"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD




LGD „Równiny Wołomińskiej”




Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


13 października 2015

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – „Nasza Mała Ojczyzna”

Zaproszenie


12 października 2015

Plan włączenia społeczności (PROW 2014-2020)

Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowywana w sposób partycypacyjny, to znaczy, że na każdym etapie jej powstawania będą mogły wpływać uwagi do jej treści, będą odbywały się spotkania i warsztaty służące opracowaniu konkretnych zapisów LSR. Postępy prac będą upubliczniane na stronie internetowej www.lgdrw.pl Zostanie powołany zespół ds. opracowanie LSR. W skład zespołu wchodzić będą Prezes LGD, Przewodniczący Rady LGD, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD, przedstawiciele Powiatu Wołomińskiego , Wyszkowskiego, sekretarzem zespołu będzie kierownik biura LGD. Oprócz tych osób w skład zespołu wejdzie po 3 osoby z każdej gminy wchodzącej w skład LGD „RW”. Osoby te muszą reprezentować 3 sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Cały zespół zostanie podzielony na grupy: Grupa administracyjna; grupa ds. kobiet, równości kultury, edukacji, usług społecznych; grupa ds. młodzieży i organizacji społecznych; grupa ds. podstawowych usług i odnowy wsi; grupa ds. przedsiębiorczości , zatrudnienia, szkoleń; grupa ds. rolnictwa i środowiska. Zespół pracował będzie jako forum wymiany myśli i informacji na temat alokowania środków finansowych na konkretne przedsięwzięcia. Do zadań zespołu należeć również będzie podejmowanie decyzji, co do przedstawienia do konsultacji społecznych ostatecznej wersji LSR. Zostanie stworzona Karta Projektu do opracowania LSR, która zostanie rozpowszechniona wśród członków oraz mieszkańców objętego obszarem LGD. Wypełnione karty będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania nowej strategii, posłużą do zapisania konkretnych przedsięwzięć, celów ogólnych i szczegółowych, może się okazać, że dany pomysł zostanie zapisany wprost do strategii jako element większego projektu parasolowego, który będzie realizować LGD poprzez udzielanie mikrograntów. Karty będą stanowiły podstawę pracy zespołu ds. opracowania LSR oraz grup roboczych. W każdej gminie odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone diagnozie stanu obecnego oraz analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Spotkania będą częścią szerszych konsultacji społecznych trwających co najmniej 30 dni. Planuje się, że LSR będzie współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


8 października 2015

Podsumowanie konsultacji społecznych wg gmin

W dniach 09-25.09.2015 w poszczególnych gminach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lakalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na lata 2014 – 2020. Poniżej załączono podsumowanie wszystkich 12 konsultacji. Na wszelkie uwagi do strategii czekamy do 31.10.2015 roku.

zgłaszanie uwag do analizy SWOT 7.X.2015

Brańszczyk

Długosiodło

Jadów

Klembów

Poświętne

Rząśnik

Strachówka

Tłuszcz

Wołomin

Wyszków

Zabrodzie

Zielonka


7 października 2015

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie filmowe

Ogłoszenie - Opowiedz

Poniżej pobrać można ogłoszenie i deklarację zgłoszenia na warsztaty:

Deklaracja Opowiedz Ogłoszenie – Opowiedz

Ogłoszenie – Opowiedz


30 września 2015

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło – „Rodzinne spotkania ze sztuką”

wystawa plakat


30 września 2015

Dam na sport – Fundacja Natalii Partyki

 

Infografika DamNaSport_ulotka

2015.09.28_DamNaSport_not_prasowa


29 września 2015

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne do Jasienicy

plakat dzialaj lokalnie ochroona-srodowiska


29 września 2015

Zapraszamy wszystkich seniorów

Aktywny senior - plakat


25 września 2015

Zapraszamy na rodzinny rajd rowerowy

Rajd rowerowy LGD 3 10 2015

REGULAMIN-RAJDU-ROWEROWEGO-NA-ORIENTACJĘ-II


25 września 2015

Zapraszamy na debatę

inteligencja_zaproszenie-page-001



Partnerzy:













Moja i Twoja Historia







LGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: