"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
18 lipca 2011

Planowany termin naboru „Małe Projekty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o planowanym terminie naboru na:

  • „Małe Projekty” – 02-18 listopada 2011

15 lipca 2011


7 lipca 2011

Stanowisko Mazowieckiego Leadera i III Mazowiecko – Lubelski Kongres LGD

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obietnicą złożoną na ostatnim spotkaniu   delegacji regionów ( przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i formalnych/nieformalnych sieci regionalnych)  w Krakowie  przedstawiamy stanowisko przyjęte  przez związek stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER – po zakończeniu dwutygodniowych konsultacji , z wszystkimi zarejestrowanymi na Mazowszu LGD.

Wszystkie zgłoszone do nas, w toku konsultacji,  uwagi  zostały  uwzględnione  w brzmieniu końcowym stanowiska  Taki tryb konsultacji, ze wszystkimi LGD,  dokumentów zawierających opinie, stanowiska, uwagi czy wnioski w zakresie   wdrażania podejścia Leader  przewiduje   statut naszego związku.

Zgodnie z tym stanowiskiem,  obszerny Raport zawierający również audyt  prawny przepisów krajowych  zostanie przygotowany i opublikowany jeszcze  w okresie polskiej prezydencji, najprawdopodobniej  na  III Mazowiecko – Lubelskim Kongresie LGD  w Zamościu  25 – 27 sierpnia 2011 roku.  W okresie poprzedzającym obrady,  Raport zostanie również  przedstawiony   Instytucji Zarządzającej Programem.

Równolegle  z uwagi  na praktyczne zakończenie procesu tworzenia projektów regulacji unijnych dotyczących nowego okresu programowania , rozpoczęliśmy prace nad  przygotowaniem trzech  alternatywnych strategii postępowania  w celu przygotowania LGD  do nowego okresu 2014 – 2020, który rozpocznie się już niedługo –  za 2 lata i 6 miesięcy.  Przypominamy jedynie, że mamy za sobą  4 lata i 6 miesięcy wdrażania ( warto przy tym również pamiętać, iż dla przykładu okres realizacji małego projektu może wynosić nawet dwa lata)

Nie  zgadzamy się, aby w Polsce odpowiedzialnością  za stan wdrażania działań osi 4 PROW próbować obciążać Lokalne Grupy Działania. Samo istnienie tych grup jest w Polsce wielką wartością dodaną do praktyki wdrażania PROW.  Trzeba w tej sprawie rozpocząć poważną debatę, tak aby w nowym okresie nie powtórzyła się sytuacja obecna.

W imieniu organizatorów  pragnę już dziś prosić Państwa o zarezerwowanie czasu i udział w planowanym Kongresie. Formalny proces rekrutacji rozpocznie się 15 lipca, po spotkaniu w Kancelarii Prezydenta.

Z poważaniem,

Jarosław Supera
Prezes Zarządu
MAZOWIECKI LEADER

 

Do pobrania:


6 lipca 2011

Listy rankingowe „Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

5 lipca miało miejsce posiedzenie Rady LGD „Równiny Wołomińskiej” na którym wybrano wnioski do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Poniżej prezentujemy listy:

Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

 


1 lipca 2011

Informator kulturalny Urle – Wakacje 2011


22 czerwca 2011

Wyniki naboru na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W wyniku naborów na powyższe działania, między  20 maja 2011 r. a 3 czerwca 2011 r.  wpłynęło łącznie 9 wniosków – odpowiednio 6 z „Tworzenia” i 3 z „Różnicowania” W dniu 21.06.2011 r. Rada Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” podjęła decyzję o zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju. W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wszystkie wnioski oceniono jako zgodne z LSR. W ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” jeden wniosek uznano za niezgodny. Poniżej prezentujemy pełną listę:


7 czerwca 2011

Informacja o wyborze wniosków na „Małe projekty”

W dniu 6 czerwca 2011r. Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” podjęła decyzję o wyborze projektów do realizacji i finansowania w ramach LSR LGD „RW”. Poniżej znajduje się lista wniosków wybranych do realizacji i finansowania.

Lista wniosków wybranych


7 czerwca 2011

Walne Zgromadzenie Członków LGD

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu LGD zwołuję XII Walne Zgromadzenie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 15.VI.2011 r., (środa) o godz. 16.30 I termin (II termin godz. 17.00) w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy                     ul. Warszawskiej 4.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) ustalenia dodatkowej składki członkowskiej (od gmin) na rok 2011.
  4. Omówienie naborów wniosków, przeprowadzonych w roku 2011.
  5. Sprawy różne
  6. Zamknięcie obrad

Projekt uchwały do wglądu na stronie internetowej www.lgdrw.pl
Rafał Rozpara – prezes LGD

Uchwała nr XII/33/2011 w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej na rok 2011


20 maja 2011

Wyniki naboru na Małe Projekty

W dniu 19 kwietnia 2011r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” podjęła decyzję o zgodności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju. W wyniku naboru na Małe Projekty oceniono 47 projektów jako zgodne z LSR, a 7 uznano za niezgodne z LSR.

Lista wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista wniosków niezgodnych z Lokalną Strategia Rozwoju


18 maja 2011

Podsumowanie naboru „Odnowa i Rozwój Wsi”

Dnia 16 maja Rada Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” dokonała wyboru projektów w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Poniżej prezentujemy listę wniosków wybranych oraz listę wniosków wybranych poza limitem środków.Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: