"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
7 marca 2018

Szkolenie dotyczące projektów konkursowych

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w szkoleniu w dniu 21.03.2018 r. w Sulejowie w godzinach 09:30-15:00 w Bibliotece Publicznej przy ul. Kościelnej 7 z zakresów:

1. Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.

2. ) Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIOWE I KULINARNE – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowana alokacja: 375.000,00 zł.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojego udziału pod numerami telefonów 29 631 18 31, 662 329 278 lub e-mailowo: biuro@lgdrw.pl.

 


28 lutego 2018

Szkolenie dla NGO


21 lutego 2018

Zgłoszenie na szkolenie dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej (Premie)

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. „Premie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014 – 2020”. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i złożyć do środy 28.02.20128r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej przesyłając skan na adres: biuro@lgdrw.pl. W przypadku przesłania fiszki drogą e-mailową oryginał należy dostarczyć lub dosłać pocztą. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Fiszka-Zgłoszenie-na-szkolenie PREMIA


15 lutego 2018

Prace konkursowe z programu Opowiedz

MiejsceNazwa OrganizacjiTytuł projektuKategoriaForma
IStowarzyszenie "Bractwo Zabrodzkie"Bieg Norwidowski i warsztaty "Norwidiana"MotywFilm
IIRada Rodziców punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szewnicy wraz z grupą nieformalnąBudowa placu zabaw dla maluchów - SzewnicaMiejsceReportaż multimedialny
IIIRazem dla JasienicyNie tylko filmowa Jasienica / Ujęcie drugieMotywFilm
WyróżnioneGminny Ośrodek Kultury w KlembowieLetnia Akademia PrzygodyFilmowy produkt projektuReportaż multimedialny
WyróżnioneUKS OstrówekUks Ostrówek 2017 - pasja, integracja, wyjazdy szkoleniowe, zwycięstwa, zabawa.CzłowiekFilm
WyróżnioneOSP StarowolaOchotnicza Straż Pożarna w StarowoliFilmowy produkt projektuFilm
WyróżnioneOSP w RównemOdpady Zbieramy Równe czyste mamyMiejsceFilm

9 lutego 2018

Nabory wniosków

Szanowni Państwo,

LGD „Równiny Wołomińskiej” w najbliższym czasie planuje ogłosić trzy nabory wniosków na następujące przedsięwzięcia:
A) Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.
B) Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIOWE I KULINARNE – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowana alokacja: 375.000,00 zł.
C) Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE) – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d). Planowana alokacja: 800.000,00 zł.

Planowane są spotkania informacyjne w gminach. Dla osób chcących składać wnioski na przedsięwzięcie nr 1.1.1 planowane są warsztaty w zakresie przygotowania wniosku i biznesplanu.
Wszystkich którzy będą chcieli składać wnioski w poszczególnych naborach prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem LGD.
Osoby, które będą chciały uzyskać punkty (10 pkt.) w ramach kryterium 1 Kryteriów Wyboru Operacji, będą proszone o wcześniejsze skonsultowanie całego wniosku z biurem LGD, po pozytywnej konsultacji wniosku biuro LGD wyda zaświadczenie o udzielonym doradztwie, które będzie podstawą przyznania przez Radę LGD punktów.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowane Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR w wersji obowiązującej od dnia 1.II.2018 r. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Rafał Rozpara
Prezes


7 lutego 2018

Godziny pracy Punktu Doradztwa – Dowiedz się więcej w 2018r.

Godziny pracy Punktu Doradztwa – Dowiedz się więcej

Wtorek – 16.00 – 20.00
Środa – 16.00 – 20.00
Czwartek – 16.00 – 20.00

 

Dyżury specjalistów:

Doradztwo prawne – Andrzej Melan:

Styczeń                                                    Luty                                                 Marzec
04.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 01.02.2018  – 18.00 – 19.00            08.03.2018 – 18.00 – 19.00
11.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 08.02.2018 – 18.00 – 19.00             15.03.2018 – 18.00 – 19.00
18.01.2018r. – 18.00 – 19.00,                 15.02.2018 – 18.00 – 19.00             22.03.2018 – 18.00 – 19.00
25.01.2018r. – 18.00 – 19.00                  22.02.2018 – 18.00 – 19.00             29.03.2018 – 18.00 – 19.00

Kwiecień                                                 Maj                                                  Czerwiec

05.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                10.05.2018 – 18:00 – 19:00              07.06.2018 – 18:00 – 19:00
12.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                17.05.2018 – 18:00 – 19:00              14.06.2018 – 18:00 – 19:00
19.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                24.05.2018 – 18:00 – 19:00              21.06.2018 – 18:00 – 19:00
26.04.2018 r. – 18:00 – 19:00                31.05.2018 – 18:00 – 19:00              28.06.2018 – 18:00 – 19:00

 

Doradztwo Księgowe – Danuta Cholewa – Dom Prawno – Finansowy Sp.z o.o.
Środa 17.01.2018r. w godz. 16.00 – 18.00
Środa 21.02.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 21.03.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 18.04.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 16.05.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Środa 20.06.2018r. w godz. 16:00 – 18:00
Doradztwo organizacyjne i podnoszące skuteczność NGO, Fundraising i Promocja lokalnych organizacji – Andrzej Rybus – Tołłoczko
              Styczeń                                                          Luty                                                 Marzec         
09.01.2018r. – 16.00 – 18.00                   13.02.2018  – 16:00 – 18:00              13.03.2018 – 16:00 – 18:00
23.01.2018r. – 17.30 – 19.30                    21.02.2018  – 16:00 – 18:00             20.03.2018 – 16:00 – 18:00

 

              Kwiecień                                                     Maj                                                   Czerwiec
03.04.2018 – 16:00 – 18:00                      15.05.2018 – 18:00 – 20:00              14.06.2018 – 15:00 – 17:00
17.04.2018 – 16:00 – 18:00                       29.05.2018 – 16:00 – 18:00              26.06.2018 – 18:00 – 20:00

Lipiec
10.07.2018 – 16:00 – 18:00
17.07.2018 – 16:00 – 18:00

6 lutego 2018

Szkolenie dla NGO


1 lutego 2018

Zapraszamy do konsultacji

Procedura oceny i wyboru grantów_LGD RW_30.I.2018


29 stycznia 2018

Spotkanie refleksyjne

W dniu 5 stycznia br. w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Warsztat ten, to efekt prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia.Wnioski z niej przyczynią się do usprawniania tego mechanizmu, jak również do podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu, jak również osobom, które wzięły udział w badaniu ankietowym, poprzedzającym spotkanie warsztatowe!


19 stycznia 2018

Powrót z Zimowiska

Planowane powroty autokarów w poniedziałek 22.I:
Autokar I:
Niedzica – 9.00
Prażmów – 17.00
Poświętne – 18.30
Strachówka – 19.00
Jadów – 19.15
Autokar II:
Niedzica – 9.00
Kobyłka – 18.00
Tłuszcz – 18.30
Zabrodzie – 18.45
Brańszczyk – 19.15


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: