"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
21 lutego 2011

Uwaga

W dniu 22.02.2011r (wtorek) biuro LGD „Równiny Wołomińskiej” przy ul. Warszawskiej 4 w Tłuszczu będzie nieczynne.


3 lutego 2011

Planowane nabory

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o przewidywanych terminach naborów w roku 2011:

„Odnowa i rozwój wsi” – 28.03  – 11.04.2011r.
„Małe Projekty” –  15.04 – 29.04.2011r.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 20.05  – 3.06.2011r.


28 stycznia 2011

Podsumowanie Małych Projektów

Między 6 a 20 grudnia 2010 Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przeprowadziła nabór wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.

Nabór poprzedzony był cyklem bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w każdej z ośmiu gmin należących do obszaru LGD.

Do biura LGD wpłynęły 22 wnioski na łączna kwotę 592422,20 z czego wnioskowana kwota pomocy wynosiła 424372,30 zł.

W dniu 28.12.2010 Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” dokonała oceny zgodności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju. Oceniono 21 wniosków jako zgodne z LSR, natomiast 1 wniosek został uznany za niezgodny z LSR.

26.01.2011 Rada LGD dokonała wyboru wniosków do finansowania i realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Limit dostępnych środków na „Małe projekty” wynosi 300 308,35 zł w związku z czym te które zdobyły najmniejszą ilość punktów zostały odrzucone. Ostatecznie zostanie zrealizowanych 16 projektów.

› czytaj dalej


28 stycznia 2011

Wyniki naboru na „Małe Projekty”

W dniu 26 stycznia 2011r. Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” dokonała wyboru wniosków do realizacji i finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RW”.

W wyniku naboru na Małe Projekty wybrano 16 projektów do dofinansowania, 5 znalazło się na liście wniosków niewybranych a 1 odrzucono jako niezgodny z LSR. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zainteresowanie.

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

Lista wniosków niezgodnych z LSR

Zarząd LGD


19 stycznia 2011

Uwaga

W dniu 21.01.2011r. (piątek) biuro LGD „Równiny Wołomińskiej ” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4 będzie nieczynne.


4 stycznia 2011

Zakończenie naboru na „Małe projekty”

W dniu 28.12.2010 Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” dokonała oceny zgodności projektów z Lokalną Strategią  Rozwoju. Oceniono 21 wniosków jako zgodne z LSR,  natomiast 1 wniosek został uznany za niezgodny z LSR. Wszystkim beneficjentom dziękujemy za zainteresowanie.

Lista wniosków na „Małe projekty”


23 grudnia 2010

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  informuje, że w dniu 24.12.2010r. biuro będzie nieczynne.


22 grudnia 2010

Krubki Górki – uroczystości ku czci mjr.Hubala

Krubki Górki – uroczystości ku czci mjr.Hubala
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.


6 grudnia 2010

Szkolenia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na szkolenia z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER.

Omówione zostanie działanie:

Małe Projekty

  • 9.12.2010r. godz. 15.00 – Gmina Zabrodzie, Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 2
  • 13.12.2010r. godz.16.00 – Gmina Strachówka, Zespół Szkół w Strachówce , ul. Kmiecińskiego 3, świetlica


Partnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: