"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Nabory | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDNabory

Opublikowano 20.03.2018 r.

Nabór nr 3/2018 – Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)

Najbliższy nabór na Premie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą odbędzie się  w dniach 10.04.2018 – 23.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl. 

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 13.06.2018

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 03.07.2018

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 27.06.2018

Załącznik do Protokołu z dnia 13,06,2018r. – operacje zgodne z LSR

Załącznik do Protokołu z dnia 13.06.2018r. – Lista operacji wybranych mieszczących się i niemieszczących się w limicie środków

 

Opublikowano 12.03.2018 r.

Nabór nr 2/2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Najbliższy nabór zachowanie dziedzictwa lokalnego. odbędzie się  w dniach 26.03.2018 – 09.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 2/2018

załącznik  nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Protokół dnia 29.05.2018r.

Protokół z dnia 27.06.2018

Załącznik do protokołu z dn. 27.06.2018 – lista operacji wybranych  mieszczących się i nie mieszczących w limicie środków

Załącznik do protokołu z dn. 29.05.2018- Lista operacji wybranych mieszczących się i nie mieszczących w limicie środków

Lista operacji zgodnych z LSR

 

Opublikowano 12.03.2018 r.

Nabór nr 1/2018 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór na Projekty konkursowe odbędzie się w dniach 26.03.2018 – 09.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 1/2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 29.05.2018

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 27.06.2018

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych mieszczących się i niemieszczących się w limicie środków 

 

Opublikowano 24.03.2017 r.

Nabór nr 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej – 24.03.2017 r.

Najbliższy nabór dla osób chcących rozwinąć działalność gospodarczą odbędzie się  w dniach 14.04.2017 – 28.04.2017 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl. Podany na stronie link do generatora jest nie aktywny więc proszę się nim nie sugerować.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 2 2017

Wskaźniki do Ogłoszenia nr 2 2017

Załącznik 1 do Ogłoszenie nr 2

Załącznik 2 do Ogłoszenie nr 2 2017 -wersja edytowalna

Załącznik 3 do Ogłoszenia nr 2 2017 – wersja edytowalna

 

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami przez beneficjentów:

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Planowane wskaźniki do osiągnięcia

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Lista wniosków wybranych do realizacji

Lista wniosków wybranych do realizacji – lista rezerwowa

Lista wniosków nie wybranych do realizacji

Protokół Rady z 07.06.2017r

Protokół Rady z 5.07.2017

Protokół Rady z 18.07.2017

Protokół Rady z 13.06.2018

Protesty I posiedzenie

Protesty II posiedzenie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II-55-2017 z dnia 07.06.2017r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II-55-2017 z dnia 07.06.2017r.

Nabór 1 – Lista operacji mieszczących się i nie mieszczących w limicie środków

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem o naborze 

Lista wniosków mieszczących się i nie mieszczących się w limicie środków podanym w ogłoszeniu

 

Opublikowano 28.02.2017 r.

Informacja dotycząca Naboru wniosków nr 1/2017

W związku z pomyłką matematyczną popełnioną w ogłoszeniu o naborze przy podliczaniu maksymalnej do uzyskania liczby punktów za wniosek na Premie informujemy, że obecnie ta liczba wynosi 59 punktów.

Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

 

Nabór nr 1 – PREMIE – 28.02.2017 r.

Najbliższy nabór na Premie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą odbędzie się  w dniach 15.03.2017 – 31.03.2017 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl. Podany na stronie link do generatora jest nie aktywny więc proszę się nim nie sugerować.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 1

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 – wersja edytowalna

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami przez beneficjentów:

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Planowane wskaźniki do osiągnięcia

 

Wyniki naboru:

Lista wniosków pozytywnie rozpatrzonych

Lista wniosków negatywnie rozpatrzonych

Protokół z posiedzenia Rady LGD RW z dn. 12 maja 2017


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: