"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje Filmy | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Filmy

Pojawiły się nowe videoralacje z kolonii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Niedzica – turnus II Videorelacje z kolonii

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z kolonii !

 


Konkurs „Opowiedz” 2015

logo DL

Do lokalnego etapu konkursu „Opowiedz ….” wpłynęło 6 kart zgłoszeniowych, promujących zrealizowane projekty finansowane ze środków „Działaj Lokalnie”.

Komisja konkursowa oceniła i wyłoniła najlepsze prace.

Miejsce Imię i nazwisko autora Nazwa organizacji Tytuł pracy Praca
I Hanna Wronka Ochotnicza Straż Pożarna w Równem „Wspólna integracja Równe wzbogaca” FILM
II Anna Marszał, Katarzyna Zych Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie „Wakacyjna przygoda” Reportaż multimedialny
III Mateusz Pokraśniewicz, Beata Ryszewska – Pokraśniewicz Fundacja RAZEM „Zdrowo i aktywnie …” Reportaż multimedialny
IV Michał Laskowski UKS Ostrówek „UKS Ostrówek – Dołącz do Nas!” FILM
V Michał Dańczyszyn Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” FILM
VI Magdalena Białek Sołtys i rada sołecka Jasienicy „Mini park – aktywne i bezpieczne miejsce” Reportaż multimedialny

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłanie prac i zachęcamy do udziału w nadchodzącej edycji 2016.

Zwycięzcom gratulujemy !


Lokalna Grupa Działania – Film

Lokalna Grupa Działania – Film
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.


Konkurs „Opowiedz” 2014

Do lokalnego etapu Konkursu „Opowiedz ….” wpłynęło 5 kart zgłoszeniowych, promujących zrealizowane projekty finansowane ze środków „Działaj Lokalnie”. Poniżej tabela prezentująca nadesłane filmy. Kolejność alfabetyczna (nazwa organizacji).

imię i nazwisko autora nazwa organizacji tytuł pracy praca
Iwona Orzechowska Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce/”Animuję, bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce Gałgankowo w Zielonce – Projekt Działaj Lokalnie 2014 FILM
Hanna Wronka Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Podsumowanie projektu „Robótki ręczne odpędzają smutki” FILM
Michał Dańczyszyn Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Historie Białegobłota słowem i węglem spisane FILM
Arkadiusz Redlicki Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” Warsztaty ilustratorskie „Gawiniana” FILM
Sebastian Radzio Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Duży, mały-pomagamy FILM

 


Gałgankowo w Zielonce – Projekt Działaj Lokalnie 2014


 
 

 

„Robótki ręczne odpędzają smutki”


 
 

 

Historie Białegobłota słowem i węglem spisane


 
 

 

Warsztaty ilustratorskie „Gawiniana”

 
 

 

Duży, mały – pomagamy

 
 
 
 Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: