"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje dzialajlokalnie | LGD „Równiny Wołomińskiej”

dzialajlokalnie

Działaj Lokalnie X 2018

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zaprasza do składania wniosków do programu grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE X” 2018 r. Nabór wniosków będzie trwał od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r. poprzez GENERATOR


Zapraszamy na szkolenie – Działaj Lokalnie


Prace konkursowe z programu Opowiedz

MiejsceNazwa OrganizacjiTytuł projektuKategoriaForma
IStowarzyszenie "Bractwo Zabrodzkie"Bieg Norwidowski i warsztaty "Norwidiana"MotywFilm
IIRada Rodziców punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szewnicy wraz z grupą nieformalnąBudowa placu zabaw dla maluchów - SzewnicaMiejsceReportaż multimedialny
IIIRazem dla JasienicyNie tylko filmowa Jasienica / Ujęcie drugieMotywFilm
WyróżnioneGminny Ośrodek Kultury w KlembowieLetnia Akademia PrzygodyFilmowy produkt projektuReportaż multimedialny
WyróżnioneUKS OstrówekUks Ostrówek 2017 - pasja, integracja, wyjazdy szkoleniowe, zwycięstwa, zabawa.CzłowiekFilm
WyróżnioneOSP StarowolaOchotnicza Straż Pożarna w StarowoliFilmowy produkt projektuFilm
WyróżnioneOSP w RównemOdpady Zbieramy Równe czyste mamyMiejsceFilm

Zapraszamy


Zapraszamy do teatruPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: