"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Projekty dofinansowane w ramach programu „Działaj Lokalnie w 2013 r.” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDProjekty dofinansowane w ramach programu „Działaj Lokalnie w 2013 r.”

l.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota (zł) Przyznane dofinansowanie (zł)
1 Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „IMPULS” Najwięcej wiedzy człowiek ma – gdy bibliotekę dobrze zna 5498,00 4998,00
2 Fundacja „Przytul Misia” Teatralne potyczki przedszkolnej kliczki 3110,00 2710,00
3 Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Czas na Ciebie – podaruj siebie 6000,00 4500,00
4 Stowarzyszenie INICJATYWA BIAŁEBŁOTA Przyrodniczy kącik edukacyjny 5960,00 4400,00
5 Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej / Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Otulić … miłością 6000,00 5663,40
6 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA 50 LAT OTWIERA ŚWIAT 5000,00 2700,00
7 Mieszkańcy wsi Zawiszyn / Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie Chcesz żyć zdrowo? Żyj na sportowo! 3430,30 3430,30
8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Teraz My” Warsztaty artystyczne 4000,00 3500,00
9 Stowarzyszenie „GRĄDY SZLACHECKIE – MOJA WIEŚ” Uczymy się piec – ciasta i chleby to nasze wypieki 1850,00 1850,00
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Równem w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Równem / Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Warsztaty rękodzielnicze – złote rączki Równianek 3000,00 2220,50
11 Klub Seniora ,,Uśmiech jesieni\’\’ sekcja zespół wokalny / Ośrodek Pomocy Społecznej Chcemy żyć nie tylko istnieć 5000,00 3000,00
12 Stowarzyszenie „Niesiemy Pomoc, Dajemy Radość” W nawiązaniu do tradycji – wspólne pieczenie chleba” etap II 5540,00 3980,00
13 Ochotnicza Straż Pożarna w Ochudnie PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS! 4300,00 2700,00
14 Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki Lokalne kroniki – nasz skarb. 5940,00 2940,00
15 Stowarzyszenie Ważna Róża Łączy nas teatr 4300,00 2600,00
16 Parafialny Klub Sportowy „WICI” Zabraniec Spotkania z ciekawymi ludźmi
3000,00 1850,00
17 Ochotnicza Straż Pożarna w Sokólce Lokalne warsztaty przybliżające tematy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony życia i zdrowia. 5992,80 4897,80

Uwagi: Poz. 14 – Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki zrezygnowało z przyznanego dofinansowania.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: