"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Zbiórka do autokarów I dnia półkolonii – 16.VIII.2017 r. | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Zbiórka do autokarów I dnia półkolonii – 16.VIII.2017 r.


Poniżej znajduje się program półkolonii oraz godziny odjazdu autokarów z poszczególnych przystanków

Program Półkolonii 2017

Autokar I:
8.00 – Tłuszcz, biuro LGD
8.20 – Klembów, urząd gminy
8.30 – Tuł, przystanek PKS
8.40 – Poświętne, urząd gminy
9.00 – Strachówka, urząd gminy

Autokar II:
8.00 – Zabrodzie, GOK
8.20 – Wyszków, komenda PSP
8.30 – Brańszczyk, urząd gminy
8.50 – Urle, biblioteka
9.00 – Jadów, OSP

Powrót:

Autokar I:
15.30 – Strachówka, urząd gminy
15.50 – Poświętne, urząd gminy
16.00 – Tuł, przystanek PKS
16.10 – Klembów, urząd gminy
16.30 – Tłuszcz, biuro LGD

Autokar II:
15.30 – Urle, biblioteka
15.50 – Brańszczyk, urząd gminy
16.00 – Wyszków, komenda PSP
16.20 – Zabrodzie, GOK

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Łochowie oddział w Jadowie nr: 47 9233 0001 2600 5311 2000 0010
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr pesel
LGD „RW” będzie kontaktować się z rodzicami w celu potwierdzenia miejsca przystanku na którym będzie zabrane dziecko.

 


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: