"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
12 kwietnia 2018

Konsultacje w biurze LGD

Wszystkie osoby chcące skonsultować wniosek w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem LGD celem umówienia się na konkretną godzinę. Doradztwo będzie prowadzone do dnia 20.04.2018 r., natomiast 23.04.2018r. (poniedziałek) doradztwo w tym dniu nie będzie udzielane. Przypominamy, że należy złożyć dwa komplety dokumentów w wersji oryginalnej.


12 kwietnia 2018

Informacja o naborze

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które złożyły wnioski w naborach:

1/2018 – 2.1.2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podczas trwania naboru wpłynęło 16 wniosków

2/2018 – 2.2.1. Dziedzictwo lokalne, żywnościowe i kulinarne – podczas trwania naboru wpłynęły 4 wnioski


28 marca 2018

Wielkanoc 2018


27 marca 2018

Ankieta LSR

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankiety należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub dostarczyć ankietę w wersji papierowej do biura LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu

ANKIETA


26 marca 2018

Posumowanie spotkania z 21.03.2018

W dniu 21.03.2018 roku odbyło się spotkanie informacyjne wraz ze szkoleniem nt. LSR, zasad oceniania i wyboru operacji. Spotkanie prowadziła Pani Marzena Cieślak.


20 marca 2018

Nabór wniosków 3/2018

Nabór nr 3/2018 – PREMIE – 20.03.2018 r.

Najbliższy nabór na Premie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą odbędzie się  w dniach 10.04.2018 – 23.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl. 

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 


19 marca 2018

Posumowanie spotkania z 16.03.2018

W dniu 16.03.2018 roku odbyło się spotkanie informacyjne wraz ze szkoleniem nt. LSR, zasad oceniania i wyboru operacji. Spotkanie prowadziła Pani Marzena Cieślak.


12 marca 2018

Nabór wniosków nr 2/2018

Nabór nr 2/2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Najbliższy nabór zachowanie dziedzictwa lokalnego. odbędzie się  w dniach 26.03.2018 – 09.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 2/2018

załącznik  nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR


12 marca 2018

Nabór wniosków nr 1/2018

Nabór nr 1/2018 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór na Projekty konkursowe odbędzie się w dniach 26.03.2018 – 09.04.2018 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 1/2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – werasja edytowalna

Załącznik nr 3

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR


9 marca 2018

Informacja o szkoleniu ws. Premii

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które złożyły fiszki zostały zakwalifikowane na szkolenie dotyczące podejmowania działalności gospodarczej połączone ze spotkaniem informacyjnym. Osoby te zostaną poinformowane telefoniczne. Szkolenie odbędzie się 16.03.2018 r. w Sulejowie w godzinach 09:30-15:00 w Bibliotece Publicznej przy ul. Kościelnej 7.Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: