"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje PROW2014-2020 | LGD „Równiny Wołomińskiej”

PROW2014-2020

>
Działanie : 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER PODDZIAŁANIE: 19.4 „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI" OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014 - 2020


Rozstrzygnięcie naboru nr 2/2018

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem naboru nr 2/2018

Protokół dnia 29.05.2018r.

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania

Lista operacji zgodnych z LSR


Pismo z ARiMR

Zachęcamy do zapoznania się z pismem osob, które zamierzają w najbliższym czasie otworzyć nową działalność gospodarczą.

Pismo ARiMR


Konsultacje w biurze LGD

Wszystkie osoby chcące skonsultować wniosek w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem LGD celem umówienia się na konkretną godzinę. Doradztwo będzie prowadzone do dnia 20.04.2018 r., natomiast 23.04.2018r. (poniedziałek) doradztwo w tym dniu nie będzie udzielane. Przypominamy, że należy złożyć dwa komplety dokumentów w wersji oryginalnej.


Informacja o naborze

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które złożyły wnioski w naborach:

1/2018 – 2.1.2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podczas trwania naboru wpłynęło 16 wniosków

2/2018 – 2.2.1. Dziedzictwo lokalne, żywnościowe i kulinarne – podczas trwania naboru wpłynęły 4 wnioski


Ankieta LSR

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankiety należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub dostarczyć ankietę w wersji papierowej do biura LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu

ANKIETAPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: