"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Wdrażanie LSR | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDWdrażanie LSR


Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 31 III 2015 r.: Stan wdrażania LSR 31 marca 2015 r.
Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 30 XII 2014 r.: Stan wdrażania LSR 31 grudnia 2014 r.
Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 30 VI 2014 r.: Stan wdrażania LSR 30 czerwca 2014 r.
Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 31 XII 2013 r.: Stan wdrażania LSR 31 grudnia 2013 r.
Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 31 III 2013 r.: Stan wdrażania LSR 31 marca 2013 r.
Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 31 XII 2012 r.: Stan wdrażania LSR 31 grudnia 2012 r.
Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 30 IX 2012 r.: Stan wdrażania LSR 30 września 2012 r.
Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 30 VI 2012 r.: Stan wdrażania LSR 30 czerwca 2012 r.
Informacje o umowach, które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 31 III 2012 r.: Stan wdrażania LSR 31 marca 2012
prezentacjaLGD2014

Prezentacja Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
(7,3 MiB, ilość pobrań: 1 759)
Wygłoszona 22.08.2014 r. w Wołominie na konferencji pt. "Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich". Zawiera informację o programie LEADER, działaniach realizowanych przez LGD "RW" oraz naszym budżecie


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: