"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje Szkolenia | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Szkolenia

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Tłuszczu

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 25 czerwca 2015 r.,  ul. Szkolna 1 05-240 Tłuszcz (Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Wołominie

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 29 czerwca 2015 r., ul. Wileńska 32 05-200 Wołomin (Miejska Biblioteka Publiczna)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 27.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 18 czerwca 2015 r., ul. Gen. Sowińskiego 80 07-200 Wyszków (Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 16.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


Szkolenia „Działaj Lokalnie”

Lokalna Grupa Działanie „Równiny Wołomińskiej” po raz kolejny dzięki współpracy z  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „DZIAŁAJ LOKALNIE IX”

Wnioski o dotację można składać od 1 kwietnia do 4 maja 2015 roku w generatorze wniosków dostępnego na www.system.dzialajlokalnie.pl

Gminami objętymi konkursem są: Tłuszcz, Brańszczyk, Długosiodło, Jadów, Klembów, Poświętne, Rząśnik, Sadowne, Strachówka, Wołomin, Wyszków, Zabrodzie , Zielonka.

Najbliższe spotkania odbędą się:

21.04.2015r. (wtorek), godz. 10.00 –  13.00 – Strachówka, Urząd Gminy,Urząd Gminy, ul Norwida 6

21.04.2015r. (wtorek), godz. 14.00 – 17.00 – Jadów, Biblioteka Publiczna, ul. Plac Dreszera 17

22.04.2015 r. (środa), godz. 9.00 – 12.00 – Zielonka, Urząd Miasta, ul. Lipowa 5

22.04.2015 r. (środa), godz. 13.00 – 16.00 – Wołomin, Punkt informacyjny LGD „Równiny Wołomińskiej”, ul. Wileńska 36A – II piętro, Wołomin

23.04.2015r. (czwartek), godz. 9.00 – 11.30 – Długosiodło, Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 15, Długosiodło

23.04.2015 r. (czwartek), godz. 12.30 – 15.30 – Brańszczyk, OSP

24.04.2015 r. (piątek), godz. 9.00 – 12.00 – Sadowne, Urząd Gminy, ul. Kościuszki 3

24.04.2015 r. (piątek), godz. 13.00 – 16.00 Wyszków, Punkt informacyjny LGD „Równiny Wołomińskiej”, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, Wyszków

Można wziąć udział w szkoleniu organizowanym na terenie dowolnej gminy. Nie ma limitu miejsc. Szkolenie są bezpłatne, a Ośrodek Działaj Lokalnie zapewnia materiały szkoleniowe.


Szkolenia „Działaj Lokalnie”

Na terenie działania Ośrodka Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej” będą organizowane spotkania informacyjne.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 13.04.2015 r. (poniedziałek), godz.15.00 – 18.00 – Klembów, Gminny Ośrodek Kultury
 • 14.04.2015 r. (wtorek), godz. 12.00 – 15.00 – Poświętne, Urząd Gminy
 • 16.04.2015 r. (czwartek), godz. 12.00 – 15.00 – Rząśnik, Urząd Gminy
 • 16.04.2015 r. (czwartek), godz. 16.00 – 19.00 – Zabrodzie, Gminny Ośrodek Kultury

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamyPartnerzy:

LGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
Lokalna Grupa Działania "Ziemi Mińskiej"
LGD9

Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: