"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
10 marca 2011

Laur Kobiet 2011

W ramach działalności związku stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER, zrzeszającego lokalne grupy działania na Mazowszu, ogłoszony został konkurs na: Mazowiecki Laur Kobiety 2011 – złoty, srebrny i brązowy w trzech kategoriach: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Poszczególne gminy wchodzące w skład LGD „Równiny Wołomińskiej”  oraz Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” nominowały najbardziej aktywne kobiety, które wyróżniają się swą działalnością na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  wybrano 15 pań. Gminę Tłuszcz reprezentowały Bogumiła Boguszewska, Katarzyna Mirkowska, Katarzyna Rostek oraz Bogusława Toma. Gminę Wołomin: Teresa Urbanowska, Barbara Stasiszyn oraz Bożena Tymińska. Gmina Strachówka: Grażyna Kapaon, Hanna Wronka, Krystyna Ołdak. Gmina Poświętne: Stanisława Dutkiewicz, Marzanna Zagórska. Gmina Jadów: Barbara Kowalczyk oraz Małgorzata Wielogórska. Gmina Klembów Pani Barbara Osytek.

W skład jury dokonującego wyboru dziewięciu nagrodzonych na szczeblu regionalnym – mazowieckim kobiet wchodzą Przewodniczący Rad ds. wyboru operacji LGD – z grup uczestniczących w konkursie.

Z prośbą o objęcie patronatu nad konkursem zwróciliśmy się do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

7 marca w Sali Kongresowej w Warszawie podczas Nadzwyczajnej Gali Tenorów zostały ogłoszone wyniki konkursu na Mazowiecki Laur Kobiety 2011. Złoty Laur Kobiety 2011 otrzymała Pani Katarzyna Rostek – działaczka sektora społecznego  w Gminie Tłuszcz.

Pani Katarzyna jest nie tylko kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu ale również jedną z założycielek stowarzyszenia „Potok Serc”. Integruje różne grupy wiekowe poprzez organizowanie wspólnych zajęć, podczas których w pracy twórczej uczestniczą rodzice z dziećmi, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież oraz osoby spoza Gminy Tłuszcz.

Srebrny Laur otrzymała Pani Teresa Urbanowska (sektor gospodarczy). Pani Teresa od lat funkcjonuje jako dziennikarz w lokalnych mediach (obecnie Życie Powiatu na Mazowszu). Jest inicjatorem, współtwórcom i współorganizatorem wielu działań społecznych: konferencje dla przedsiębiorców, turnieje tańca towarzyskiego Mazovia Cup w Zielonce, Wołominie i Kobyłce w latach 2007, 2008, 2009 oraz krajowych mistrzostw tanecznych w 2010 roku.

Laur brązowy przypadł dwóm Paniom z LGD „Równiny Wołomińskiej” – Grażynie Kapaon (sektor publiczny) oraz Małgorzacie Wielogórskiej (sektor gospodarczy). Pani Grażyna jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska działającego od listopada 2009r. Oprócz tego jest autorką wielu projektów, które zostały zrealizowane, m. in. „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców C. K. Norwida”, Powiatowego konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „O życiu i twórczości C. L. Norwida”, „Święta Solidarności, stowarzyszeń, młodości”. Pani Małgorzata Wielogórska jest aktywnym członkiem Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz Stowarzyszenia Miłośników Urli, jest również pełnomocnikiem firmy Dorsim sp. z o. o.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 marca w Gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wszystkim nominowanym Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy również pozostałe gminy wchodzące w skład naszego LGD do udziały w przyszłorocznym konkursie.


4 marca 2011

Informacja o zawartych umowach

Poniżej prezentujemy informację o umowach które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD:

tab. 1

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Zabrodzie Przebudowa drogi Niegów – Zabrodzie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Zazdrość i zagospodarowaniem centrum wsi Zabrodzie 214 541,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Klembów Budowa ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlonego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy zespole szkół w Klembowie 248 924,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Strachówka Remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń remizy strażackiej, remont placu i nadbudowa dachu 219 627,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Poświętne Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Cygowska 219 234,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryjki, Gmina Tłuszcz 186 811,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Zagościńcu (zagospodarowanie terenu – boiska szkolne) 385 500,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Modernizacja obiektu gminnego ośrodka kultury w Jadowie 457 567,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przyznano pomoc na łączną kwotę 1 932 204,00 zł.

tab. 2
Działanie „Małe projekty”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja biuletynu „Wołomińskie Klimaty” i dodatku „W obronie Polski i Europy” oraz warsztaty i promocja produktów lokalnych 25 000,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Kolejowa” w Tłuszczu 24 905,03 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Stowarzyszenie Wiatraki Kultury Czubajowizna-etnograficzne serce „Równiny Wołomińskiej” 8 260,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Fundacja „Dzieło Samarytańskie” Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gaju sposobem na aktywizację i integrację mieszkańców wsi 17 499,95 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Borki” w Tłuszczu 24 905,03 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów 14 175,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Biblioteka Publiczna (Tłuszcz) Biesiady z książką 7 000,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja rocznika wołomińskiego 25 000,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Długa” w Tłuszczu 24 905,03 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej Wakacje w Urlach 14 980,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji

W ramach „Małych projektów” przyznano pomoc na łączną kwotę 186 630,04 zł


21 lutego 2011

Uwaga

W dniu 22.02.2011r (wtorek) biuro LGD „Równiny Wołomińskiej” przy ul. Warszawskiej 4 w Tłuszczu będzie nieczynne.


3 lutego 2011

Planowane nabory

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o przewidywanych terminach naborów w roku 2011:

„Odnowa i rozwój wsi” – 28.03  – 11.04.2011r.
„Małe Projekty” –  15.04 – 29.04.2011r.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 20.05  – 3.06.2011r.


28 stycznia 2011

Podsumowanie Małych Projektów

Między 6 a 20 grudnia 2010 Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przeprowadziła nabór wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.

Nabór poprzedzony był cyklem bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w każdej z ośmiu gmin należących do obszaru LGD.

Do biura LGD wpłynęły 22 wnioski na łączna kwotę 592422,20 z czego wnioskowana kwota pomocy wynosiła 424372,30 zł.

W dniu 28.12.2010 Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” dokonała oceny zgodności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju. Oceniono 21 wniosków jako zgodne z LSR, natomiast 1 wniosek został uznany za niezgodny z LSR.

26.01.2011 Rada LGD dokonała wyboru wniosków do finansowania i realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Limit dostępnych środków na „Małe projekty” wynosi 300 308,35 zł w związku z czym te które zdobyły najmniejszą ilość punktów zostały odrzucone. Ostatecznie zostanie zrealizowanych 16 projektów.

› czytaj dalej


28 stycznia 2011

Wyniki naboru na „Małe Projekty”

W dniu 26 stycznia 2011r. Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” dokonała wyboru wniosków do realizacji i finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RW”.

W wyniku naboru na Małe Projekty wybrano 16 projektów do dofinansowania, 5 znalazło się na liście wniosków niewybranych a 1 odrzucono jako niezgodny z LSR. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zainteresowanie.

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

Lista wniosków niezgodnych z LSR

Zarząd LGD


19 stycznia 2011

Uwaga

W dniu 21.01.2011r. (piątek) biuro LGD „Równiny Wołomińskiej ” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4 będzie nieczynne.


4 stycznia 2011

Zakończenie naboru na „Małe projekty”

W dniu 28.12.2010 Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” dokonała oceny zgodności projektów z Lokalną Strategią  Rozwoju. Oceniono 21 wniosków jako zgodne z LSR,  natomiast 1 wniosek został uznany za niezgodny z LSR. Wszystkim beneficjentom dziękujemy za zainteresowanie.

Lista wniosków na „Małe projekty”


23 grudnia 2010

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  informuje, że w dniu 24.12.2010r. biuro będzie nieczynne.


22 grudnia 2010

Krubki Górki – uroczystości ku czci mjr.Hubala

Krubki Górki – uroczystości ku czci mjr.Hubala
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: