"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
14 września 2017

Zapraszamy


13 września 2017

Szkolenie nt. Grantów dla organizacji pozarządowych

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. Grantów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać e-mailem imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz telefon kontaktowy na adres biuro@lgdrw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22.09.2017 r. Osoby które zakwalifikują się na szkolenie zostaną poinformowane telefoniczne i mailowo.


13 września 2017

Zapraszamy na Rajd Doliną Liwca


12 września 2017

Zgłoszenie na szkolenie dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej (Premie)

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. „Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014 – 2020”. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i złożyć do piątku 22.09.2017 r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej przesyłając skan na adres: biuro@lgdrw.pl. W przypadku przesłania fiszki drogą e-mailową oryginał należy dostarczyć lub dosłać pocztą. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Fiszka – Zgłoszenie na szkolenie Premie


12 września 2017

Zapraszamy na warsztaty dla NGO


12 września 2017

Zapraszamy na Dzień ziemniaka


8 września 2017

Zapraszamy na X Mazowiecki Bieg Norwidowski


8 września 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

W związku z nie wpłynięciem ofert w terminie na wolne stanowisko pracy: Pracownik do spraw doradztwa beneficjentom i technologii.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik do spraw doradztwa beneficjentom i technologii

Szczegóły znajdują się poniżej w załączniku. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 13.10.2017 r. w biurze LGD, ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz.

Nabór na wolne stanowisko pracy


7 września 2017

PKS WICI realizuje projekt pt. ” Spotkania ze sportem i nauką”


6 września 2017

Spotkanie po kolonijne 2017

Zapraszamy wszystkich uczestników kolonii i półkolonii 2017 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30.09.2017 r. w o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie.

Z uczestnikami będziemy się kontaktować telefonicznie.Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: