"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Artykuł z półkolonii | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Artykuł z półkolonii


Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przy pomocy Stowarzyszenia „Nie daj się nudzie” w dniach 16.08- 29.08.2016 roku zorganizowała półkolonie „ Lato z LGD” dla dzieci objętych obszarem LGD. W półkoloniach uczestniczyło 55 osób, które podzielone zostały na trzy grupy.

Półkolonie odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowo – Rekreacyjnym „Nadliwie” w miejscowości Strachów. Dzieci miały tam zajęcia sportowe i różnego rodzaju konkursy. Dużą i fajna atrakcją dla nich były spływy kajakowe po rzece Liwiec. W czasie dwóch tygodni trwania półkolonii, dzieci miały zorganizowane wycieczki do: Warszawy, Drohiczyna, Ossowa i Ciechanowca

. Warszawę odwiedziliśmy cztery razy. Byliśmy w kinie na filmie „Epoka Lodowcowa 5”, Centrum Nauki Kopernik, ZOO oraz AQUAPARKU Wesolandia w Wesołej. Dzieci były bardzo zadowolone ze zwiedzania, ale najbardziej podobała im się wystawa w Centrum Nauki Kopernik. Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy i informacji, poznały prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzenie doświadczeń na interaktywnych pokazach.

W Ossowie zwiedziliśmy Muzeum- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Dzieci obejrzały film na temat bitwy, jaka miała miejsce w Ossowie oraz zobaczyły miejsce, gdzie bitwa się toczyła. Kolejną ciekawą wycieczką była podróż do Drohiczyna. Jest to miasto znajdujące się w województwie podlaskim nad rzeką Bug. Dzieci zwiedziły Górę Zamkową, na której dawno temu stał drewniany Zamek Królewski. Poznały historię miasta, płynęły promem przez rzekę oraz zwiedziły Katedrę Trójcy Przenajświętszej, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica Jana Pawła II, witraż oraz portret. Zobaczyły również Muzeum Regionalne w którym znajdują się eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych, narzędzia rolnicze i przedmioty codziennego użytku, wystawę kajaków i motocykli. Eksponaty pochodzące z Polski i innych krajów Europy.

Oprócz tego LGD „RW” zorganizowało wycieczkę dla półkolonistów do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Dzieci zwiedziły Pałac, oficynę, stajnie wozownie w której znajdują się stare wozy, czynny młyn wodny, leśniczówkę. Zobaczyły maszyny rolnicze ręczne, jak również i mechaniczne takie jak traktory, kombajny, młocarnie, cepy, sochę, sierpy, lokomobile parowe, ciągówki. Zwiedziły także skansen w którym znajdują się zabytkowe obiekty architektury drewnianej, w tym również Kościół, Muzeum Pisanki (jedyne takie w Polsce), Muzeum Chleba w zabytkowym młynie wodnym.

Zakończenie kolonii odbyło się w Ośrodku „Nadliwie”. Dzieciom zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa oraz rozdane nagrody za udział w konkursach.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział, dzieciom jak i wychowawcom, serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w Półkoloniach.

Kinga Zielińska

Zdjęcia z półkolonii będą zamieszczane TUTAJ


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: