"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Walne zgromadzenia | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDWalne zgromadzenia

Protokoły z Walnych Zgromadzeń

III Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 29 listopad 2008 r.
(31,0 KiB, ilość pobrań: 1 116)
Protokół z dnia 29 listopada 2008 r.

Protokół z dnia 28 września 2009 r.
(39,0 KiB, ilość pobrań: 1 063)

VII Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 10 listopad 2009 r.
(39,0 KiB, ilość pobrań: 1 040)
Protokół z dnia 10 listopada 2009 r.

VIII Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 19 listopad 2009 r.
(44,5 KiB, ilość pobrań: 1 307)
Protokół z dnia 19 listopada 2009 r.

Protokół z dnia 26.marca 2010 r.
(27,5 KiB, ilość pobrań: 1 144)

XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 6 marca 2012r.
(755,8 KiB, ilość pobrań: 1 835)
Protokół wraz z załącznikami.

Protokół z XVI Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 19.03.2013
(521,8 KiB, ilość pobrań: 504)

Protokół z XVII Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 15.05.2014
(532,6 KiB, ilość pobrań: 475)

Protokół z XVIII Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 25.06.2014
(151,3 KiB, ilość pobrań: 406)

Protokół z XIX Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej"W z 31.08.2015
(340,9 KiB, ilość pobrań: 465)

Protokół z XX Walnego Zgromadzenia Członków Lokalniej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" z dn. 21.12.2015
(546,8 KiB, ilość pobrań: 491)

Protokół z XXI Walnego Zgromadzenia Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej" z dn. 30.12.2015
(158,1 KiB, ilość pobrań: 443)

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/08 - w sprawie założenia Stowarzyszenia
(64,3 KiB, ilość pobrań: 1 076)

Uchwała nr 2/08 - w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia
(63,8 KiB, ilość pobrań: 1 027)

Uchwała nr 5/08 - w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej
(79,3 KiB, ilość pobrań: 1 368)

Uchwała Nr 6/2008 -w sprawie ustalenia wysokości rocznych składek członkowskich
(57,9 KiB, ilość pobrań: 1 127)

Uchwała Nr 7/2008 -w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2008 ... o wyborze władz stowarzyszenia
(58,7 KiB, ilość pobrań: 1 139)

Uchwała Nr 8/2008 -w sprawie przystąpienia na prawach członka-kandydata do KSGP
(56,6 KiB, ilość pobrań: 1 096)

Uchwała Nr 9/2008 - w sprawie zmian w statucie LGD
(64,2 KiB, ilość pobrań: 1 011)

Uchwała Nr 10/2008 - w sprawie zmian w statucie LGD
(62,4 KiB, ilość pobrań: 1 041)

Uchwała Nr IV/11/2009- w sprawie uchwalenia LSR dla obszaru LGD
(53,2 KiB, ilość pobrań: 1 088)

Uchwała Nr V/12/2009- w sprawie zmian LSR dla obszaru LGD
(54,2 KiB, ilość pobrań: 1 061)

Uchwała NrV/13/2009- w sprawie przystapienia do Związku Stowarzyszeń "Mazowiecki Leader"
(52,4 KiB, ilość pobrań: 974)

Uchwała Nr VI/14/2009- w sprawie zmian w statucie LGD
(80,5 KiB, ilość pobrań: 1 032)

Uchwała Nr VIII/15/2009-w sprawie zmian w statucie LGD
(54,7 KiB, ilość pobrań: 1 031)

Uchwała Nr VIII/16/2009 -wybór władz stowarzyszenia
(54,0 KiB, ilość pobrań: 1 021)

Uchwała Nr VIII/17/2009-w sprawie ustalenia rocznych składek członkowskich
(53,9 KiB, ilość pobrań: 1 095)

Uchwała Nr VIII/18/2009 -zmiany strategii rozwoju LGD "R.W."
(50,8 KiB, ilość pobrań: 993)

Uchwała Nr VIII/19/2009- w sprawie uszczegółowienia Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji
(51,4 KiB, ilość pobrań: 1 048)

Uchwała Nr VIII/20/2009- w sprawie zobowiązania członków Rady LGD do złożenia oświadczeń
(52,0 KiB, ilość pobrań: 1 031)

Uchwała Nr VIII/21/2009- w sprawie ustalenia wysokości diet dla czlonków Rady LGD
(53,1 KiB, ilość pobrań: 1 085)

Uchwala X.25.2010.w sprawie zmian w statucie z 29.11.2010r
(55,6 KiB, ilość pobrań: 1 081)

Uchwala X.26.2010. w sprawie zmian LSR z dnia 29.11.2010r
(53,7 KiB, ilość pobrań: 987)

Uchwała X.27.2010 w sprawie wyboru władz stowarzyszenia
(55,1 KiB, ilość pobrań: 1 025)

Uchwala X.28.2010.w sprawie ustalenia wysokosci diet z dnia 29.11.2010r
(53,8 KiB, ilość pobrań: 1 066)

Uchwala X.29.2010 w sprawie zmiany wysokosci skladki czlonkowskiej z dnia 29.11.2010r
(52,8 KiB, ilość pobrań: 1 023)

Uchwała nr XI.30.2011 w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia z dnia 19.04.2011r.
(56,1 KiB, ilość pobrań: 996)

Uchwala XI.31.2011 w sprawie zmian w statucie LGD z 19.04.2011r
(53,1 KiB, ilość pobrań: 971)

Uchwala XI.32.2011 w sprawie zmian LSR z dnia 19.04.2011r
(54,4 KiB, ilość pobrań: 984)

Uchwala XIII.34.2011 w sprawie zmian LSR z dnia 9.12.2011r
(53,8 KiB, ilość pobrań: 993)

Uchwała nr XIV/35/2012 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz udzielenia absolutorium zarządowi.
(122,2 KiB, ilość pobrań: 1 071)

Uchwała nr XIV/36/2012 W sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD „Równiny Wołomińskiej”
(56,4 KiB, ilość pobrań: 1 251)

Uchwała nr XIV/37/2012 W sprawie wyboru Rady LGD „Równiny Wołomińskiej”
(59,5 KiB, ilość pobrań: 1 209)

Uchwała nr XIV/38/2012 W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”
(124,6 KiB, ilość pobrań: 1 260)

Uchwała XIV/39/2012 w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
(126,1 KiB, ilość pobrań: 1 093)

Uchwała XIV/40/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Równiny Wołomińskiej"
(221,0 KiB, ilość pobrań: 1 028)

Uchwała nr XV/41/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Równiny Wołomińskiej"
(31,3 KiB, ilość pobrań: 1 069)

Uchwała nr XV/42/2012 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/21/2009 Walnego Zgromadzenia LGD z dnia 19.XI.2009 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla Rady LGD RW
(26,8 KiB, ilość pobrań: 1 019)

Uchwała nr XVI/43/2013 w sprawie zmian w statucie LGD
(54,4 KiB, ilość pobrań: 950)

Uchwała nr XVI/44/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”
(55,6 KiB, ilość pobrań: 922)

Uchwała nr XVI/45/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”
(52,9 KiB, ilość pobrań: 1 023)

Uchwała nr XVI/46/2013 w sprawie powołania fundacji pod nazwą Instytut Cypriana Kamila Norwida
(55,2 KiB, ilość pobrań: 983)

Uchwała nr XVIII/47/2014 w sprawie zmian w statucie LGD
(126,3 KiB, ilość pobrań: 913)

Uchwała nr XIX/48/2015 w sprawie zmian w statucie LGD
(36,6 KiB, ilość pobrań: 404)

Uchwała nr XX/50/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
(39,5 KiB, ilość pobrań: 425)

Uchwała nr XX/51/2015 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD RW
(70,0 KiB, ilość pobrań: 416)

Uchwała nr XX/53/2015 w sprawie powołania komisji rewizyjnej
(77,9 KiB, ilość pobrań: 384)

Uchwała nr XXI/55/2015 w sprawie uchwalenia LSR na obszaruLGD "RW"
(40,1 KiB, ilość pobrań: 408)

Uchwała nr XXI/56/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady LGD "RW"
(44,5 KiB, ilość pobrań: 405)

Uchwała nr XXI/57/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
(42,0 KiB, ilość pobrań: 383)

Uchwała nr XXI/58/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnych wyborów kryteriów wyboru operacjigrantów
(97,6 KiB, ilość pobrań: 405)

Uchwała nr XX/54/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
(93,3 KiB, ilość pobrań: 214)

Uchwała nr XX/52/2015 w sprawie wyboru Rady LGD „Równiny Wołomińskiej”
(unknown, ilość pobrań: 430)

Uchwała nr XXII/59/2017 w sprawie zmiany uchwałyXX/52/2015 dot. wyboru Rady LGD „Równiny Wołomińskiej”
(60,9 KiB, ilość pobrań: 229)

Uchwała nr XXII/60/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
(35,0 KiB, ilość pobrań: 243)

Uchwała nr XXII/61/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XX/51/2015 dot. wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD RW
(28,6 KiB, ilość pobrań: 247)

Uchwała nr XXII/62/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XX/53/2015 dot. powołania komisji rewizyjnej
(28,1 KiB, ilość pobrań: 250)

Uchwała nr XXIV/66/2017 w sprawie zmiany wysokości rocznych składek członkowskich
(27,7 KiB, ilość pobrań: 168)


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: