"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Projekty dofinansowane w ramach programu „Działaj Lokalnie w 2014 r.” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Projekty dofinansowane w ramach programu „Działaj Lokalnie w 2014 r.”


Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Wnioskowana kwota Przyznane dofinansowanie
1. Stowarzyszenie Miłośników Urli Łączą nas pieśni i obyczaje 5 220,00 zł 5 000,00 zł
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu 50 Lat Otwiera świat – II edycja 3 700,00 zł 3 500,00 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Równem „Robótki ręczne odpędzają smutki” 2 717,50 zł 2 200,00 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie Warsztaty ilustratorskie Gawiniana 6 000,00 zł 3 500,00 zł
5. Parafialny Klub Sportowy „WICI” Zabraniec Inspirujmy się wzajemnie 2 200,00 zł 1 900,00 zł
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki Mazowieckie jest dobre na wszystko 5 745,00 zł 3 000,00 zł
7. Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce Gałgankowo, czyli tańcowała igła z nitką w Bibliotece! 6 000,00 zł 3 000,00 zł
8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnoprawnych i ich rodzin „Pomocna Dłoń” Integracja jest ważna 5 000,00 zł 2 500,00 zł
9. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Duży,mały – pomagamy 6 000,00 zł 5 500,00 zł
10. Fundacja Wspierania Kultury „Widnokręgi Wyobraźni” Wejdź do teatru II 5 940,00 zł 4 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek Nadszedł czas na małe co nieco …. 5 350,00 zł 2 000,00 zł
12. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Pogotowie ratunkowe dla Puszczy Białej 6 000,00 zł 2 400,00 zł
13. Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO Tłuszcz znany i nieznany 5 950,00 zł 3 000,00 zł
14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Teraz My” Jaki talent drzemie we mnie? – warsztaty techniczne 4 660,00 zł 4 000,00 zł
15. Nadbużańskie Forum Samorządowe – „NFS” „Kampania na zdrowie” – bezpłatne badania i konsultacje medyczne 5 000,00 zł 4 500,00 zł
16. Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie „Razem się uczymy, razem się bawimy” 6 000,00 zł 2 000,00 zł
17. Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Historie Białegobłota słowem i węglem spisane 5 820,00 zł 3 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie to 55 000,00 zł.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: