"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


21 listopada 2016

Zapraszamy na webinarium dot. odpowiedzialności władz NGO

Webinarium odbędzie się 24 listopada 2016 roku

Poradnik NGO


18 listopada 2016

Wizyta studyjna w Kwidzynie

W dniu 07-08.11.2016 r. przedstawiciele ODL na „Równinie Wołomińskiej” w składzie: Tomasz Olszewski, Agnieszka Jachimowicz, Adrian Pękala, Beata Trojanek uczestniczyli w wizycie studyjnej w Kwidzynie. Gdzie zostali przyjęci przez Prezesa Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt (p. Mieczysława Dzikowskiego). Podczas dwudniowego pobytu udało nam się spotkać z przedstawicielami szkół oraz kołami gospodyń wiejskich. Dzięki temu udało nam się zobaczyć jakie projekty najchętniej są realizowane i cieszące się dużym zainteresowaniem. Podczas tej wizyty udało nam się poznać historyczne aspekty regionu oraz panujące tradycje i zwyczaje. Zdobyte doświadczenia będziemy przedstawiać przyszłym grantobiorcom by zainspirować ich do nowych działań.

› czytaj dalej


16 listopada 2016

Kolejne szkolenie dla organizacji pozarządowych w Punkcie Doradztwa w Wołominie

dowiedz-sie-wiecej-punkt-doradztwa-a3-wersja-2-21-11-2016


16 listopada 2016

V Powiatowy konkurs recytatorski

konkurs-recytatorski


9 listopada 2016

Działaj Lokalnie: Zdjęcia z realizacji projektu „ZaGRAj w Zielnokę”

Projekt „ZaGRAj w Zielonkę” realizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonce


9 listopada 2016

Działaj Lokalnie: warsztaty przygotowawcze do konkursu „Opowiedz”

W dniu 05.11.2016 przeprowadzono szkolenie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” w formie warsztatów, na którym to uczestnikom przedstawiono jak można stworzyć i zamieścić pracę konkursową na jednym z serwerów. Podczas szkolenia przybliżono wymogi formalne i merytoryczne. Uczestnicy dostali dokładne instrukcje i materiały wspomagające podczas stworzenia pracy konkursowej. Wszystkim uczestnikom szkolenia bardzo dziękuję za obecność.

Tomasz Olszewski

Zdjęcia poniżej


› czytaj dalej


2 listopada 2016

Działaj Lokalanie: Konkurs „Blaski i cienie Mazowsza” ROZSTRZYGNIĘTY !

Lista laureatów konkursu fotograficznego „”Blaski i cienie Mazowsza” zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie”
 
1. Marek Filipowicz – Konkurs – szczątki złapanego we wnyki dzika.
2. Jacek Jastalski – brak tytułów.
3.Maciej Maciejewski
– Gdzie przyroda styka się z cywilizacją,
– Wisła, rzeka nasza kochana,
– Warszawska starówka skąpana we mgle.
 
1. Wojciech Smółkowski
– Mglisty poranek – kościół pw. Św. Idziego w Wyszkowie,
– Jesień – drewniany kościół w Porządziu,
– Za płotem – drewniany kościół w Sokołowie Włościańskim z 1687 r.
2. Wiktor Kochański
– Zabytkowa kapliczka w Skansenie w Sierpcu,
– Chata w Skansenie w Sierpcu.
3. Justyna Pochmara
– Dwór w Głuchach,
– Dwór w Głuchach.

› czytaj dalej


31 października 2016

Działaj Lokalnie: Zespół teatralno – taneczny ZYGZAK zaprasza na spektakl

kik_a3_2016pazdz


31 października 2016

Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty !

W dniu 26.10.2016 w Białymbłocie rozstrzygnięto konkurs Ekologiczny. Poniżej znajduje się lista zespołów które znalazły się na podium:

Kategoria – Szkoły Podstawowe
Za zajęcie I miejsca
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
Małgorzata Jodynis
Olga Ludwikowska
Jagna Andrusiuk
Władysław Kawecki
Weronika Nortman

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie
Igor Szulim
Małgorzata Zalewska

Za zajęcie II miejsca
Zaspół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
Mateusz Suchocki
Damian Siemionkowski
Maciej Milczarek
Szymon Mikulski
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie
Kinga Sawiak
Kinga Kalata
Izabela Mościcka

Za zajęcie III miejsca
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
I Grupa
Piotr Kachel
Szymon Kęcki
II Grupa
Weronika Nowak
Matylda Biernat
Magdalena Grzonek
III Grupa
Jan Dyl
Agata Rosińska
Monika Rębowska
Maciej Sikorski
Grupa IV
Bartosz Papisa
Jakub Rychlicki

› czytaj dalej


24 października 2016

Działaj Lokalnie: Parafialny Klub Sportowy WICI Zabraniec zaprasza do udziału w projekcie „Odkrywamy świat”

dl_06_11_16Partnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: