wp.pl
 • PHU LOGOS
  tel: 602 733 338

www.logos.home.pl

WOLONTARIAT

 • Wolontariat Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Wołominie
   tel: 22 787 65 47, e-mail: sekretariat.zs3@gazeta.pl
   Maria Wytrykowska – wolontariat e-mail: mwytrykowska@wp.pl
 • Hufiec ZHP Warszawa – Centrum
   Ewa Rybus-Tołłoczko tel: 696 759 582, e-mail: komendant@warszawacentrum.zhp.pl
 • Hufiec ZHP Zielonka
   Jagoda Jabłońska tel: 668 137 968, e-mail: jagoda.jablonska@zhp.net.pl

Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: