"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


25 listopada 2014

Koncert muzyczny zespołu REAVEN, 6 grudnia 2014, OSP Zabraniec

koncert_reaven


20 listopada 2014

Spotkanie dotyczące gotowania, 29 listopada 2014 r. Zabraniec

Spotkanie_dot_gotowania


13 listopada 2014

Spotkanie Andrzejkowe, 27 listopada 2014 r.

Spotkanie_andrzejkowe


13 listopada 2014

Konkurs „Opowiedz o swoim projekcie”

KONKURS_OPOWIEDZ_O_SWOIM_PROJEKCIE_PLAKAT

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam Państwu informacje na temat Konkursu „Opowiedz o swoim projekcie” organizowanego w ramach tegorocznej edycji Programu FIO Mazowsze Lokalnie.
Konkurs organizowany przez Operatorów Programu adresowany jest do wszystkich beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” w 2014 roku.

Do Konkursu można zgłaszać prace spełniające funkcje komunikacyjno-promocyjne projektów realizowanych w ramach Programu FIO Mazowsze Lokalnie. Chcemy zachęcić beneficjentów FIO Mazowsze Lokalnie do przedstawienia zmian, które się dokonały dzięki realizacji projektów w społecznościach lokalnych, ukazania rezultatów ich działań widzianych w perspektywie sukcesu.

Prace w formie fotoreportażu i reportażu multimedialnego należy przesyłać na adres konkurs@mazowszelokalnie.pl do 26 listopada 2014 roku. Wyniki Konkursu zostaną zaprezentowane w grudniu podczas uroczystej Gali podsumowującej tegoroczną edycję konkursu Programu FIO Mazowsze Lokalnie.

Więcej informacji o Konkursie na naszej stronie: http://mazowszelokalnie.pl/konkurs-opowiedz-swoim-projekcie/


12 listopada 2014

DL VIII 2013 „Chcesz żyć zdrowo? Żyj na sportowo!”

DL VIII 2013 „Chcesz żyć zdrowo? Żyj na sportowo!” – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie/Mieszkańcy wsi Zawiszyn

Głównym celem projektu było stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej oraz zagospodarowania ich czasu wolnego, poprzez udział w zajęciach sportowych, promocję zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej jako alternatywy dla telewizji i gier komputerowych. Dlatego też, zorganizowano cykl zajęć sportowych dla dzieci w wieku 6 – 9 lat, 10 – 14 lat oraz 15 – 18 lat. Dzieci i młodzież poznały różne dyscypliny sportowe, dzięki którym mogły się zintegrować. Mieszkańcy poprzez udział w projekcie zostali zmotywowani do podejmowania działań dla wspólnego dobra.


12 listopada 2014

DL VIII 2013 „Przyrodniczy kącik edukacyjny” – Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota

Głównym celem projektu było poszerzenie i przybliżenie podstawowej wiedzy przyrodniczo – leśnej i uświadomienie jej znaczenia dla zrównoważonego życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Brańszczyk. Powstał Przyrodniczy Kącik Edukacyjny, usytuowany na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białymbłocie, w którym organizowane były cykliczne spotkania.
Kącik ten składał się z billboarda , słupka łamigłówki oraz tablic o tematyce:

  • jak rośnie las
  • warstwowa budowa lasu
  • co nam daje las
  • rola martwego drewna w lesie
  • zwierzęta naszych lasów i ich tropy
  • ochrona strefowa bociana czarnego

Kącik wzbogacono również o tablicę Propedeutyka dendrolgii – Gatunki drzew występujących w Puszczy Białej.
Zorganizowano inaugurację wystawy, w której udział wzięły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej oraz zaproszeni goście.

Prezentacja:

przyrodniczy_kącik_edukacyjny_prezentacja

 

Galeria:


7 listopada 2014

Koncert z okazji Święta Niepodległości, GOK w Jadowie

Łączą nas pieśni i obyczaje


4 listopada 2014

Laureaci konkursu „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” Mazowsze 2014 r.

Logo Agroturystyka u KaflikaMamy przyjemność ogłosić, że P. Justyna i Grzegorz Kaflik uzyskali wyróżnienie w konkursie „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”, w kategorii „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Województwa Mazowieckiego”. P. Grzegorz w 2012/2013 r. pozyskał środki na rozwój swojego gospodarstwa z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych beneficjentów do dalszego pozyskiwania środków, w nowej perspektywie 2014 – 2020.


4 listopada 2014

Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce

Prezentacja wygłoszona 26 września 2014 r. we Franciszkowie (gm. Tłuszcz):
prezentacjaLGD_2014 Franciszków


28 października 2014

Tłuszcz w hołdzie Żołnierzom Wyklętym” 9 listopada 2014 r. Tłuszcz

inscenizacja_tluszczPartnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: