"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
22 grudnia 2017

Życzenia


15 grudnia 2017

Spotkanie z wolontariuszami


12 grudnia 2017

Zapraszamy


11 grudnia 2017

Spotkanie wolontariuszy


11 grudnia 2017

Kolejne spotkanie wolontariuszy


7 grudnia 2017

Zapraszamy do Punktu Doradztwa w Wołominie na ostatnie warsztaty dla organizacji pozarządowych w 2017 roku


1 grudnia 2017

„Wolontariat to jest to” – grupa wolontariuszy o nazwie „Złote serca” ze szkoły w Jasienicy

W dniu 29.11.2017 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. J. Korczaka w Jasienicy w ramach projektu „Wolontariat to jest to” współfinansowanego ze środków LGD „Równiny Wołomińskiej” i Powiatu Wołomińskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD „Równiny Wołomińskiej” z grupą wolontariuszy o nazwie „Złote serca”. Tematem spotkania było przedstawienie roli wolontariatu w udzielaniu pomocy potrzebującym. Obecni wolontariusze wypowiadali się nt. dlaczego warto pomagać innym. Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Grabowski – Prezes Zielonkowskiego Forum Samorządowego oraz Pani Beata Trojanek Wiceprezes LGD „Równiny Wołomińskiej”. Ze strony Szkoły w Jasienicy obecna była Pani Marlena Pałka – opiekun grupy wolontariuszy.

 

› czytaj dalej


28 listopada 2017

Kolejne spotkanie wolontariuszy

› czytaj dalej


16 listopada 2017

Ankieta

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankiety należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub dostarczyć ankietę w wersji papierowej do biura LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu.

ANKIETA LGD XI.2017

ANKIETA LGD XI.2017


15 listopada 2017

Zdjęcia z realizacji projektu „Wolontariat to jest to”

Zapraszamy do obejrzenia zrobionych w ramach projektu:

http://wolontariat.lgdrw.pl/aktualnosci/Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: