"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Zapytanie ofertowe – folder „Drewniane jak malowane” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Zapytanie ofertowe – folder „Drewniane jak malowane”


Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” realizuje projekt pt. „Drewniane jak malowane” współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego, który dotyczy wykonania inwentaryzacji i ewidencji obiektów architektury drewnianej zlokalizowanych na obszarze Powiatu. W związku z kolejnym etapem realizacji projektu jakim jest wykonanie folderu obiektów architektury drewnianej LGD zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. druku i składu folderu :

  • wymiary: 12×21 cm lub A5
  • ilość stron: do 90 + okładki
  • ilość egzemplarzy 3000 szt.
  • pełen kolor
  • papier kredowy + grubsze okładki
  • skład, druk i dostarczenie folderu powinny być ujęte w cenie.
  • termin wykonania: 24.11.2015 r.

Wiążącą ceną jest kwota brutto podana w państwa ofercie.

Oferty prosimy przesyłać e-mailem na adres: biuro@lgdrw.pl lub składać osobiście/za pośrednictwem poczty do biura LGD w Tłuszczu (05-240) przy ul. Warszawskiej 4 do 31 października 2015 r.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: