"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
8 września 2011

Uwaga.

W dniu 09.09.2011 (piątek) biuro Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” czynne będzie do godziny 12:30.


8 września 2011

Dożynki wojewódzkie w Wyszkowie

Dożynki wojewódzkie Województwa Mazowieckiego 2011 oraz dożynki diecezjalne Diecezji Łomżyńskiej odbędą się w Wyszkowie, 11 września 2011 roku.

Źródło: www.wyszkow.pl

8 września 2011

Długosiodło – Wielkie Grzybobranie 2011

ZaproszenieŹródło: www.dlugosiodlo.pl

26 lipca 2011

Informacja o zawartych umowach w ramach Leader

Poniżej prezentujemy informację o umowach które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 30 VI 2011 r.:

tab. 1

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Klembów Budowa ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlonego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy zespole szkół w Klembowie 248 924,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Strachówka Remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń remizy strażackiej, remont placu i nadbudowa dachu 193 450,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Zabrodzie Przebudowa drogi Niegów – Zabrodzie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Zazdrość i zagospodarowaniem centrum wsi Zabrodzie 204 115,00 zł 204 115,00 zł projekt zakończony
Gmina Poświętne Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Cygowska 219 234,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Modernizacja obiektu gminnego ośrodka kultury w Jadowie 457 567,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryjki, Gmina Tłuszcz 186 811,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Zagościńcu (zagospodarowanie terenu – boiska szkolne) 255 407,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji

 

tab. 2
Działanie „Małe projekty”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja biuletynu „Wołomińskie Klimaty” i dodatku „W obronie Polski i Europy” oraz warsztaty i promocja produktów lokalnych 25 000,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów 9 765,00 zł 9 672,52 zł projekt zakończony
Gmina Jadów Organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez organizowanie zajęć i warsztatów artystycznych 11 736,64 zł projekt w trakcie realizacji
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Impreza plenerowa „Vademecum 2010 – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” 17 085,18 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja rocznika wołomińskiego 25 000,00 zł projekt w trakcie realizacji
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOGOS s.c. Wykonanie strony internetowej www.rownina-wolominska.pl 22 088,92 zł 4 417,78 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Długa” w Tłuszczu 24 905,03 zł projekt w trakcie realizacji
Stowarzyszenie Wiatraki Kultury Czubajowizna-etnograficzne serce „Równiny Wołomińskiej” 8 260,00 zł projekt w trakcie realizacji
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej Wakacje w Urlach 14 980,00 zł 14 794,00 zł projekt zakończony
Gmina Zabrodzie Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka 13 087,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu Aktywne i kulturalne spędzanie czasu w Zabrodziu poprzez zakup wyposażenia i organizację imprez przez Gminny Ośrodek Kultury 21 828,52 zł projekt w trakcie realizacji
Dorsim Sp. z o.o. Warsztaty Edukacyjne – Zdrowym Być 9 975,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Borki” w Tłuszczu 24 905,03 zł 24 618,58 zł projekt zakończony
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Kolejowa” w Tłuszczu 24 905,03 zł 24 618,57 zł projekt zakończony
Fundacja „Dzieło Samarytańskie” Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gaju sposobem na aktywizację i integrację mieszkańców wsi 12 872,40 zł projekt w trakcie realizacji
Biblioteka Publiczna (Tłuszcz) Biesiady z książką 7 000,00 zł 4 633,51 zł projekt zakończony
Gmina Wołomin Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej – Ossów 24 974,36 zł projekt w trakcie realizacji

19 lipca 2011

Smaki Nadbużańskie


18 lipca 2011

Planowany termin naboru „Małe Projekty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o planowanym terminie naboru na:

  • „Małe Projekty” – 02-18 listopada 2011

15 lipca 2011


7 lipca 2011

Stanowisko Mazowieckiego Leadera i III Mazowiecko – Lubelski Kongres LGD

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obietnicą złożoną na ostatnim spotkaniu   delegacji regionów ( przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i formalnych/nieformalnych sieci regionalnych)  w Krakowie  przedstawiamy stanowisko przyjęte  przez związek stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER – po zakończeniu dwutygodniowych konsultacji , z wszystkimi zarejestrowanymi na Mazowszu LGD.

Wszystkie zgłoszone do nas, w toku konsultacji,  uwagi  zostały  uwzględnione  w brzmieniu końcowym stanowiska  Taki tryb konsultacji, ze wszystkimi LGD,  dokumentów zawierających opinie, stanowiska, uwagi czy wnioski w zakresie   wdrażania podejścia Leader  przewiduje   statut naszego związku.

Zgodnie z tym stanowiskiem,  obszerny Raport zawierający również audyt  prawny przepisów krajowych  zostanie przygotowany i opublikowany jeszcze  w okresie polskiej prezydencji, najprawdopodobniej  na  III Mazowiecko – Lubelskim Kongresie LGD  w Zamościu  25 – 27 sierpnia 2011 roku.  W okresie poprzedzającym obrady,  Raport zostanie również  przedstawiony   Instytucji Zarządzającej Programem.

Równolegle  z uwagi  na praktyczne zakończenie procesu tworzenia projektów regulacji unijnych dotyczących nowego okresu programowania , rozpoczęliśmy prace nad  przygotowaniem trzech  alternatywnych strategii postępowania  w celu przygotowania LGD  do nowego okresu 2014 – 2020, który rozpocznie się już niedługo –  za 2 lata i 6 miesięcy.  Przypominamy jedynie, że mamy za sobą  4 lata i 6 miesięcy wdrażania ( warto przy tym również pamiętać, iż dla przykładu okres realizacji małego projektu może wynosić nawet dwa lata)

Nie  zgadzamy się, aby w Polsce odpowiedzialnością  za stan wdrażania działań osi 4 PROW próbować obciążać Lokalne Grupy Działania. Samo istnienie tych grup jest w Polsce wielką wartością dodaną do praktyki wdrażania PROW.  Trzeba w tej sprawie rozpocząć poważną debatę, tak aby w nowym okresie nie powtórzyła się sytuacja obecna.

W imieniu organizatorów  pragnę już dziś prosić Państwa o zarezerwowanie czasu i udział w planowanym Kongresie. Formalny proces rekrutacji rozpocznie się 15 lipca, po spotkaniu w Kancelarii Prezydenta.

Z poważaniem,

Jarosław Supera
Prezes Zarządu
MAZOWIECKI LEADER

 

Do pobrania:


6 lipca 2011

Listy rankingowe „Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

5 lipca miało miejsce posiedzenie Rady LGD „Równiny Wołomińskiej” na którym wybrano wnioski do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Poniżej prezentujemy listy:

Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

 


1 lipca 2011

Informator kulturalny Urle – Wakacje 2011Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: