"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
9 marca 2018

Informacja o szkoleniu ws. Premii

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które złożyły fiszki zostały zakwalifikowane na szkolenie dotyczące podejmowania działalności gospodarczej połączone ze spotkaniem informacyjnym. Osoby te zostaną poinformowane telefoniczne. Szkolenie odbędzie się 16.03.2018 r. w Sulejowie w godzinach 09:30-15:00 w Bibliotece Publicznej przy ul. Kościelnej 7.


7 marca 2018

Szkolenie dotyczące projektów konkursowych

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w szkoleniu w dniu 21.03.2018 r. w Sulejowie w godzinach 09:30-15:00 w Bibliotece Publicznej przy ul. Kościelnej 7 z zakresów:

1. Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.

2. ) Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIOWE I KULINARNE – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowana alokacja: 375.000,00 zł.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojego udziału pod numerami telefonów 29 631 18 31, 662 329 278 lub e-mailowo: biuro@lgdrw.pl.

 


28 lutego 2018

Szkolenie dla NGO


21 lutego 2018

Zgłoszenie na szkolenie dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej (Premie)

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. „Premie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014 – 2020”. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i złożyć do środy 28.02.20128r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej przesyłając skan na adres: biuro@lgdrw.pl. W przypadku przesłania fiszki drogą e-mailową oryginał należy dostarczyć lub dosłać pocztą. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Fiszka-Zgłoszenie-na-szkolenie PREMIA


15 lutego 2018

Prace konkursowe z programu Opowiedz

MiejsceNazwa OrganizacjiTytuł projektuKategoriaForma
IStowarzyszenie "Bractwo Zabrodzkie"Bieg Norwidowski i warsztaty "Norwidiana"MotywFilm
IIRada Rodziców punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szewnicy wraz z grupą nieformalnąBudowa placu zabaw dla maluchów - SzewnicaMiejsceReportaż multimedialny
IIIRazem dla JasienicyNie tylko filmowa Jasienica / Ujęcie drugieMotywFilm
WyróżnioneGminny Ośrodek Kultury w KlembowieLetnia Akademia PrzygodyFilmowy produkt projektuReportaż multimedialny
WyróżnioneUKS OstrówekUks Ostrówek 2017 - pasja, integracja, wyjazdy szkoleniowe, zwycięstwa, zabawa.CzłowiekFilm
WyróżnioneOSP StarowolaOchotnicza Straż Pożarna w StarowoliFilmowy produkt projektuFilm
WyróżnioneOSP w RównemOdpady Zbieramy Równe czyste mamyMiejsceFilm

9 lutego 2018

Nabory wniosków

Szanowni Państwo,

LGD „Równiny Wołomińskiej” w najbliższym czasie planuje ogłosić trzy nabory wniosków na następujące przedsięwzięcia:
A) Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.
B) Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIOWE I KULINARNE – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowana alokacja: 375.000,00 zł.
C) Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE) – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d). Planowana alokacja: 800.000,00 zł.

Planowane są spotkania informacyjne w gminach. Dla osób chcących składać wnioski na przedsięwzięcie nr 1.1.1 planowane są warsztaty w zakresie przygotowania wniosku i biznesplanu.
Wszystkich którzy będą chcieli składać wnioski w poszczególnych naborach prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem LGD.
Osoby, które będą chciały uzyskać punkty (10 pkt.) w ramach kryterium 1 Kryteriów Wyboru Operacji, będą proszone o wcześniejsze skonsultowanie całego wniosku z biurem LGD, po pozytywnej konsultacji wniosku biuro LGD wyda zaświadczenie o udzielonym doradztwie, które będzie podstawą przyznania przez Radę LGD punktów.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowane Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR w wersji obowiązującej od dnia 1.II.2018 r. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Rafał Rozpara
Prezes


7 lutego 2018

Godziny pracy Punktu Doradztwa – Dowiedz się więcej w 2018r.

Godziny pracy Punktu Doradztwa – Dowiedz się więcej

Wtorek – 16.00 – 20.00
Środa – 16.00 – 20.00
Czwartek – 16.00 – 20.00

 

Dyżury specjalistów:

Doradztwo prawne – Andrzej Melan:

Styczeń                                                    Luty                                                 Marzec
04.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 01.02.2018  – 18.00 – 19.00            08.03.2018 – 18.00 – 19.00
11.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 08.02.2018 – 18.00 – 19.00             15.03.2018 – 18.00 – 19.00
18.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 15.02.2018 – 18.00 – 19.00             22.03.2018 – 18.00 – 19.00
25.01.2018r. – 18.00 – 19.00                  22.02.2018 – 18.00 – 19.00             29.03.2018 – 18.00 – 19.00

Kwiecień                                                 Maj                                                  Czerwiec

05.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                10.05.2018 – 18:00 – 19:00              07.06.2018 – 18:00 – 19:00
12.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                17.05.2018 – 18:00 – 19:00              14.06.2018 – 18:00 – 19:00
19.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                24.05.2018 – 18:00 – 19:00              21.06.2018 – 18:00 – 19:00
26.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                31.05.2018 – 18:00 – 19:00              28.06.2018 – 18:00 – 19:00

 

Doradztwo Księgowe – Danuta Cholewa – Dom Prawno – Finansowy Sp.z o.o.
Środa 17.01.2018r. w godz. 16.00 – 18.00
Środa 21.02.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 21.03.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 18.04.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 16.05.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 20.06.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Doradztwo organizacyjne i podnoszące skuteczność NGO, Fundraising i Promocja lokalnych organizacji – Andrzej Rybus – Tołłoczko
              Styczeń                                                          Luty                                                 Marzec         
09.01.2018r. – 16.00 – 18.00                   13.02.2018  – 16:00 – 18:00              13.03.2018 – 16:00 – 18:00
23.01.2018r. – 17.30 – 19.30                    21.02.2018  – 16:00 – 18:00             20.03.2018 – 16:00 – 18:00

 

              Kwiecień                                                     Maj                                                   Czerwiec
03.04.2018 – 16:00 – 18:00                      15.05.2018 – 18:00 – 20:00              14.06.2018 – 15:00 – 17:00
17.04.2018 – 16:00 – 18:00                       29.05.2018 – 16:00 – 18:00              26.06.2018 – 18:00 – 20:00

Lipiec
10.07.2018 – 16:00 – 18:00
17.07.2018 – 16:00 – 18:00

6 lutego 2018

Szkolenie dla NGO


1 lutego 2018

Zapraszamy do konsultacji

Procedura oceny i wyboru grantów_LGD RW_30.I.2018


29 stycznia 2018

Spotkanie refleksyjne

W dniu 5 stycznia br. w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Warsztat ten, to efekt prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia.Wnioski z niej przyczynią się do usprawniania tego mechanizmu, jak również do podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu, jak również osobom, które wzięły udział w badaniu ankietowym, poprzedzającym spotkanie warsztatowe!Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: