"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
9 listopada 2016

Działaj Lokalnie: Zdjęcia z realizacji projektu „ZaGRAj w Zielnokę”

Projekt „ZaGRAj w Zielonkę” realizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonce


9 listopada 2016

Działaj Lokalnie: warsztaty przygotowawcze do konkursu „Opowiedz”

W dniu 05.11.2016 przeprowadzono szkolenie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” w formie warsztatów, na którym to uczestnikom przedstawiono jak można stworzyć i zamieścić pracę konkursową na jednym z serwerów. Podczas szkolenia przybliżono wymogi formalne i merytoryczne. Uczestnicy dostali dokładne instrukcje i materiały wspomagające podczas stworzenia pracy konkursowej. Wszystkim uczestnikom szkolenia bardzo dziękuję za obecność.

Tomasz Olszewski

Zdjęcia poniżej


› czytaj dalej


2 listopada 2016

Działaj Lokalanie: Konkurs „Blaski i cienie Mazowsza” ROZSTRZYGNIĘTY !

Lista laureatów konkursu fotograficznego „”Blaski i cienie Mazowsza” zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie”
 
1. Marek Filipowicz – Konkurs – szczątki złapanego we wnyki dzika.
2. Jacek Jastalski – brak tytułów.
3.Maciej Maciejewski
– Gdzie przyroda styka się z cywilizacją,
– Wisła, rzeka nasza kochana,
– Warszawska starówka skąpana we mgle.
 
1. Wojciech Smółkowski
– Mglisty poranek – kościół pw. Św. Idziego w Wyszkowie,
– Jesień – drewniany kościół w Porządziu,
– Za płotem – drewniany kościół w Sokołowie Włościańskim z 1687 r.
2. Wiktor Kochański
– Zabytkowa kapliczka w Skansenie w Sierpcu,
– Chata w Skansenie w Sierpcu.
3. Justyna Pochmara
– Dwór w Głuchach,
– Dwór w Głuchach.

› czytaj dalej


31 października 2016

Działaj Lokalnie: Zespół teatralno – taneczny ZYGZAK zaprasza na spektakl

kik_a3_2016pazdz


31 października 2016

Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty !

W dniu 26.10.2016 w Białymbłocie rozstrzygnięto konkurs Ekologiczny. Poniżej znajduje się lista zespołów które znalazły się na podium:

Kategoria – Szkoły Podstawowe
Za zajęcie I miejsca
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
Małgorzata Jodynis
Olga Ludwikowska
Jagna Andrusiuk
Władysław Kawecki
Weronika Nortman

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie
Igor Szulim
Małgorzata Zalewska

Za zajęcie II miejsca
Zaspół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
Mateusz Suchocki
Damian Siemionkowski
Maciej Milczarek
Szymon Mikulski
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie
Kinga Sawiak
Kinga Kalata
Izabela Mościcka

Za zajęcie III miejsca
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
I Grupa
Piotr Kachel
Szymon Kęcki
II Grupa
Weronika Nowak
Matylda Biernat
Magdalena Grzonek
III Grupa
Jan Dyl
Agata Rosińska
Monika Rębowska
Maciej Sikorski
Grupa IV
Bartosz Papisa
Jakub Rychlicki

› czytaj dalej


24 października 2016

Działaj Lokalnie: Parafialny Klub Sportowy WICI Zabraniec zaprasza do udziału w projekcie „Odkrywamy świat”

dl_06_11_16


20 października 2016

Szkolenie pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020” – ostatnia możliwość zapisania się na szkolenie

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020” proszone są o zgłaszanie się poprzez wysłanie wypełnionego zgłoszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej, za pośrednictwem faksu lub osobiste dostarczenie formularza do biura LGD „RW”.

Na zgłoszenia czekamy do 21.10.2016 roku. Zgłoszenia dostarczone w formie elektronicznej lub za pomocą faxu należy również dostarczyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście przynieść do biura LGD „RW”.

Poniżej zamieszczono kartę zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie premie w lsr


19 października 2016

Konkurs „Wędrujący Norwid”

Zgłaszanie prac konkursowych zostało przedłużone do 15.02.2017 roku

wedrujacy-norwid-konkurs-na-film-i-fotoreportaz

Regulamin konkursu


19 października 2016

Podsumowanie szkolenia dla NGO w dniu 18.10.2016 r.

W dniu 18.10.2016r. o godz. 17.30, w „Punkcie Doradztwa – dowiedz się więcej” przy ul. Wileńskiej 36A w Wołominie odbyło się spotkanie aktywizujące dla organizacji pozarządowych dotyczące zmian w ustawie o stowarzyszeniach. Spotkanie otworzyła Pani Wiceprezes LGD „Równiny Wołomińskiej” – Beata Trojanek, a następnie część szkoleniową poprowadził Pan Andrzej Rybus – Tołłoczko, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych było duże, o czym świadczyła spora frekwencja. Przedstawiciele organizacji uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania i notowali swoje uwagi w części warsztatowej spotkania. Wyrazili również chęć uczestniczenia w następnym szkoleniu, które jest zaplanowane na 21.11.2016r. w Punkcie Doradztwa o godz. 16.30.

 


17 października 2016

Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację

W dniu 15 października 2016r. odbył się Powiatowy rajd rowerowy na orientację pt. „Ruszaj z nami z naturą i kulturą”. Celem rajdu było poznanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz potencjału turystycznego terenu Powiatu Wołomińskiego. Trasa przebiegała przez teren Gminy Jadów i liczyła ok. 20km. Na trasie znajdowało się 5 punktów kontrolnych, na których uczestnicy odpowiadali na pytania oraz brali udział w konkurencjach sportowych. Na mecie czekały na uczestników atrakcyjne nagrody oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Główna nagrodę, czyli rower otrzymała p. Maja Ziółkowska. Powiatowy rajd rowerowy na orientację współfinansowany był ze środków Powiatu Wołomińskiego.

 

› czytaj dalejPartnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: