"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Jaki talent drzemie we mnie? – warsztaty techniczne” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Jaki talent drzemie we mnie? – warsztaty techniczne”


Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Teraz My”

Dobrem wspólnym projektu była integracja dzieci i młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności dotyczących wyrobów artystycznych poprzez udział w warsztatach technicznych. Projekt polega na zorganizowaniu warsztatów technicznych o tematyce: tworzenie ozdób
z drewna, bibuły, papieru, styropianu, zasobów natury, itp. Oprócz warsztatów odbyły się też imprezy plenerowe w których udział wzięły zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, dzięki czemu nastąpiła integracja pokoleń.
Uczestnicy warsztatów zdobyli umiejętności polegające na wykonaniu z różnych materiałów przedmiotów dekoracyjnych
Poprzez wspólną zabawę, gry i rywalizację zintegrowały się pokolenia (dorośli oraz dzieci).


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: