"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Nadszedł czas na małe co nieco …..” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Nadszedł czas na małe co nieco …..”


Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek

Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie zajęć kulinarnych.
W ramach projektu przeprowadzono 18 godzin zajęć kulinarnych i 3 spotkania dla społeczności lokalnej: Spotkanie Andrzejkowe, Spotkanie Wigilijne oraz Dzień Babci i Dziadka. W miłej atmosferze dzieci nauczyły się pracy w grupie, zdobyły nowe doświadczenia kulinarne, a przy okazji dobrze się bawiły.
Dzięki realizacji projektu zostały zaciśnięte więzi pomiędzy mieszkańcami Orzełka. Dzieci i młodzież zagospodarowały swój wolny czas, zdobyły nowe doświadczenia, umiejętności i wiadomości. Ponadto uczestnicy projektu mieli okazję do lepszego poznania się poprzez wspólne spotkania, wymianę doświadczeń i przepisów. Nastąpiła integracja dzieci z dorosłymi. Projekt przyczynił się również do stworzenia nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: