"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Szkolenia – Małe Projekty , Stypendia Pomostowe, FIO Mazowsze Lokalnie | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Szkolenia – Małe Projekty , Stypendia Pomostowe, FIO Mazowsze Lokalnie


W związku z realizowanymi przez LGD „Równiny Wołomińskiej” programami oraz ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w dniach 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej organizuje trzy szkolenia dotyczące:
31.07.2014r. – Biuro LGD w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków,
tel. (29)742 06 23, w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego

04.08.2014r – Biuro LGD w Wołominie, ul. Wileńska 36 A, 05 – 200 Wołomin,tel. 698 655 256, w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego
06.08.2014r – Biuro LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4, 05 – 240 Tłuszcz, tel. (29) 649 18 31
w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego

Uwaga! Spotkania będą organizowane w różnych gminach i nie obowiązuje rejonizacja! Prosimy wybrać sobie dogodne miejsce i termin. Spotkania będą opierały się na jednym scenariuszu i zbliżone treścią.

Materiały do szkolenia z działania Małe Projekty:


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: