"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
7 kwietnia 2015

Szkolenia „Działaj Lokalnie”

Na terenie działania Ośrodka Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej” będą organizowane spotkania informacyjne.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 13.04.2015 r. (poniedziałek), godz.15.00 – 18.00 – Klembów, Gminny Ośrodek Kultury
 • 14.04.2015 r. (wtorek), godz. 12.00 – 15.00 – Poświętne, Urząd Gminy
 • 16.04.2015 r. (czwartek), godz. 12.00 – 15.00 – Rząśnik, Urząd Gminy
 • 16.04.2015 r. (czwartek), godz. 16.00 – 19.00 – Zabrodzie, Gminny Ośrodek Kultury

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy


7 kwietnia 2015

Konkurs „Opowiedz” 2014

Do lokalnego etapu Konkursu „Opowiedz ….” wpłynęło 5 kart zgłoszeniowych, promujących zrealizowane projekty finansowane ze środków „Działaj Lokalnie”. Poniżej tabela prezentująca nadesłane filmy. Kolejność alfabetyczna (nazwa organizacji).

imię i nazwisko autora nazwa organizacji tytuł pracy praca
Iwona Orzechowska Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce/”Animuję, bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce Gałgankowo w Zielonce – Projekt Działaj Lokalnie 2014 FILM
Hanna Wronka Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Podsumowanie projektu „Robótki ręczne odpędzają smutki” FILM
Michał Dańczyszyn Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Historie Białegobłota słowem i węglem spisane FILM
Arkadiusz Redlicki Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” Warsztaty ilustratorskie „Gawiniana” FILM
Sebastian Radzio Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Duży, mały-pomagamy FILM

 


Gałgankowo w Zielonce – Projekt Działaj Lokalnie 2014


 
 

 

„Robótki ręczne odpędzają smutki”


 
 

 

Historie Białegobłota słowem i węglem spisane


 
 

 

Warsztaty ilustratorskie „Gawiniana”

 
 

 

Duży, mały – pomagamy

 
 
 
 


7 kwietnia 2015

Spotkanie z bohaterkami projektu Kurpioskie! Fajoskie! 7 kwietnia 2015 r. , Wyszków

Witamy,

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z bohaterkami projektu Kurpioskie! Fajoskie! 7 kwietnia o godzinie 19.00., które odbędzie się w Gminno-Miejskiej Bibliotece w Wyszkowie. Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Kurpioskie! Fajoskie!

kurpioskie


31 marca 2015

DZIAŁAJ LOKALNIE IX – WYZWÓLMY SPOŁECZNĄ ENERGIĘ!

dl_logoMasz pomysł jak pobudzić aktywność swojej społeczności lokalnej?
Chcesz zrobić coś, aby mieszkańcom Twojej okolicy żyło się lepiej?

Zgłoś swój pomysł do Konkursu „Działaj Lokalnie”

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej
www.system.dzialajlokalnie.pl od 01.04.2015 r. do 04.05.2015 r.


31 marca 2015

„Kurpioskie Fajoskie”

kurpioskie

Projekt oraz portal internetowy Kurpioskie! Fajoskie! to prezentacja sylwetek artystek i twórczyń kultury regionalnej.

25 artystek regionalnych, twórczyń i animatorek kultury opowiadało nam o swej pasji, korzeniach artystycznych i społecznych; o wspomnieniach, ideach i marzeniach. Artystki zostały wybrane przy konsultacji z LGD Równiny Wołomińskiej, Gminnymi Osrodkami Kultury, autorytetami kultury i sztuki działającymi na terenie LGD Rowniny Wołomińskiej. Owocem owych niezwykłych spotkań jest zarówno wydawnictwo internetowe Kurpioskie! Fajoskie! – czyli fotograficzna i dziennikarska mapa kultury regionu jak i wystawa portretów fotograficznych przedstawiających bohaterki wywiadów, która rozpocznie się 31 marca 2015 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie, ul. Gen. Sowińskiego 80. Wystawa składa z prezentacji wybranych oprawionych 25 zdjęć artystycznych. Spotkanie z twórcami, bohaterkami projektu oraz pokaz specjalny wystawy odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 19.00. Wystawę portretów można będzie oglądać do 8 kwietnia 2015.

Powyższe działania przyczynią się do rozwijania aktywizacji społeczności lokalnej w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednio stanowić będą pomost komunikacji (strona internetowa oraz wystawa) i mapę kultury regionu przeznaczoną dla turystów zainteresowanych kulturą regionalną i zakupem wyrobów artystycznych i rzemieślniczych u ww 25 twórców. Pośrednio promować będą samych artystów oraz sztukę i rzemiosło regionalne w środowisku macierzystym. 2-letnia aktualizacja informacji na stronie pozwoli utrwalić ww działania w świadomości zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej.

Projekt został zrealizowany przez Atelier Szeski (www.designedbymi.pl) dzięki:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Marta Mikołajczak
Kierownik Projektu


31 marca 2015

Razem się uczymy, razem się bawimy (projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie)

Razem się uczymy, razem się bawimy (projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie)


25 marca 2015

Wizyta delegacji rumuńskiej na terenie naszego LGD w dniu 19.III.2015 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 19 marca gościliśmy na naszym terenie delegację agencji płatniczej (odpowiednik polskiej ARiMR) z Republiki Rumunii.
Na prośbę ARiMR zapoznaliśmy członków delegacji ze stanem wdrażania PROW na lata 2007 – 2013 a szczególnie programu LEADER na terenie naszej LGD. Program wizyty wyglądał następująco:

 • 10.00 – biuro LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4 – prezentacja biura
 • 10.20 – Urząd Miejski w Tłuszczu – spotkanie z burmistrzem i rozmowa o projektach realizowanych z PROW 2007 – 2013 w tym o projektach współpracy realizowanych przez LGD
 • 11.00 – wizyta w Mokrej Wsi – oglądanie boiska sportowego przy szkole podstawowej– beneficjent gmina Tłuszcz (Odnowa i rozwój wsi)
 • 11.40 – wizyta w Postoliskach – oglądanie zagospodarowania centrum miejscowości – beneficjent parafia rzymsko-katolicka w Postoliskach (Odnowa i rozwój wsi)
 • 12.20 – wizyta w Słopsku – zakład garmażeryjny – beneficjent osoba fizyczna (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)
 • 13.00 – wizyta w Słopsku – sala bankietowo – weselna, beneficjent osoba prywatna (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)
 • 13.30 – Obiad –wizyta w gospodarstwie agroturystycznym Leszczynowe Zacisze w Rozalinie (Małe projekty)
 • 14.30 – wizyta w Jadwisinie – oglądanie świetlicy wiejskiej (Odnowa i rozwój wsi) i Kina za rogiem.
 • 14.50 – wizyta w Jadowie – zwiedzanie zagospodarowanego centrum miejscowości (park – Odnowa i rozwój wsi), (siłownia zewnętrzna – Małe projekty), Targowisko w ramach programu Mój rynek.
 • 15.20 – wizyta w Jadowie – Gminny Ośrodek Kultury – oglądanie odnowionego obiektu (Odnowa i rozwój wsi)
 • 15.40 – Zakończenie

W trakcie przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami członkowie delegacji mogli również oglądać oznakowanie szlaków turystycznych wykonane prze powiat wołomiński w ramach projektu Z naturą i kulturą oraz oznakowanie dróg jakubowych wykonywane przez nasze LGD.

 


25 marca 2015

Kolejny zrealizowany Mały Projekt

Mamy przyjemność ogłosić, że 21.03.2015r. na placu zabaw w Roszczepie została zamontowana siłowania na świeżym powietrzu. Tym samym Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu”zakończyło realizację projektu „Sportowy Wypoczynek”.

Siłownia została sfinansowana z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Koszt operacji to 9999,90 zł z czego Urząd Marszałkowski sfinansował 8026,84 zł. Brakująca kwotę dołożyli mieszkańcy.

Gratulujemy Stowarzyszeniu, P. Prezes Halinie Adamskiej oraz mieszkańcom, którzy zaangażowali się w projekt.


22 marca 2015

nekrolog_stanislaw_zak


21 marca 2015

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc2015Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: