"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
26 czerwca 2015

Lista rekomendowanych wniosków do Programu „Działaj Lokalnie” IX 2015

Lista wniosków ocenionych pozytywnie – przyznane granty

Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca Realizator Wnioskowana kwota dotacji Przyznane dofinansowanie
1. 429/2015/53 Wejdź do teatru 4 Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju Zespół Teatralny ZYGZAK 6 000,000 4 500,00
2. 437/2015/53 Książki pomagają, czyli bajkoterapia w Zielonce Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce „Animuję bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce 5 900,00 4 400,00
3. 1381/2015/53 Ostatnia akcja Zośki nie Sieczych Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Lokalni Patrioci 5 620,00 3 000,00
4. 584/2015/53 Wspólna integracja Równe wzbogaca Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Ochotnicza Straż Pożarna w Równem 3 954,49 3 000,00
5. 1075/2015/53 Poznajemy ptaki Puszczy Białej Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota 5 930,00 3 000,00
6. 1338/2015/53 Pamięć o mieszkańcach Zielonki – Działalność radiostacji KG AK Towarzystwo Przyjaciół Zielonki Pasjonaci historii Zielonki 6 000,00 2 500,00
7. 616/2015/53 Jak Wojtek został strażakiem – promocja Ochotniczych Straży Pożarnych wśród dzieci i młodzieży Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie 3 000,00 2 500,00
8. 1295/2015/53 Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach UKS Ostrówek UKS Ostrówek UKS Ostrówek 5 862,00 3 000,00
9. 1253/2015/53 Mini Park – aktywne i bezpieczne miejsce Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tłuszczu Sołtys i rada sołecka Jasienicy 6 000,00 3 000,00
10. 1389/2015/53 Urlańska weranda Stowarzyszenie miłośników Urli Stowarzyszenie miłośników Urli 5 940,00 3 500,00
11. 1176/2015/53 Nie jesteś sam Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls” Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls” 6 000,00 3 300,00
12. 1405/2015/53 Planszowisko – gry planszowe uczą nas, bawią i zbliżają do siebie Inicjatywa DL Dla gier planszowych 3 750,00 2 300,00
13. 1128/2015/53 Aktywny Senior – aktywna społeczność Ośrodek Pomocy Społecznej Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 550,00 2 000,00
14. 1222/2015/53 Rodzinne spotkania ze sztuką Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło 5 487,20 3 000,00
15. 1005/2015/53 Urządzamy naszą wiejską działkę Stowarzyszenie „Potok Serc” Stowarzyszenie „Potok Serc” 6 000,00 2 000,00
16. 1401/2015/53 Filmowy Zawiszyn Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie 4 361,38 3 000,00
17. 1011/2015/53 Zdrowo i aktywnie – zajęcia w swietlicy wiejskiej Fundacja RAZEM Fundacja RAZEM 5 850,00 3 000,00
18. 986/2015/53 Teatr, taniec, śpiew Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie Inspiracje 5 000,00 2 000,00
19. 1410/2015/53 Wakacyjna przygoda Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie WAKAT 5 540,00 2 000,00
RAZEM 55 000,00

Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy!


20 czerwca 2015

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Tłuszczu

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 25 czerwca 2015 r.,  ul. Szkolna 1 05-240 Tłuszcz (Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


20 czerwca 2015

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Wołominie

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 29 czerwca 2015 r., ul. Wileńska 32 05-200 Wołomin (Miejska Biblioteka Publiczna)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 27.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


15 czerwca 2015

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 18 czerwca 2015 r., ul. Gen. Sowińskiego 80 07-200 Wyszków (Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 16.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


9 czerwca 2015

Konkurs „Drewniane jak malowane”

Dnia 8 czerwca 2015 zakończył się konkurs fotograficzny dla uczniów „Drewniane jak malowane”.
W ramach konkursu wpłynęło 6 prac z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
3. Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie
4. Zespół Szkół w Klembowie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zainteresowanie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 29 czerwca 2015 w Wołominie. Wszyscy uczestnicy o szczegółach zostaną poinformowani w najbliższych dniach.


28 maja 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

Plakat konkurs LSR 2015-2020

 

Do pobrania:


21 maja 2015

Rozstrzygnięcie rozpoznania ofertowego

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłosiła w dniu 5.V.2015 r. zapytanie ofertowe na wykonanie tabliczek z muszlą św. Jakuba. Oferty można było składać do dnia 12.V.2015 r. do godz. 16.00

W przewidzianym terminie wpłynęły 8 ofert:

 1. Oferta firmy IDP INTERSING Marek Józefiak za cenę 2.607,60 zł.

 2. Oferta firmy Wytwórnia Szyldów UNITA Ewa Orlińska za cenę 3.205,38 zł.

 3. Oferta firmy GRAAFI Borys Rudajko za cenę 2.138,10 zł.

 4. Oferta firmy UTAL Sp. z o.o. za cenę 3.866,00 zł.

 5. Oferta firmy MAGIT Sp. z o.o. za cenę 3.911,40 zł.

 6. Oferta firmy CAR-MAK za cenę 5.781,00 zł.

 7. Oferta firmy Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś za cenę 5.781,00 zł.

 8. Oferta firmy Reklama MiK Tomasz Bielak za cenę 2.164,80 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy GRAAFI Borys Rudajko za kwotę 2.138,10 zł.

Rafał Rozpara

Prezes LGD


19 maja 2015

Lokalna Grupa Działania – Film

Lokalna Grupa Działania – Film
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.


19 maja 2015

Ogłoszenie – karta projektu LSR

Tłuszcz, dnia 19.V.2015 r.

Szanowni Państwo
Mieszkańcy, Instytucje, Stowarzyszenia
z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

Serdecznie dziękujemy za złożone wcześniej karty do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, wpłynęło ich ponad 40, w tej chwili są opracowywane i zostaną wkrótce przekazane do Zespołu opracowującego LSR.
Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zgłosili do nas swojego pomysłu uprzejmie zapraszamy do złożenia nowej uproszczonej karty projektu, szczególnie prosimy o uwzględnienie w tej karcie innowacyjnego charakteru projektu oraz tego czy tworzy on nowe miejsca pracy. Zależy nam na tym by jak najwięcej projektów tworzyło nowe miejsca pracy.
Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy i najbardziej innowacyjny projekt, który mógłby być zrealizowany w ramach wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Konkurs zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku

Rafał Rozpara
Prezes LGD

Do pobrania:


12 maja 2015

Noc Muzeów w Niegowie

noc_muzeow_NiegowPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: