"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje PunktDoradztwa | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Punkt Doradztwa
– Dowiedz się więcej

„Punkt Doradztwa - Dowiedz się więcej” został otwarty w 2017 r. w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej”. Obecnie dziełalność punktu jest kontynuowana i przedłuzona na lata 2018 - 2019. Zadaniem punktu jest świadczenie bezpłatnego doradztwa dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z zakresu:
  • pozyskiwania środków zewnętrznych z UE
  • doradztwa prawnego
  • doradztwa księgowego
  • fundraisingu i promocji lokalnych organizacji
  • doradztwa organizacyjnego podnoszącego skuteczność NGO
Punkt Doradztwa oprócz prowadzonego poradnictwa będzie organizował również spotkania warsztatowe dla NGO’s ze specjalistami z danej dziedziny tzn. księgowymi, prawnikami, specjalistami od fundraisingu, promocji i skuteczności, którzy będą zapoznawali uczestników z obecnie obowiązującymi przepisami i następującymi w nich zmianami. Będą również podpowiadali jak założyć i poprowadzić stowarzyszenie czy też fundację oraz pomogą w nawiązywaniu kontaktów z działającymi na obszarze Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej organizacjami pozarządowymi. Spotkania ułatwią również pozyskiwanie partnerów do projektów, które będą mogły być realizowane w nowej perspektywie PROW 2014 – 2020.

Adres: ul. Wileńska 36A 05-200 Wołomin, II piętro (poddasze)
Godziny otwarcia:
wtorek: 16:00 - 20:00
środa: 16:00 - 20:00
czwartek: 16:00 - 20:00
email: punkt.wolomin@lgdrw.pl,
tel: (22) 760 80 25, tel. kom.: 664 183 296

Szkolenie dla NGO


Dyżury w Punkcie Doradztwa – Dowiedz się więcej

Dyżury z Doradztwa organizacyjnego dla NGO – Andrzej  Rybus – Tołłoczko
Dyżury dotyczące doradztwa organizacyjnego dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, doradztwo podnoszące skuteczność NGO, fundraising i promocja.

             Październik                                                 Listopad                                                 Grudzień

03.10.2017 – 16:00 – 18:00                   07.11.2017 – 16:00 – 18:00                   06.12.2017 – 16:00 – 18:00
11.10.2017 – 15:00 – 17:00                   15.11.2017 – 16:00 – 18:00                   11.12.2017 – 16:00 – 18:00
17.10.2017 – 16:00 – 18:00                   20.11.2017 – 16:00 – 18:00                   19.12.2017 – 16:00 – 18:00
26.10.2017 – 16:00 – 18:00                   28.11.2017 – 16:00 – 18:00                   27.12.2017 – 16:00 – 18:00
30.10.2017 – 16:00 – 18:00

Dyżury Prawników:
Wtorek – 17:30 – 19:30 – Małgorzata Szczawińska Prawdzic – prawnik, Ewa Wypych – doradca finansowo-kredytowy
Czwartek – 17:30 – 19:30 – Radca prawny oraz  dwie osoby doraźnie w wyjątkowo skomplikowanych i złożonych sprawach Gabriela Czarnecka i Karol Ciepielewski
Dyżury Księgowego:
Wtorek (każdy) w godz. 18:00 – 20:00 – Danuta Cholewa – Dom Prawno – Finansowy sp. z o.o.


Zapraszamy do Punktu Doradztwa w Wołominie na ostatnie warsztaty dla organizacji pozarządowych w 2017 roku


Kolejne spotkanie w Punkcie Doradztwa w Wołominie


Kolejne spotkanie w Punkcie Doradztwa w WołominiePartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: