"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Inspirujmy się wzajemnie” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Inspirujmy się wzajemnie”


Realizator: Grupa nieformalna – Inspiracje

Celem głównym projektu była integracja lokalnej społeczności, przez pokazanie, że wiele osób ma takie same zainteresowania, które mogą wspólnie realizować. Projekt stworzył możliwość spotkań społeczności lokalnej, na których mieszkańcy podzielili się swoimi pasjami i zainteresowaniami z innymi. Dzięki temu mieszkańcy mogli lepiej poznać się wzajemnie, zainspirować, przełamać opór przed występami publicznymi i aktywnie włączyć w życie lokalnej społeczności.
Odbyły się 3 spotkania na których uczestnicy:

  • poznali nowe przepisy kulinarne, samodzielnie przygotowali potrawy i je degustowali,
  • dowiedzieli się jak zaplanować i przygotować podróż do egzotycznych krajów na przykładzie wycieczki do Meksyku,
  • wysłuchali koncertu muzycznego.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: