"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Publikacje | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDPublikacje

Wydawnictwa:

Biuletyny LGD:

biuletyn1Biuletyn LGD nr. 1 biuletyn2Biuletyn LGD nr. 2 biuletyn3Biuletyn LGD nr. 3
biuletyn4Biuletyn LGD nr. 4 biuletyn5Biuletyn LGD nr. 5 biuletyn6Biuletyn LGD nr. 6
biuletyn7Biuletyn LGD nr. 7 biuletyn8Biuletyn LGD nr. 8 biuletyn 9

 

Turystyka Wiejska:

turystyka_wiejska Katalog Turystyki wiejskiej (9,85 MB)
Katalog Turystyki wiejskiej (wersja do wydruku 76,3 MB)Katalog oferty turystycznej obszaru LGD „RW”. Zawiera ofertę noclegów, wzbogaconych o tradycyjną kuchnię i propozycję
dodatkowych zajęć. W publikacji przedstawiamy propozycje edukacji ekologicznej, warsztatów o tradycjach
i kulturze tego regionu, plenerów malarskich i spotkań artystycznych.(2014 r.)
turystyka_wiejska_maly_katalog Mały Katalog turystycznyMały katalog zawiera oferty gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie działania LGD Równiny Wołomińskiej. Ze względu na różny zakres świadczonych usług oferty
zostały podzielone na cztery rodzaje pozwalając możliwie łatwo odszukać właściwą. Oferta agroturystyczna to nie tylko baza noclegowa na wsi, ale przede wszystkim olbrzymie
zaplecze do realizacji programów edukacyjnych i rekreacyjny ch. To także miejsca gdzie można zorganizować wyjątkowe uroczystości rodzinne bądź towarzyskie.(2012 r.)
dobro_lokalne Katalog „Dobro Lokalne”
Katalog produktów lokalnych i rękodzieła z obszaru działania LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

Projekt Współpracy „Aktywny Sołtys”

od_pomyslu_do_realizacji

Projekt Współpracy ” Programu Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca”

szlak_przyrodniczo_ekologiczny

PATROL_mapa_przebiegu_szlaku

Mapa powiatu ze szlakami turystycznymi_mini

Projekt Współpracy „PRESTIGE”

PRESTIGE_folder_otwarcie

Wydania elektroniczne:

prezentacjaLGD2014

Prezentacja Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
(7,3 MiB, ilość pobrań: 1 759)
Wygłoszona 22.08.2014 r. w Wołominie na konferencji pt. "Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich". Zawiera informację o programie LEADER, działaniach realizowanych przez LGD "RW" oraz naszym budżecie

 prezentacjaszkoleniowa2014

Inne
Partnerstwo lokalne na Mazowszu 2003-2009 – dobre praktyki

Fragment publikacji wydanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, dot. LGD „Równiny Wołomińskiej”. Całość dostępna jest do wglądu w biurze LGD „RW”.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: