"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje dzialajlokalnie | LGD „Równiny Wołomińskiej”

dzialajlokalnie

Czy świat czeka jeszcze coś dobrego? – Zaproszenie na debat

Świat ma przed sobą wspaniałą przyszłość – tej tezy, w czasie debaty 15 grudnia w Kinotece w Warszawie, będą bronić ks. Adam Boniecki, Maria Rotkiel oraz Henryk Wujec. Przeciwko niej opowiedzą się: prof. Jacek Hołówka, Janusz Kaniewski, Ilona Łepkowska. Wydarzenie będzie kolejną debatą z cyklu „Zderzenia” organizowaną przez Towarzystwo Absolwentów Oxford i Cambridge oraz Polskie Radio RDC. Partnerami wydarzenia są Ośrodki Działaj Lokalnie, które razem z siecią kin „Kina za rogiem” zadbają, aby transmisja dotarła do lokalnych społeczności.

debata

› czytaj dalej


Wizyta studyjna w gołdapskim funduszu lokalnym

W dniach 6 – 7 listopada 2014 roku przedstawiciele LGD „Równiny Wołomińskiej” uczestniczyli w wizycie studyjnej do Ośrodka Działaj Lokalnie mieszczącego się w Gołdapskim Funduszu Lokalnym w Gołdapi przy ul. Wolności 11.
W ramach wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami Funduszu Zbigniewem Mieruńskim – Prezesem oraz Wiolettą Anuszkiewicz – Członkiem Zarządu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy ODL.
Podczas spotkania przedstawiciele Gołdapskiego Funduszu Lokalnego poprzez przedstawienie i omówienie prezentacji przybliżyli nam działania, którymi zajmuje się wymieniony ośrodek. Jednym z głównych celów działalności tego ośrodka jest:

  • pomoc – niezamożnej, utalentowanej młodzieży,
  • wspieranie – aktywność i inicjatywy społeczne,
  • edukacja – młodzieży, dorosłych, organizacji,
  • animacja i inicjacja – działania służące rozwojowi lokalnemu.

W dniu 06.11.2014 r. miała również miejsce wizyta u grantobiorcy gołdapskiego ODL – w Stowarzyszeniu „Głos Puszczy Rominckiej” z siedzibą w Dubeninkach. Podczas tego spotkania przedstawicielka stowarzyszenia Bożena Buza – Prezes, zapoznała i opowiedziała nam całą historię o stowarzyszeniu od momentu jego powstania do chwili obecnej, o tym, co do tej pory zrobiono oraz dalszych planach na przyszłość.
Celem stowarzyszenia jest aktywizacja środowiska lokalnego poprzez udział w różnych imprezach prezentujących jego działalność. Wydawanie różnego rodzaju publikacji promujących gminę pod względem kulturalnym, historycznym i przyrodniczo – krajoznawczym. Organizowanie cyklicznych warsztatów, na których osoby z dużym doświadczeniem życiowym przekazują umiejętności tradycyjne takie jak: pieczenie chleba, bicie masła, robienie mioteł, chodników, dzianie tkanin, szydełkowanie, wykonywanie innych dawnych codziennych prac z życia i przekazywanie ich dzieciom i młodzieży w celu kultywowania tradycji regionalnych.
W kolejnym dniu wizyty 07.11.2014 r. LGD „Równiny Wołomińskiej” gościła w Stowarzyszeniu LGD „LIDER W EGO”, które ma swoją siedzibę w Olecku. Przedstawiciele stowarzyszenia Jarosław Franczuk – Prezes Zarządu, Janusz Hendzel – Członek Zarządu i Ewa Próchnicka – Koordynator ds. obsługi Rady poświęcili nam swój wolny czas. Przedstawili historię powstania stowarzyszenia oraz jego zasięg terytorialny obejmujący obszar trzech powiatów: Ełckiego, Gołdapskiego i Oleckiego. Celami stowarzyszenia jest zmiejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno – gospodarczym, tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem oraz wzmocnienie promocji subregionu Ełk – Gołdap – Olecko, jako atrakcyjnego turystycznie obszaru w województwie, kraju i za granicą.
Wizyta była dla nas interesująca, wartościowa, pozwoliła na zdobycie nowego doświadczenia, wiedzy. Dzięki niej postaramy się wdrożyć na naszym obszarze wiedzę o roli dziedzictwa kulturowego i jego przekazywaniu.
Na pewno będziemy chcieli wracać do Gołdapi.


Spotkanie Wigilijne mieszkańców Orzełka i okolic

spotkanie_wigilijne


Zapraszamy na spektakt pt. „Oświadczyny”

oswiadczyny_grudzien2014


III Mazowiecki Przegląd Kolęd i Pastorałek

IIIMazowieckiPrzegladKolediPastoralekPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: