Szkolenia – Małe Projekty , Stypendia Pomostowe, FIO Mazowsze Lokalnie


W związku z realizowanymi przez LGD „Równiny Wołomińskiej” programami oraz ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w dniach 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej organizuje trzy szkolenia dotyczące:
31.07.2014r. – Biuro LGD w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków,
tel. (29)742 06 23, w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego

04.08.2014r – Biuro LGD w Wołominie, ul. Wileńska 36 A, 05 – 200 Wołomin,tel. 698 655 256, w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego
06.08.2014r – Biuro LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4, 05 – 240 Tłuszcz, tel. (29) 649 18 31
w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego

Uwaga! Spotkania będą organizowane w różnych gminach i nie obowiązuje rejonizacja! Prosimy wybrać sobie dogodne miejsce i termin. Spotkania będą opierały się na jednym scenariuszu i zbliżone treścią.

Materiały do szkolenia z działania Małe Projekty:


Partnerzy:Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: