"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
12 kwietnia 2016

Stypendia pomostowe 2016-17

W załączniku poniżej szczegóły programu:

Stypendia pomostowe 2016/2017


12 kwietnia 2016

Oficjalne otwarcie Punktu doradztwa – Dowiedz się więcej – relacja ze spotkania

W dniu 04.04.2016r. o godz. 17.00 przy ul. Wileńskiej 36A (II piętro na poddaszu) został otwarty nowy Punkt doradztwa – „Dowiedz się więcej” przeznaczony na potrzeby organizacji pozarządowych. Otwarcia dokonał Prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” Pan Rafał Rozpara oraz Pan Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński. Na otwarciu obecni byli przedstawiciele Gminy Wołomin – Pani wiceburmistrz Wołomina – Edyta Zbieć oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wołominie: Pani Ewa Jagodzińska – Pełnomocnik ds. współpracy z NGO oraz Pani Jolanta Lejk – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Gminy Klembów – Pan Artur Dzięcioł – zastępca wójta, Gminy Strachówka – Pan Piotr Orzechowski – wójt gminy oraz Pani Magdalena Suchenek – radna Powiatu Wołomińskiego, Gminy Marki – Pani Emilia Oleksiak, a także przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim spotkania było zapoznanie uczestników z planami współpracy punktu doradztwa z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta ma polegać na bezpłatnym doradztwie prawnym, księgowym, z zakresu fundraisingu i pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, prowadzonym przez LGD „Równiny Wołomińskiej” w ramach zadania publicznego pn „Dowiedz się więcej – Punkt doradztwa” realizowanego przy współudziale środków Powiatu Wołomińskiego. Adresatami projektu i zarazem prowadzonego doradztwa mają być przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne i grupy nieformalne, które chciałyby założyć organizację, związki wyznaniowe oraz przedsiębiorcy, którzy chcą działać dla III sektora.

Punkt doradztwa oprócz prowadzonego poradnictwa będzie organizował również spotkania warsztatowe dla NGO’s ze specjalistami z danej dziedziny tzn. księgowymi, prawnikami itp., którzy będą zapoznawali uczestników z obecnie obowiązującymi przepisami i następującymi w nich zmianami. Będą również podpowiadali jak założyć i poprowadzić stowarzyszenie czy też fundację oraz pomogą w nawiązywaniu kontaktów z działającymi na obszarze Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej organizacjami pozarządowymi. Spotkania ułatwią również pozyskiwanie partnerów do projektów, które będą mogły być realizowane w nowej perspektywie 2016 – 2020 roku.


31 marca 2016

Dowiedz się więcej – Punkt doradztwa

Od dnia 01.04.2016 roku rusza punkt doradztwa dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób fizycznych, które chcą się zaangażować w działania na rzecz lokalnej społeczności.

W zakresie działalności punktu będą prowadzone doradztwa: prawne, księgowe, fundraising oraz z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. Kontakt i godziny otwarcia poniżej na plakacie.

Tablica


22 marca 2016

Życzenia Wielkanocne

Kartka z życzeniami od LGD "RW" Wielkanoc 2016


10 marca 2016

Konkurs na rozwój młodych organizacji

NOWE LOGO FIO-ML.jpg

Konkurs na rozwój młodych organizacji

Ogłoszony został kolejny konkurs w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie. Od 7 do 29 marca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozwojem młodych organizacji pozarządowych. Zakup sprzętu biurowego, namiotu, stworzenie strony www, a może remont siedziby….czemu nie! Powiedz tylko jaki masz na to pomysł i jak to wykorzystasz?

O dofinansowanie w wysokości od 1 500 – 5 000 zł mogą się starać te organizacje, które nie mają jeszcze 18 miesięcy od momentu zarejestrowania i które posiadają budżet roczny nie większy niż 25 000 zł lub też nie miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności. Warunkiem jest siedziba oraz zaplanowane działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy) z terenu województwa mazowieckiego. Okres trwania projektu nie może przekroczyć 4 miesięcy w przedziale czasowym pomiędzy15 kwietnia a 30 września.

Wniosek złożyć należy poprzez generator na stronie www.mazowszelokalnie.pl wypełniając fiszkę i składając ostatecznie wniosek on-line do 29 marca do godz. 15:00. Kwota przeznaczona na dofinasowanie w ścieżce na rozwój młodych organizacji w 2016 r. to ok 240 000 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu oraz do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w całym województwie przez Ambasadorów programu FIO-Mazowsze Lokalnie, których lista jest także dostępna na stronie www, a także do kontaktu przez e-mail: kontakt@mazowszelokalnie.pl, infolinię dostępną od poniedziałku do piątku w godz. 10-15 pod nr. tel.: 0-801 055 100 lub 22 450 98 73 oraz przez facebook: www.facebook.com/mazowszelokalnie.

plakat_FIO


29 lutego 2016

Koniec naboru wniosków

Zakończył się nabór wniosków FIO -Mazowsze Lokalnie 2016 w ścieżce: inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Wnioskodawcy mieli czas do piątku, 26 lutego b.r. do godz. 15:00 na wypełnienie fiszki w generatorze na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Kwota do rozdysponowania na obie ścieżki to ok. 550 000 zł.

Emocje były do samego końca – nieprzerwanie dzwoniący telefon, e-maile, wiadomości na fb. Ostatecznie wpłynęło 658 wniosków – 80 więcej niż przed rokiem, z czego 627 na ścieżkę inicjatywy oddolne a 31 na wsparcie grup samopomocowych. Zaskoczeniem jest liczba fiszek, które grupy składały w ramach pierwszej ścieżki samodzielnie bez tzw. parasola w postacie organizacji pozarządowej. Takich projektów jest 280, 291 to grupy nieformalne ze wsparciem innej organizacji i 56 wniosków wpłynęło od młodych organizacji pozarządowych.

Teraz do 14 marca eksperci mają czas na ocenę fiszek oraz wytypowanie grup do II etapu prezentacji projektu przed komisjami w jednym z sześciu miast woj. mazowieckiego: Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu, Grodzisku Mazowieckim i dwoma komisjami w Warszawie. Oczywiście to grupa wybiera przed którą komisją chce się zaprezentować. Oba etapy są tak samo ważne.

Przed nami ostatni konkurs w programie FIO-Mazowsze Lokalnie na rozwój młodych organizacji, który zostanie uruchomiony 7 marca 2016 r.

Trzymamy za wszystkich kciuki!

WP_20160229_13_48_29_Pro


16 lutego 2016

FIO Mazowsze Lokalnie

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej ” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach programu FIO Mazowsze Lokalnie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 lutego 2016r. o godzinie 12.00 w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej ” przy ul. Warszawskiej 4 w Tłuszczu.
plakat_FIO

3 lutego 2016

Dzień Dawcy Szpiku w Wołominie

image001


1 lutego 2016

Wyniki konkursu „Opowiedz …” 2015

logo DL

Do lokalnego etapu konkursu „Opowiedz ….” wpłynęło 6 kart zgłoszeniowych, promujących zrealizowane projekty finansowane ze środków „Działaj Lokalnie”.

Komisja konkursowa oceniła i wyłoniła najlepsze prace.

Miejsce Imię i nazwisko autora Nazwa organizacji Tytuł pracy Praca
I Hanna Wronka Ochotnicza Straż Pożarna w Równem „Wspólna integracja Równe wzbogaca” FILM
II Anna Marszał, Katarzyna Zych Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie „Wakacyjna przygoda” Reportaż multimedialny
III Mateusz Pokraśniewicz, Beata Ryszewska – Pokraśniewicz Fundacja RAZEM „Zdrowo i aktywnie …” Reportaż multimedialny
IV Michał Laskowski UKS Ostrówek „UKS Ostrówek – Dołącz do Nas!” FILM
V Michał Dańczyszyn Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” FILM
VI Magdalena Białek Sołtys i rada sołecka Jasienicy „Mini park – aktywne i bezpieczne miejsce” Reportaż multimedialny

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłanie prac i zachęcamy do udziału w nadchodzącej edycji 2016.

Zwycięzcom gratulujemy !


1 lutego 2016

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych

NOWE LOGO FIO-ML.jpg

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych

Chcecie odnowić plac zabaw, oczyścić staw aby stał się wspólną przestrzenią mieszkańców? A może zorganizować koncert, festiwal czy po prostu czas wolny dla dzieciaków z osiedla? Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe od 5 do 26 lutego 2016 r. mogą składać wnioski w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Uruchomione zostały dwie ścieżki działań – inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Mikrodotacje wynoszą od 1 500 zł do 5 000 zł, a łączna kwota do rozdysponowania to 543 000 zł.

FIO-Mazowsze Lokalnie od trzech lat wspiera młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe, dla których w tym roku powstała osobna ścieżka konkursowa. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Skierowany jest do każdego, kto ma pomysł na działanie lokalne, kto widzi potrzebę zmian w swoim lokalnym środowisku, kto umie zarażać zaangażowaniem innych.

Jak to zrobić?

Wejść na stronę mazowszelokalnie.pl, tam znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty i opracowania konkursowe: poradniki, regulamin, fiszki (wnioski), karta oceny fiszki, która wskazuje priorytety grantodawcy oraz karta oceny prezentacji.

Prezentacji? Tak. Ponieważ ocena wniosków na inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych jest dwuetapowa. Po złożeniu wniosku poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszelokalnie.pl, jest on oceniany niezależnie przez grupę ekspertów, po czym projekty, które zdobyły największą pulę punktów są prezentowane przed komisją w sześciu wybranych miastach województwa mazowieckiego: Płocku, Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Warszawie oraz Grodzisku Mazowieckim.

Dodatkową pomocą służą Ambasadorzy programu FIO-Mazowsze Lokalnie (ponad 30 podmiotów), do których można się zwrócić w sprawie przedyskutowania pomysłu czy złożenie wniosku. Pełną listę Ambasadorów wraz z ich obszarem działania znajdą Państwo na stronie.

Jakie projekty otrzymują dofinansowanie?

W ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”, projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego
w lokalnych społecznościach.

Komisja oceniająca wnioski będzie zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

W ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych” wspierane będą takie projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków. Grupa samopomocowa rozumiana jest jako grupa ukierunkowana na pokonywanie problemu: chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio jej członków albo ich bliskich

Jako inspiracja mogą posłużyć projekty ubiegłoroczne, dostępne na stronie www.mazowszeloklanie.pl oraz na fb FIO-Mazowsze Lokalnie.

W 2015 – 3 tys. osób przy wsparciu 1800 wolontariuszy zrobiło 184 projekty w 36 powiatach dla ponad 36 tys. odbiorców. Dołącz do tej grupy!

Więcej informacji na stronie www.mazowszelokalnie.plPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: