"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje PunktDoradztwa | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Punkt Doradztwa
– Dowiedz się więcej

„Punkt Doradztwa - Dowiedz się więcej” został otwarty w 2017 r. w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej”. Obecnie dziełalność punktu jest kontynuowana i przedłuzona na lata 2018 - 2019. Zadaniem punktu jest świadczenie bezpłatnego doradztwa dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z zakresu:
  • pozyskiwania środków zewnętrznych z UE
  • doradztwa prawnego
  • doradztwa księgowego
  • fundraisingu i promocji lokalnych organizacji
  • doradztwa organizacyjnego podnoszącego skuteczność NGO
Punkt Doradztwa oprócz prowadzonego poradnictwa będzie organizował również spotkania warsztatowe dla NGO’s ze specjalistami z danej dziedziny tzn. księgowymi, prawnikami, specjalistami od fundraisingu, promocji i skuteczności, którzy będą zapoznawali uczestników z obecnie obowiązującymi przepisami i następującymi w nich zmianami. Będą również podpowiadali jak założyć i poprowadzić stowarzyszenie czy też fundację oraz pomogą w nawiązywaniu kontaktów z działającymi na obszarze Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej organizacjami pozarządowymi. Spotkania ułatwią również pozyskiwanie partnerów do projektów, które będą mogły być realizowane w nowej perspektywie PROW 2014 – 2020.

Adres: ul. Wileńska 36A 05-200 Wołomin, II piętro (poddasze)
Godziny otwarcia:
wtorek: 16:00 - 20:00
środa: 16:00 - 20:00
czwartek: 16:00 - 20:00
email: punkt.wolomin@lgdrw.pl,
tel: (22) 760 80 25, tel. kom.: 664 183 296

Punkt konsultacyjny dla rodzin

plakat PK 2016 1


Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19.04.2016 w Punkcie Doradztwa w Wołominie ul. Wileńska 36A (piętro 2)

zaproszenie_I

 


Oficjalne otwarcie Punktu doradztwa – Dowiedz się więcej – relacja ze spotkania

W dniu 04.04.2016r. o godz. 17.00 przy ul. Wileńskiej 36A (II piętro na poddaszu) został otwarty nowy Punkt doradztwa – „Dowiedz się więcej” przeznaczony na potrzeby organizacji pozarządowych. Otwarcia dokonał Prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” Pan Rafał Rozpara oraz Pan Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński. Na otwarciu obecni byli przedstawiciele Gminy Wołomin – Pani wiceburmistrz Wołomina – Edyta Zbieć oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wołominie: Pani Ewa Jagodzińska – Pełnomocnik ds. współpracy z NGO oraz Pani Jolanta Lejk – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Gminy Klembów – Pan Artur Dzięcioł – zastępca wójta, Gminy Strachówka – Pan Piotr Orzechowski – wójt gminy oraz Pani Magdalena Suchenek – radna Powiatu Wołomińskiego, Gminy Marki – Pani Emilia Oleksiak, a także przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim spotkania było zapoznanie uczestników z planami współpracy punktu doradztwa z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta ma polegać na bezpłatnym doradztwie prawnym, księgowym, z zakresu fundraisingu i pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, prowadzonym przez LGD „Równiny Wołomińskiej” w ramach zadania publicznego pn „Dowiedz się więcej – Punkt doradztwa” realizowanego przy współudziale środków Powiatu Wołomińskiego. Adresatami projektu i zarazem prowadzonego doradztwa mają być przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne i grupy nieformalne, które chciałyby założyć organizację, związki wyznaniowe oraz przedsiębiorcy, którzy chcą działać dla III sektora.

Punkt doradztwa oprócz prowadzonego poradnictwa będzie organizował również spotkania warsztatowe dla NGO’s ze specjalistami z danej dziedziny tzn. księgowymi, prawnikami itp., którzy będą zapoznawali uczestników z obecnie obowiązującymi przepisami i następującymi w nich zmianami. Będą również podpowiadali jak założyć i poprowadzić stowarzyszenie czy też fundację oraz pomogą w nawiązywaniu kontaktów z działającymi na obszarze Powiatu Wołomińskiego i LGD „Równiny Wołomińskiej organizacjami pozarządowymi. Spotkania ułatwią również pozyskiwanie partnerów do projektów, które będą mogły być realizowane w nowej perspektywie 2016 – 2020 roku.


Dowiedz się więcej – Punkt doradztwa

Od dnia 01.04.2016 roku rusza punkt doradztwa dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób fizycznych, które chcą się zaangażować w działania na rzecz lokalnej społeczności.

W zakresie działalności punktu będą prowadzone doradztwa: prawne, księgowe, fundraising oraz z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. Kontakt i godziny otwarcia poniżej na plakacie.

TablicaPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: