"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
8 czerwca 2012

VII Rajd turystyczny, Stary Kraszew

 


8 czerwca 2012

Piknik ekologiczny w Anastazewie


29 maja 2012

Piknik rodzinny – spotkanie absolwentów


28 maja 2012

Patronaty LGD „Równiny Wołomińskiej” – wyniki

W dniu 24.05.2012 Zarząd LGD „RW” ocenił wnioski o objęcie wydarzenia patronatem LGD „RW”. W sumie kwota wybranych wniosków to 100 000 zł. Listę prezentujemy poniżej. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie projektów.

Do pobrania:


18 maja 2012

Warszaty – Odkryj swój potencjał zawodowy

Stowarzyszenie Qźnia zaprasza na BEZPŁATNY warsztat
ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ ZAWODOWY

Podczas warsztatu zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:
– poznanie własnego potencjału zawodowego;
– odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy;
– kształtowanie aktywnych postaw;
– nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową.

Termin: 25.05.2012, godz. 14.00 – 18.00

Miejsce: Stowarzyszenie Qźnia, ul. Wołomińska 1, Kobyłka (Pawilon na tyłach Urzędu Miasta).
Informacje i zapisy: Osoby zainteresowane mogą zapisać się telefonicznie pod numerem:
515 769 628, mailowo: qznia@qznia.org.pl lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00).

 


18 maja 2012

Przedłużenie doradztwa w ramach projektu współpracy OPUSS

W ramach realizacji projektu współpracy Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych SOLIS, LGD „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania i wykonania określonej instalacji solarnej. Doradztwo świadczone będzie w każdy czwartek w godz. 12.00 – 16.00 w biurze LGD w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4 oraz codziennie w firmie pana Henryka Cioka przy ul. Przemysłowej 70 w Tłuszczu.
Doradztwo będzie świadczone do końca maja 2012 r.

Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w 45% lub 70% są:
– osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej”,
– instytucje publiczne w tym gminy i szkoły,
– przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze LGD.

Serdecznie zapraszamy.


16 maja 2012

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych na obszarze gmin objętych LSR LGD „RW”. Bliższe informacje znajdują się w zaproszeniu (do pobrania)


14 maja 2012

Dni Tłuszcza


8 maja 2012

Patronaty LGD „Równiny Wołomińskiej” – termin składania.

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem patronatu LGD nad imprezami i wydarzeniami organizowanymi do 30. IX.2012 uprzejmie prosimy o złożenie wniosków w biurze LGD do dnia 20.V 2012.

Do pobrania:

Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem LGD "Równiny Wołomińskiej"
(248,4 KiB, ilość pobrań: 1 546)
dla 2017 r.

Zasady uzyskania patronatu LGD "Równiny Wołomińskiej"
(201,2 KiB, ilość pobrań: 1 387)
dla 2013 r.


8 maja 2012

Szkolenia „Małe Projekty”

ZAPROSZENIE

 W związku z organizowanym naborem wniosków w dniach 14 – 28 maja 2012, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na darmowe szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER.

Omówione zostanie działanie: Małe Projekty

15.05.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Tłuszcz – Biblioteka Publiczna ul. T. Kościuszki 7

15.05.2012r. – godz. 13.00 – 15.00, gm. Wołomin – Miejski Dom Kultury ul. Mariańska 7

17.05.2012r. – godz. 13.00 – 15.00, gm. Brańszczyk – Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45

Limit dostępnych środków w naborze wynosi  906 207,35 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie LGD „RW” www.lgdrw.pl, telefonicznie: 29 649 18 31 lub osobiście w biurze LGD „RW”Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: