"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
13 kwietnia 2018

Zapraszamy na szkolenie – Działaj Lokalnie


12 kwietnia 2018

Konsultacje w biurze LGD

Wszystkie osoby chcące skonsultować wniosek w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem LGD celem umówienia się na konkretną godzinę. Doradztwo będzie prowadzone do dnia 20.04.2018 r., natomiast 23.04.2018r. (poniedziałek) doradztwo w tym dniu nie będzie udzielane. Przypominamy, że należy złożyć dwa komplety dokumentów w wersji oryginalnej.


12 kwietnia 2018

Informacja o naborze

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które złożyły wnioski w naborach:

1/2018 – 2.1.2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podczas trwania naboru wpłynęło 16 wniosków

2/2018 – 2.2.1. Dziedzictwo lokalne, żywnościowe i kulinarne – podczas trwania naboru wpłynęły 4 wnioski


28 marca 2018

Wielkanoc 2018


27 marca 2018

Ankieta LSR

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankiety należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub dostarczyć ankietę w wersji papierowej do biura LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu

ANKIETA


26 marca 2018

Posumowanie spotkania z 21.03.2018

W dniu 21.03.2018 roku odbyło się spotkanie informacyjne wraz ze szkoleniem nt. LSR, zasad oceniania i wyboru operacji. Spotkanie prowadziła Pani Marzena Cieślak.


20 marca 2018

Nabór wniosków 3/2018

Nabór nr 3/2018 – PREMIE – 20.03.2018 r.

Najbliższy nabór na Premie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą odbędzie się  w dniach 10.04.2018 – 23.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl. 

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 


19 marca 2018

Posumowanie spotkania z 16.03.2018

W dniu 16.03.2018 roku odbyło się spotkanie informacyjne wraz ze szkoleniem nt. LSR, zasad oceniania i wyboru operacji. Spotkanie prowadziła Pani Marzena Cieślak.


12 marca 2018

Nabór wniosków nr 2/2018

Nabór nr 2/2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Najbliższy nabór zachowanie dziedzictwa lokalnego. odbędzie się  w dniach 26.03.2018 – 09.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 2/2018

załącznik  nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR


12 marca 2018

Nabór wniosków nr 1/2018

Nabór nr 1/2018 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór na Projekty konkursowe odbędzie się w dniach 26.03.2018 – 09.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 1/2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – werasja edytowalna

Załącznik nr 3

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSRPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: