"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


LVIII 2013 „Otulić … miłością” – Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska / Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej | LGD „Równiny Wołomińskiej”

LVIII 2013 „Otulić … miłością” – Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska / Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej


„Otulić … miłością” – Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska / Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej

Głównym celem projektu było włączenie, dziewcząt i chłopców, osób w różnym wieku w wolontariat na rzecz potrzebujących. Poszerzenie Szkolnego Koła Caritas o kolejnych wolontariuszy. Integracja środowiska lokalnego poprzez wspólne, proste spędzanie czasu wolnego w okresie jesienno -zimowym. Wykorzystanie umiejętności i hobby wielu pań z naszej gminy dla tworzenia rzeczy-upominków, które zostaną przekazane pensjonariuszom domu opieki społecznej w Loretto koło Wyszkowa i wołomińskiego hospicjum. Budowanie u osób starszych poczucia, że są potrzebne, a ich praca może być źródłem radości dla innych. Wszystkie te działania można zobaczyć na filmie, który powstał. Autorkami filmu przygotowanego na konkurs „Opowiedz..” w ramach programu „Działaj lokalnie” VIII były pani Ania Fortuna i Marysia Kapaon. Nam się podoba, a Wam? Dziękujemy za zaangażowanie i pasje!:)


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: