"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


11 sierpnia 2015

Dożynki Gminne, 23 sierpnia 2015 r. Brańszczyk

PLAKAT DOZYNKI 2015 Brańszczyk Skansen


11 sierpnia 2015

Festyn sportowo – rekreacyjny, 15 sierpnia 2015 Brańszczyk – Nakieł

festyn PLAKAT na fb 2015


6 sierpnia 2015

Zespół Teatralny „ZYGZAK” – „Wejdź do teatru 4”

DL plakat zygzag


6 sierpnia 2015

Letnia Akademia Teatralna

plakat zygzag


3 sierpnia 2015

Fundacja RAZEM – „Zdrowo i aktywnie – zajęcia w świetlicy wiejskiej”

10672387_1599034407053070_5270318486479083883_n


28 lipca 2015

Zaproszenie na XI sezonowe „Jarmarki staroci i rękodzieła”

plakat Jarmarki 2015jarmarki 2015


28 lipca 2015

ZAPRASZAMY na nasz profil na Facebooku ! ! !

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania i obserwowania nas na Facebookowym profilu LGD „Równiny Wołomińskiej” dostępnym pod linkiem:

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

oraz na profil Ośrodka Działaj Loaknie na Równinie Wołomińskiej dostępnym pod linkiem:

Działaj Lokalnie na Równinie Wołomińskiej


27 lipca 2015

Mini park – aktywne i bezpieczne miejsce

Projekt „Mini park-aktywne i bezpieczne miejsce” stworzony przez Sołtysa i radę sołecką Jasienicy, będzie realizowany w miesiącach lipiec sierpień i wrzesień. Głównym celem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wspólnoty wiejskiej znajdującego się przy ul. Centralnej. Działka od wielu lat była zaniedbana i zaśmiecana, wspólnie z mieszkańcami i OSP Jasienica doprowadzimy ją do użytku publicznego. W ramach dofinansowania i dzięki darczyńcom wykonamy ogrodzenie, zakupimy materiały na wykonanie zadaszenia, zakupimy dwa sprzęty siłowni zewnętrznej, postawimy ławki i zorganizujemy spotkania tematyczne z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami – organizacyjne odbędzie się 27.07.2015 r. Sołtys Jasienicy i rada sołecka spotkali się 20.07.2015 r na placu wspólnoty wiejskiej by dokonać oględzin i wstępnych ustaleń jakie działania należny poczynić by realizować Projekt. W załączeniu zdjęcia z tego spotkania oraz zdjęcia terenu na którym powstanie Mini park i plakat  informujący o spotkaniu organizacyjnym.
Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej”
plakat dzialaj lokalnie 1
WP_20150720_20_10_48_Pro
WP_20150720_20_22_42_Pro
WP_20150720_20_22_26_Pro
WP_20150720_20_15_26_Pro
WP_20150720_20_12_02_Pro
WP_20150720_20_11_35_Pro
WP_20150720_20_11_26_Pro
WP_20150720_20_11_22_Pro
WP_20150720_20_11_00_Pro

22 lipca 2015

Stowarzyszenie „Potok Serc” – „Urządzamy naszą wiejską działkę”

logo DL

Stowarzyszenie „Potok Serc” projektem pn.: „Urządzamy naszą wiejską działkę”, rozpoczyna porządkowanie działki wiejskiej położonej w Jarzębiej Łące. Zostało zorganizowane zebranie wiejskie w dniu 12.07.2015r. , na którym to koordynatorka zapoznała zebranych z celem projektu i nakreślony został plan działań.
Obecnie podjęte zostaną następujące działania:

  • wykarczowanie chaszczy,

  • rozeznanie rynku na zakup drewna

  • obróbką drewna

  • wyznaczeniem alejek i instalowaniem ławek i stołów.

W sierpniu i we wrześniu planowane jest wspólne porządkowanie działki zakończone ogniskami.
Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej”


22 lipca 2015

„WAKAT” – „Wakacyjna przygoda”

logo DL

Grupa nieformalna „WAKAT” w dniu 27 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie rozpoczynie realizację projektu „Wakacyjna przygoda” dla 45 osobowej grupy dzieci z gminy Klembów.
Głównym celem projektu jest organizacja aktywnego spędzania wakacji w grupie rówieśniczej w integracji z osobami niepełnosprawnymi. Wychodząc na przeciw zainteresowaniom dzieci dotyczącym nauki tańca chcemy zorganizować warsztaty taneczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który nauczy różnorodnych tańców i rytmów. Przeprowadzimy warsztaty czytelniczo-plastyczne, kierując się programem Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom – Akcja „Lato z książką”, wykorzystując legendy np. „Lech, Czech i Rus”, „Poznańskie Koziołki”, „Zaczarowane gołębie w Krakowie”, „Wars i Sawa” będziemy ukazywać i promować piękno naszej Ojczyzny , przeprowadzimy zajęcia terapeutyczne według programu wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki”. Zorganizujemy całodniową wycieczkę turystyczno – krajoznawczą „Wyprawa na Czarny Ląd w Polsce” do afrykańskiej wioski w Sobanicach, gdzie uczestnicy zagrają na afrykańskich instrumentach, nauczą się tańca, wykonają maski i skosztują afrykańskiej potrawy Injera. Podsumowaniem projektu będzie konferencja powakacyjna, podczas której uczestnicy zaprezentują własnoręcznie wykonane albumy, maski i instrumenty perkusyjne.

Projekt „Wakacyjna Przygoda” sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez LGD „Równiny Wołomińskiej”Partnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: