"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Mazowieckie jest dobre na wszystko” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Mazowieckie jest dobre na wszystko”


Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki

„Mazowieckie jest dobre na wszystko” pod takim tytułem był realizowany kilkumiesięczny projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki. Partnerami tego projektu były Ochotnicza Straż Pożarna i Parafia Rzymsko Katolicka p.w. WNMP w Strachówce. Podsumowaniem tej współpracy był Przegląd Kolęd i Pastorałek w Strachówce, który odbył się 6 stycznia.
W ramach projektu odbywały się spotkania „Czar wspomnień”, zajęcia dla zespołu kolędników, warsztaty rękodzielnicze. Zebrane zostały materiały przyrodnicze na ozdoby choinkowe, uszyte zostały kolejne stroje dla kolędników, spisane zostały teksty mniej znanych pastorałek i kolęd. Dzieci i młodzież słuchając opowieści o tradycjach bożonarodzeniowych wykonała własnoręcznie ozdoby choinkowe zawieszone później na podłaźniczce. Pięknym momentem było wykonywanie stroików świątecznych, które wraz z życzeniami zostały podarowane w przeddzień Wigilii seniorom.
Na warsztatach dla kolędników dzieci uczyły się pastorałek i kolęd, przygotowały się do występu. podczas Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który był zwieńczeniem projektu.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: