"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


NURT | LGD „Równiny Wołomińskiej”

NURT


NURT

W dniu 20.09.2011 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o realizację projektu „Niezwykły Urok Rzek – Turystyka” (NURT) ze środków PROW 2007-2013 w ramach Programu oś 4 „Leader” został rozpatrzony pozytywnie. Umowa na realizację tego projektu została podpisana z dniem 23.04.2013 r. Projekt realizowano wraz:

  • LGD „Ziemi Mińskiej”,
  • LGD „Razem ku Lepszej Przyszłości”,
  • LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,
  • Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”,
  • LGD „Natura i Kultura”,
  • Stowarzyszeniem LGD „Forum powiatu Garwolińskiego”.

Wniosek opiewał na Kwotę 147 000,55 zł i udział LGD „RW” wynosił 26 953,58 zł.
Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców i turystów obszaru Partnerów Projektu na temat lokalnych rzek poprzez wydanie folderu – przewodnika. By osiągnąć cel główny należało zrealizować następujące cele szczegółowe:
wzrost zainteresowania mieszkańców i turystów lokalnymi rzekami oraz obszarem działania Partnerów Projektu poprzez organizację spływów kajakowych.
Wypromowanie obszaru objętego LSR Partnerów Projektu poprzez organizację konkursu fotograficznego.
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty fotograficzne dla lokalnej społeczności partnerów projektu. Warsztaty miały na celu przygotowanie potencjalnych uczestników konkursu fotograficznego. Poniżej załączono zdjęcia z przeprowadzonych warsztatów. W warsztatach wzięło 50 osób. Konkurs fotograficzny został przeprowadzony w dn. 1.06 – 15.09.2013 r.

Uczestnicy konkursu złożyli następujące zdjęcia konkursowe:

Folder promujący rzeki leżące na terenie LSR Partnerów Projektu wydano do dnia 15.11.2013 roku. Konferencja podsumowująca odbyła się 28-29.11.2013 roku.


Na konferencji podsumowującej rozstrzygnięto konkurs fotograficzny i wręczono nagrody


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: