"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje PROW2014-2020 | LGD „Równiny Wołomińskiej”

PROW2014-2020

Działanie : 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER PODDZIAŁANIE: 19.4 „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI" OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014 - 2020


Nabór nr 1 PREMIE – lista rankingowa

W załączeniu zamieszczone zostały listy rankingowe wniosków pozytywnie i negatywnie ocenionych. Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego (etap 2). Urząd Marszałkowski na ocenę ww. wniosków ma 90 dni.

Lista wniosków pozytywnie rozpatrzonych

Lista wniosków negatywnie rozpatrzonych


Zakończenie naboru – PREMIE

W dniu 31 marca 2017r. zakończył się nabór dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – PREMIE. W wyniku naboru do biura LGD wpłynęło 24 wnioski.

Wszystkim beneficjentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i złożenie wniosków.


Nabór wniosków nr 2 na rozwój działalności gospodarczej

Najbliższy nabór dla osób chcących rozwinąć działalność gospodarczą odbędzie się  w dniach 14.04.2017 – 28.04.2017 r.

Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione należy złożyć ww. terminie w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej”. Dokumenty można pobrać ze strony: www.arimr.gov.pl. Podany na stronie link do generatora jest nie aktywny więc proszę się nim nie sugerować.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

Ogłoszenie nr 2 2017

Wskaźniki do Ogłoszenia nr 2 2017

Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 2 2017

Załącznik 2 do Ogłoszenie nr 2 2017 -wersja edytowalna

Załącznik 3 do Ogłoszenia nr 2 2017 – wersja edytowalna

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami przez beneficjentów:

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Planowane wskaźniki do osiągnięcia

Opublikowano dnia 24.03.2017 r.


Zgłoszenie na szkolenie dotyczące rozwoju działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”organizuje szkolenie dotyczące Rozwoju działalności gospodarczej. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy złożyć do piątku 24.03.2017 r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej przesyłając na adres: biuro@lgdrw.pl. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Fiszka – Zgłoszenie na szkolenie Rozwój w LSR


Ogłoszenie o szkoleniu: Premie dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”organizuje szkolenie dotyczące Premii na otwarcie działalności gospodarczej w dniu 14.03.2017 r.l w godzinach od 10:00 – 17:00 w budynku biblioteki w Sulejowie przy ul. Kościelnej 7. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy złożyć do środy 08.03.2017 r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej na adres: biuro@lgdrw.pl. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną do 10.03.2017 r.

Fiszka – zgłoszenie na szkolenie premiePartnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: