"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
17 lipca 2012

Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej”

Członkowie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu LGD zwołuję XV Walne Zgromadzenie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 24.VII.2012r., (wtorek) o godzinie 16.00 I termin (II termin godz. 16.30) w lokalu Świetlicy Wiejskiej w Woli Cygowskiej (gm. Poświętne).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Sprawozdanie z funkcjonowania LGD od ostatniego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diet dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany LSR.
6. Omówienie naborów wniosków planowanych na rok 2012.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał do wglądu na stronie internetowej www.lgdrw.pl w zakładce Walne Zgromadzenia.

Rafał Rozpara – prezes LGD „Równiny Wołomińskiej”


16 lipca 2012

Wyniki Naboru „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój Wsi” – listy rankingowe

Poniżej prezentujemy listy rankingowe wniosków wybranych ramach naborów w dniach 14-28 V 2012 – „Małe Projekty” oraz „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Wszystkim beneficjentom dziękujemy za złożenie wniosków.


11 lipca 2012

Jarmark Staroci, Weekendowe Spotkania w Urlach


6 lipca 2012

ZAPROSZENIE do udziału w Panelu Ekspertów

„EWALUACJA WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA LGD RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ” 

Serdecznie zapraszamy członków LGD, władze samorządowe, przedsiębiorców i organizacje społeczne z naszego terenu oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w Panelu Ekspertów nt. ewaluacji LSR.

Panel odbędzie się 13 VII 2012 w Słopsku (gm. Zabrodzie) w Sali Bankietowej „Nad Rozlewiskiem”, ul. Wincentego Witosa 74.

Plan panelu:

10.00 – Przywitanie gości i otwarcie panelu

10.15 – Przedstawienie raportu z badania ewaluacji LSR i LGD

11.15 – Wypowiedzi panelistów

12.15 – wypowiedzi i dyskusja zaproszonych gości i publiczności

13.00 – zakończenie panelu

W panelu udział wezmą:

Jolanta Tlaga – dyrektor PUP w Wołominie

Grażyna Polak – dyrektor PUP w Wyszkowie

Jarosław Supera – prezes Instytutu Międzynarodowych Finansów i Bankowości

Rafał Kończyk – ekspert w zakresie pozyskiwania środków z UE

Jacek Suchenek – dyrektor Hotelu Batory

Janusz T. Czarnogórski – przewodniczący rady LGD

Raport przygotował i przedstawi Michał Marciniak – ekspert ds. obszarów wiejskich i funduszy europejskich

 Serdecznie zapraszamy


5 lipca 2012

Zaproszenie – energia odnawialna

W związku realizacją projektu współpracy „Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis (OPUSS) LGD „Równiny Wołomińskiej” serdecznie zaprasza na darmowe spotkania informacyjno szkoleniowe dotyczące energii odnawialnej. Terminarz:

10 VII 2012r. – godz. 14:00 – Urząd Gminy w Sadownem, ul. Kościuszki 3

11 VII 2012r. – godz. 12:00 – Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1

11 VII 2012r. – godz. 14:30 – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1

W ramach spotkań mogą Państwo dodatkowo uzyskać informację w zakresie instalacji solarnych – pod względem technicznym oraz możliwości otrzymania dotacji. Wstęp na spotkania jest wolny.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. : 29 649 18 31 lub osobiście w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”


26 czerwca 2012

Konkurs dla szkół! – Energia Odnawialna Wokół Nas


26 czerwca 2012

Zaproszenie – szkolenie „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

ZAPROSZENIE
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER

Omówione zostaną działania:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
oraz
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Terminy spotkań:

  • 2 lipca 2012r. godz. 9.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie,ul. Wileńska 32
  • 2 lipca 2012r. godz. 13.00 – Słopsk, gm. Zabrodzie, Sala Bankietowa „Nad Rozlewiskiem”, ul. W. Witosa 74
  • 4 lipca 2012r. godz. 14.00 – Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.


26 czerwca 2012

Kulinarny „Mazowieckie smaki”

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STRACHÓWKI
w Strachówce ogłasza kulinarny konkurs pod nazwą „Mazowieckie smaki”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki w Strachówce. Organizacja konkursu została  dofinansowana przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego i gminę Strachówka. Prezentacja i degustacja potraw odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012r podczas pikniku „Sobótka’ 2012”

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w  REGULAMINIE.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 509 688 397 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sps-strachowka@gmail.com

ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU I ŻYCZYMY DOBRYCH POMYSŁÓW

Konkurs w ramach projektu„Jak to drzewiej na Mazowszu bywało- Sobótka, ligawki i kolędnicy” współfinansowanego przez Powiat Wołomiński i Gminę Strachówka

Do pobrania:


26 czerwca 2012

Sobótka 2012 – 30 VI 2012 Strachówka


25 czerwca 2012

„Śladami Marii Konopnickiej” 05-07 VII 2012Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: